exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41)

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

6 svar

exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1904)

ole skrev 17-10-2011 10:21:

"hej.

Så er der endnu en busepoke der er slut. Den sidste rest af de oprindlige stamlinier i form af strøgbusser, 11, 19/ 28, 29, (41) er nu væk. 28 og 41 var væk og nu også linienr. 29.
De fortjener vel egentlig også et (SHS)hæfte/bog, som vel noget af det ældste busdrift i det gamle KS-område, vel senere efterfulgt af 21, 22 og 12/23 og 24 ssom der jo er bøger om.

hilsen Ole

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1930)

ole skrev 21-10-2011 17:43:

I øvrigt faldt de gamle/oprindelige KS (og AB og Nesa) i nogle grupper.
21 og 22 som en slags perifere halvringlinier, 23,24,25,26,27 var trolleyvogne, 28 og 29 er omtalt, 30,31,32,33,34,35 Amagerlinier(med og uden AB), og så følger ikke række "løse fugle", 36 beslægtet med 21 og 22, 37, 38, og så en stribe ex-sporvogne, 39,40, og så 41 beslægtet med 28 og 29, 42,43,44,45 og 46, og så var det slut.


Ole

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1932)

Jesper KD skrev 23-10-2011 12:16:

Lørdag var sidste dag med linje 29. I den anledning er her oversigt over linjerne, som har kørt på dæmningen over Skt. Jørgens Sø.
Rettelser, kommentarer og tilføjelser er meget velkomne

LINIE 19 II


27.12.33 Oprettet (8); KS Ahlefeldtsgade:
19 Kgs. Nytorv-Strøget-Rådhuspladsen-Vesterbrogade-Axeltorv-Kampmannsgade-Danasvej-Thorvaldsensvej-Hostrupsvej-Nyelandsvej-Nyelands Pl.(-Femte Juni Plads-C.F. Richs Vej-Vanløse, C.F. Richs Vej/Grøndals Parkvej)
1.5.36 Grøndals Parkvej-ture forlænget ad Apollo¬vej til Vanløse st. v. Vanløse Allé/Katrinedalsvej [VAN s. 70].
24.1.37 Gara¬geskift så KS Ahlefeldtsgade og Mariendalsvej.
11.9.39 Vanløse st.-ture forkortet til Grøn¬dals Parkvej.
15.4.40 Reduceret så ingen kørsel efter kl. 22.
1.5.40 Indstillet “midlertidigt” (genoptaget 4.4.46 med nyt linienr. 29).

LINIE 27E


24.5.98 Oprettet man-fre i dagtimerne (F+M); Unibus A/S Avedøre:
27E Råd¬huspladsen-Vesterport st.-Lindevang st.-Van¬løse st.
24.5/27.9.98 Nyt busstop ved Danas Pl.
23.11.98 Omlagt ved Rådhusplad¬sen (30) og nyt busstop ved C.F. Richs Vej/Grøn¬dals¬vej mod Rådhuspladsen.
30.5.99 Forlænget til Kgs. Nytorv og indstillet mellem myldretiderne. Garageskift så Bus Danmark A/S Ryvang.
22.11.99 Omlagt pga. større vejarbejde ved Nyelands Pl. og Femte Juni Pl. så ej Nyelandsvej-Dalgas Boulevard men Ndr. Fasanvej-Finsensvej-<Dalgas Boulevard.
24.12.99 Nedlagt (3.1.2000: 29+529P).

