Lovlig fotografering/Ulovlig fotografering..

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

0 svar

Re: Lovlig fotografering/Ulovlig fotografering.. (#962)

Jef Pallavicini skrev 28-09-2010 22:35:

I kølvandet af diverse debatter, især den seneste om "sur chauffør" kommer her en smøre med straffelovsparagraffer m.m.

Ja, det er lidt en lang smøre fra [link]:
"Hvis fotografen - uanset han/hun selv har været på et frit sted - har optaget personer, der opholder sig på et "ikke frit tilgængeligt" sted, skal redaktionen undersøge, om personerne er hovedmotivet. Fx. vil det være lovligt at fotografere et gammelt, bevaringsværdigt hus, selv om der kommer en person med på billedet, fordi han/hun står i huset nær et af vinduerne. Det kan også være berettiget at fotografere et hus, der brænder, selv om redningsmandskabet og de reddede personer også optages.
Grænsen er svær at trække. Østre Landsret har forkastet en fotografs forklaring om, at han kun fotograferede et hus. Han havde fra vejen fotograferet to betjente gennem et vindue i et hus, hvor de var i gang med en ransagning.
Hvis personerne er hovedmotivet, skal redaktionen undersøge, om fotografen har sørget for et samtykke, eller om historien har den nødvendige nyheds/informationsværdi.
Hvis fotografen både selv har været på det "ikke frit tilgængelige" sted og har fotograferet personer, der opholdt sig på samme sted, kan begge forhold straffes.
Østre Landsret har frikendt en fotograf for at have fotograferet en forfalden, ubeboet gård og for derved at have overtrådt mark- og vejfredsloven, da han benyttede den almindelige adgangsvej til gården og kun opholdt sig på gårdspladsen.
Østre Landsret har vurderet en hotelbalkon som “ikke frit tilgængeligt” sted. En fotograf havde fotograferet en betjent, der overvågede en demonstration fra balkonen. (Fotografen blev dog frikendt, fordi betjenten kunne iagttages af andre personer med det blotte øje. Af frikendelsen kan forstås, at det er berettiget at fotografere en betjent i funktion på et sted, der er “ikke frit tilgængeligt”, men hvor han/hun kan iagttages af andre personer med det blotte øje."

Hvis uheldet så alligevel skulle være ude:
"På offentlig vej kan du trygt ringe til politiet, for han må ikke engang bede dig om at lade være med at fotografere. Han forsøger jo berøve dig din grundlovssikrede personlige frihed (§71) og/eller udøve censur (§77)

For slet ikke at tale om hvis han forsøger, fysisk, at fjerne dig fra stedet, for så er det et påbegyndt, uretmæssigt overgreb mod din person (Straffelovens §§ 244-246)"