LINIE 29

[HTN38 s. 13-16]
4.4.46 Genoprettet med nyt linienr. efter den “midlertidige” ned¬læggelse af 19 1.5.40, dog forkortet fra Kgs. Nytorv til Rådhus¬plad¬sen og for¬længet ad Apol¬lovej til Vanløse st.; KS Ahlefeldtsgade [ABA]:
29 Rådhuspladsen->Vesterbrogade>/<V. Voldgade<Studiestræde<-Axeltorv-Kampmannsgade-Danasvej-Thorvaldsensvej-Hostrupsvej-Nyelandsvej-Nyelands Pl.-Femte Juni Plads-C.F. Richs Vej-Apollovej-Vanløse st., Apollovej/Vanløse Allé
15.10.47 Omlagt og forlænget så ej >Studiestræde>V. Voldgade til Rådhuspladsen og retur ad Vesterbrogade>Axeltorv men Axeltorv-Vesterbrogade->V. Voldgade>Farver¬ga-de>Kom¬pagnistræde>Læderstræ¬de>St. Kirke¬stræ¬de>Ll. Kongensgade til Kgs. Nytorv (“Krinsen” over for Ll. Kongens¬gades udmunding) og retur ad Strøget (Øster¬gade>Amagertorv>Vimmel¬skaf¬tet>Ny¬gade>Frederiks¬berg¬gade).
30.11.47 Garageskift så KS Ahlefeldtsgade og Marien¬dals¬vej [AM].
1.3.52 Garageskift til KS Marien¬dals¬vej.
12.54 Endestation flyttet så ej på Apollovejs sydlige side men i bus¬havn i Vanløse Allé.
17.11.62 Omlagt mod Vanløse pga. førsøg med gågade så ej ad Strø¬get men Vin¬gårdsstræ-de>Fortunstræde>Gl. Strand>Nybrogade>Rådhus¬stræ¬de>Vandkunsten>Løn¬gang-stræde>V. Voldgade og omlagt ved Kgs. Nytorv så endesta¬tion på Ll. Kon¬gensgade v. Magasin du Nord.
14.2.65 Enmandsbetjening indført [KSBR64/65].
1.5.65 Garageskift til KS Valby.
1.10.74 Over¬ta¬get af HT Valby.
12.4.87 Omlagt pga. spærring af del af Axeltorv så ej Axeltorvs nordlige del-Kampmanssgade men Jernbanegade->Hammerichsgade>Kampmannsgade mod Vanløse og V. Farimags¬gade>Ved Vesterport>-Jernbanegade mod Kgs. Nytorv [BF32.5].
25.10.87 Omlagt på Frederiksberg så ej Femte Junis Pl.-C.F. Richs Vej men Dalgas Boule-vard-Lindevang st.-Bern¬hard Bangs Allé.
15.8.88 Omlagt ved Vester¬port st. så ej Axeltorv-Jernbanegade->Hamme¬richs-gade>Kampmannsgade>/<Ved Vesterport<V. Farimagsgade men Vesterbrogade-V. Fari¬mags¬gade.
31.8.89 Omlagt mod Kgs. Ny¬torv så ej Farvergade>Kompagni¬stræ¬de>Læder¬stræde (“Strædet”) men V. Vold¬gade>Stormgade>Vindebro¬ga¬de>Høj¬bro Pl. [BF59.3].
28.4.91 Driftsområdeskift fra HT Valby til HT Ørnevej.
29.3.92 3. udbudsrunde: Over¬taget af Unibus Rutetrafik ApS Avedøre og lavt¬gulvs¬busser indsat på de fleste afgange.
25.9.94 Forlænget på nogle ture ad Bredga¬de>Grøn¬nin¬gen>/<St. Kon¬gens¬gade<-Øster¬port st. sydøst-Folke Bernadottes Allé til Søndre Frihavn, India¬kaj/Gitter¬vej (nu Kalkbrænderihavnsgade) og forlænget på nogle ture ad Vanløse Allé-Vanløse st.-Jernbane Allé-Jyllingevej til Vanløse, Jyllingevej/Åle¬kistevej (nu Elna Munchs Pl.).
14.12.94 Ålekistevej-ture flyttet endestation ved Ålekistevej så umiddelbart efter svinget ind i sløjfen [HTT9.1.95].
3.9.95 Omlagt ved Rådhus¬pladsen så ej Vester¬brogade-V. Farimagsgade men V. Vold-gade-Jernbanegade-Ved Vesterport.
29.10.95-3.4.96 Midlertidigt omlagt pga. etablering af rundkørsel på Højbro Pl. så ej Vingårds-stræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Nybrogade mod Vanløse og Højbro Pl.>St. Kirkestræde>Ll. Kongensgade mod Kgs. Nytorv/Sdr. Frihavn men Holmens Kanal-Vinde¬brogade i begge retninger [TTV2.11.95].
3.4.96-? (99?)? Midlertidigt (?) omlagt så mod Vanløse ej Vingårdsstræ¬de>For¬tunstræ¬de men Holmens Kanal>Ved Stranden [TTV6.5.96].
2.6.96 Forlænget på nogle ture man-fre i myldretiderne fra Sdr. Frihavn ad Gittervej (nu Kalkbrænderihavnsgade)-Kalkbrænderihavnsgade-Sundkrogsgade-Skudehavnsvej-Færgehavnsvej-Balti¬kavej-Kattegatvej-Nordsøvej til Færgehavn Nord, Fiskerihavnen (20). Udvidet så alle øvrige, “normale ture” til Sdr. Frihavn. Indiakaj-ture forlænget fra v. Gittervej (nu Kalkbrænderihavnsgade) til v. Indiakaj/Langelinievej [TH]. 5. udbudsrunde: Uændret Unibus Rutetrafik ApS Avedøre:
29 (Færgehavn Nord, Fiskerihavnen-Nordsøvej-Kattegatvej-Baltikavej-Færgehavnsvej-Skudehavnsvej-Sundkrogsgade-Kalkbrænderihavnsgade-Gittervej (nu Kalkbrænderihavnsgade))/(Sdr. Frihavn, Indiakaj/Langelinievej-Indiakaj)-Folke Bernadottes Allé-Østerport st. sydøst->St. Kongensgade>/<Grønningen<Bredgade<-Kgs. Nytorv->Holmens Kanal>Ved Stranden>Gl. Strand>Nybrogade>Rådhusstræ¬de>Løngangstræde>/<Ll. Kongensgade<St. Kirkestræde<Højbro Pl.<Vin¬de¬brogade<Stormgade<-V. Voldgade-Rådhuspladsen-Jernbanegade-Ved Vesterport-V. Farimagsgade-Vesterport st.-Kampmannsgade-Danasvej-Thor¬valdsensvej-Hostrupsvej-Nyelandsvej-Nyelands Pl.-Dalgas Boulevard-Lindevang st.-Bernhard Bangs Allé-C.F. Richs Vej-Apollovej-(Vanløse st., Apollovej/Vanløse Allé)/(Vanløse Allé-Vanløse st.-Jernbane Allé-Jyllingevej-Vanløse, Jyllingevej/Ålekistevej (nu Elna Munchs Pl.))
24.6-(15.10?)96 Midlertidigt omlagt pga. nedgravning af kabler så ej Dalgas Boulevard-Lindevang st.-Bernhard Bangs Allé men Femte Juni Pl.-C.F. Richs Vej [TTV23.6.96].
1.6.97 Indiakaj-ture (dog ej tidlig morgen) forlænget sommer (indtil september, fx 28.9.97 og 24.5-27.9??.98, 30.5-??.99, 13.5-10.9.2000, 2001??, 26.5-19.10.2002) til spidsen af Langeliniekaj. Der ven¬des på en grusplads i den vestlige ende af øst¬molen. Nyt busstop ved brandstatio¬nen i Stormgade mod Kgs. Nytorv.
19.4.98 Omlagt pga. metro-byggeri så ved Kgs. Nytorv mod Østerport busstop i Ll. Kongensgade ud for Magasin flyttet til foran Det kgl. Teater [TTV18.5.98].
27.9.98 Forkortet aften så ej til Indiakaj men til Kgs. Nytorv.
30.5.99 Indiakaj-ture forlænget hele året man-fre i myldretiderne pga. udflytningen af Erhvervsfremmestyrelsen (1.6?)99 så til spidsen af Langeliniekaj. Sommer fortsat alle Indiakaj-ture alle dage i dagtimerne til Langelinieka. Færgehavn Nord-turene omlagt så ej Nordsøvej til Fiskerihavnen men ad Kattegatvej til ny endestation for enden af Kattegatvej ud for Københavns (nye) Fisketorv. Garageskift så Bus Danmark A/S Ryvang.
25.10.99 og ca. et halvt år frem Indiakaj-ture midlertidigt forkortet pga. renovering af Langeliniekaj så også man-fre i myldretiderne vender ved Indiakaj-rundkørslen.
22.11.99-22.1.2000 Midlertidigt omlagt pga. større vejarbejde ved Nyelands Pl. og Femte Juni Pl. så ej Nyelandsvej-Dalgas Boulevard men Ndr. Fasanvej-Finsensvej-Dalgas Boulevard.
2.7.2000 9. udbudsrunde: Uændret Arriva Danmark A/S Ryvang.
6.7.2000 Nyt busstop i Kalkbrænderihavnsgade ved den nye gangbro over sporarealet Nordre Frihavnsgade/Østbanegade/Nordhavn st.
23.4.2001-2.2.2002 (evt. til 25.5.2003, se nedenfor?) Vanløse st.-turene får midlertidig endestation ved Vanløse Allé 96-98 da den normale endestation benyttes af S-togsbusserne, der erstatter S-togslinie F og M mellem Ryparken og Vanløse.
19.11.2001 Udvidet med ekstra ture man-fre i myldretiderne Østerport st.-Langeliniekaj i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted.
25.5.2003 Omlagt så ej nogle Østerbro-ture til Indiakaj(-Langelinie) (26) men alle til Færgehavn Nord og så ej St. Kongensgade>Kgs. Nytorv>Holmens Kanal>Ved Stranden>Gl. Strand>Nybrogade>Rådhusstræde>Vandkunsten>Løn-gangstræde>/<Grønningen<Bredgade<Kgs. Nytorv<Ll. Kongensgade<St. Kirkestræde<Højbro Pl.<Vindebrogade<Stormgade (12.6.2009: 11) men Grønningen-Esplanaden-Amaliegade-Toldboldgade-Holbergsgade-Holmens Kanal-Vindebrogade-Stormgade (550S) og Vanløse st.-ture forkortet så ej til sløjfen ved stationen men til Apollovej. Udvidet så ej kun til Færgehavn Nord man-fre i myldretiderne men man-fre i dagtimerne; aften og weekend kun til Kvæsthusbroen. Fortsat ture til Rådhuspladsen. Hermed ej længere busbetjening af området ved Højbro Pl. Ændret materiel så gasbusser.
10.6-28.7.2003 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Vindebrogade så ej Vindebrogade men Slotsholmsgade-Chri¬stians Brygge-V. Voldgade og så ej Holbergsgade-Kvæsthus-broen(-Toldbodsgade-Amaliegade-Esplanaden-Grønningen) men Holmens Kanal-Kgs. Nytorv st.->Bred¬gade>/<St. Kongensgade (Færgehavn Nord-ture hele vejen, Kvæsthusbroen til Skt. Annæ Pl.).
14.12.2003 13. udbudsrunde: Uændret Arriva Danmark A/S Ryvang og gasbusser.
25.7.2004 Busstop Holmens Kanal/Admiralgade mod Vanløse nedlagt og nyt busstop ved Bremerholm.
28.7.2004 Nyt busstop på Holmens Kanal udfor Holmens Kirke mod Kvæsthusbroen.
29.9.2004 Omlagt så ej direkte ad Kalkbrænderihavnsgade men ad Dampfærgevej [hur.dk4.10.2004].
24.5-31.10.2004 Kvæsthusbro-ture midlertidigt omlagt pga. kloakarbejde så ej endestation ved Kvæsthusbroen men ved Sankt Annæ Plads ud for nr. 10.
17.10.2004 Forkortet så ej man-fre i dagtimerne via Toldbodgade-Amaliegade-Østerport st.-Dampfærgevej-Kalkbrænderihavnsgade til Færgehavn Nord (26) men alle ture til Kvæsthusbroen.
16.2.2008 Omlagt så endestation og rute ændret på Sankt Annæ Plads så ej fra Toldbodgade til venstre ad Sankt Annæ Plads til busstop i pladsens nordside mellem Amaliegade og Lille/Store Strandstræde og herfra retur ad Sankt Annæ Plads til Toldbodgade men fra Toldbodgade til højre ad Sankt Annæ Plads til det nye Skuespilhus med endestation i pladsens sydside inden Kvæsthusgade og retur ad Sankt Annæ Plads direkte til Toldbodgade.
31.3.2008 Ekstrabusser indsat Vesterport st.-Kvæsthusbroen ved forestillinger på Store Scene i Skuespilhuset (se også 25).
20.12.2009 Udbud A4: Overtaget af City-Trafik A/S Naverland (diesel, delvist letvægt).
13.6.2010 Busstop på Rådhuspladsen (Jernbanegades forlængelse) ændret så mod Kvæsthusbroen i midterbanen.
20.6.2010 Omlagt så ej V. Voldgade-Jernbanegades forlængelse-Jernbanegade men Stormgade>H.C. Andersens Boulevard>Vesterbrogade>V. Farimagsgade mod Vanløse og Jernbanegade>H.C. Andersens Boulevard>Stormgade mod Kvæsthusbroen.
5.1-(4.4?)2011 Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejde så ej Holbergsgade-Toldbodgade i begge retninger men Holmens Kanal>Kongens Nytorv>Bred¬gade>Skt. Annæ Pl. mod Kvæsthusbroen.
23.10.2011 Nedlagt (831+832+24.10.2010: 11A).

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1933)

ole skrev 23-10-2011 13:43:

Tak. Iøvrigt havde 29 i den sidste tid med to-mandsbetjening som regel andre bustyper end 28 og 41, hvor det var Leyland standardmodellen, men 29 havde AEG-Byssing og de nyeste Leyland.

Ole

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1934)

ole skrev 23-10-2011 17:32:

ups. Sludder og vrøvl. Jeg mente selvfølgelig AEC, og ikke hårde hvidevarer! :D


Ole

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#1937)

Thomas de Laine skrev 23-10-2011 23:40:

Her er nogle billeder fra den sidste dag og tur:
Billedserie: Farvel til linje 29 i København

Re: exit "strøgbusserne" , ex 11,19/ 28,29 (41) (#2007)

ole skrev 24-11-2011 12:07:

-og man vel egentlig konkludere at dette var en af de sidste rester af de oprindelige KS-busruter. De holdt jo ellers længe, også efter HT kom til i 74. Nogle af de få ændringer dengang var 68, 184(84) der så blev kommunegrænse overskridende.


Hilsen Ole