Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler)

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

47 svar

Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1260)

ole skrev 28-05-2011 18:09:

Hej
Jeg har bl.a. på jernbaneforum argumenteret for at vi mangler bog/bøger om rutebiler.
Jeg mener der var et par stykker der pønsede på al lavet noget sådant. I værste fald har jeg selv overvejet at gøre det.
For at begrænse det kunne man jo starte med det gamle HT-område, der hvor SHS mf ikke rigtigt har noget endnu.
Begrænsningen skulle så være "bane-rutebiler", dvs. DSB-rutebiler (måske hele landet?) (alene 121 er jo næsten en bog i selv), og privatbanerutebiler. DJK har bl.a i den nye GDS-bog en del med, og SHS har jo HHGB-ruterbilerne, og AB-ditto.(udover KS, NESA, og selskaber i Københavns Amt), men vi mangler stadig at fylde de sidste huller ud.
Var det noget? :D

hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1262)

Jesper KD skrev 30-05-2011 19:58:

Hej Ole

Busfronten har gennem tiden udgivet flere særhæfter om privatbaneselskabernes busser. Nogle af hæfterne er udsolgt, men du kan fortsat købe disse: http://www.busfronten.dk/saerhaefter.pdf

Hæfterne er skrevet af Jens Birch, der siden har udgivet bøger om busserne ved Køge-Ringsted Jernbane og Møns Omnibusser: http://www.123hjemmeside.dk/j-bog/27285924

Du kan finde flere af hæfterne, herunder dem der er udsolgt, på biblioteket: http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogn ... 1&sort=aar

Mvh. Jesper

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1263)

ole skrev 31-05-2011 15:42:

Tak for mail.
Ja jeg har vist haft fat i de fleste af dem, men vi savner stadig en mere systematisk produktion af f.ex. DSB-rutebiler, lokalt, regionalt eller landsbasis, og privatbanerutebiler f.ex. regionalt.
SHS tog sig jo heldigvis af SNNB, men man ku godt bruge noget tilsvarende for f.ex. HFHJ og GDS.
Jeg husker f.ex. tydeligt "den kolde krig" i Nødebo i 50erne mellem HHGB linie 306 og GDS linie 354 (hvor jeg delvist boede i n50erne og 60erne)
, og HFHJ linie 315 der kørte gennem både GDS- og HHGBland, f.ex, og alle de andre slagsmål mellem DSB, Privatbanerne og de private rutebilsejere.
Der er nok at ta af! :D


Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1268)

Jesper KD skrev 01-06-2011 01:18:

Hej igen.

Jeg er helt enig med dig i, at der er rigtig mange bøger, der mangler at blive beskrevet. De nævnte linjer er dog i et vist omfang nævnt i Jens Birch og Michael Sindings SHS-bog "Bustrafik i Helsingør - dengang".

Herunder linjehistorikken for de tre linjer, som jeg har noteret den:


LINIE 306 I


29.3.23 Oprettet af Jacob Peter Holmfjeld, Nødebo – drives i forbindelse med ruten Frederikssund-Skævinge-Hillerød:
Hillerød-Nødebo
8.3.24 Forlænget via Skovhuse-Esrum-Villingerød til Dronningmølle.
(1.6?)24 Overtaget af Karl Herman Jensen, Esrom (nu Esrum).
25 Tildelt nr. 6 (Hillerød-Nøddebo-Dronningmølle, 3 ture man-lør, 2 ture søn-hell.) i 1925-betænkningen.
1.10.25 Omlagt på alle/nogle ture via Esbønderup da Henning Lundholm nedlagt rute Hillerød-Nødebo-Skovhuse-Esbønderup-Esrum:
Hillerød-Nødebo-Skovhuse-Esbønderup-Esrum-Villingerød-Dronningmølle
Sommer (15.5?) 35 Forlænget til Hornbæk. Kørselstilladelse Dronningmølle-Hornbæk er givet til Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane (HHGB) men varetaget af Karl Herman Jensen.
(14.5.36?) Forkortet så ej til Hornbæk men til Dronningmølle.
39-45 Driftsindskrænkninger pga. krigen.
1.2.45 Overtaget af Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane (HHGB).
45-46 Driften vender langsomt tilbage til normale forhold.
1.12.46 Forlænget til Hornbæk.
(14.5?)50 Omlagt så ej alle ture via Villingerød men nogle ture via (Esrum, ej søn-hell.)-Dragstrup (vest?)-Søborg (søn-hell. dubleres afgange, så én kører via Villingerød og én via Søborg):
Hillerød rtb.-Hillerød st.-Langesvej-Københavnsvej-Holmegårdsvej-Fredens-borgvej-Nødebo-(Esbønderup-Esrum-Villingerød)/((Esrum-)Esbønderup-Dragstrup (vest?)-Søborg)-Dronningmølle-<Hornbæk Havn<-Hornbæk st.
1.8.51 Linienr. 306:
306 Hillerød rtb.-Hillerød st.-Langesvej-Københavnsvej-Holmegårdsvej-Fredens-borgvej-Nødebo-(Esbønderup-Esrum-Villingerød)/((Esrum-)Esbønderup-Dragstrup (vest?)-Søborg)-Dronningmølle-<Hornbæk Havn<-Hornbæk st.
(22.5/)2.10.55 Søborg-ture omlagt så også visse ture søn-hell. via Esrum [DSB55/56].
(29.9.57/)1.6.58 Søborg-ture omlagt søn-hell. så alle ture alle dage via Esrum [DSB58].
10.8.70 Omlagt i Hillerød så ej direkte ad Nødebovej-Fredensborgvej-Holme¬gårdsvej-Københavnsvej i begge retninger men ad Stenholts-vej>Jespervej>Tamsborgvej>Københavnsvej mod Hillerød, dog en morgentur fortsat direkte ad Nødebovej>Fredensborgvej>Holme¬gårdsvej>Kø¬benhavnsvej.
Senest DSB70/71 Muligvis afstikker via selve Dragstrup by (ophørt senest HT75); HHGB Hornbæk:
306 Hillerød rtb.-Hillerød st.-Langesvej-(Københavnsvej-Holmegårdsvej-Fredens-borgvej)/(Københavnsvej<Tamsborgvej<Jespervej<Stenholtsvej<)-Nødebo-(Esbønderup-Esrum-Villingerød)/(Esrum-Esbønderup-Dragstrup (vest?)-Søborg)-Dronningmølle-?<Hornbæk Havn<?-Hornbæk st.
1.3.72 Omlagt så ej enten Københavnsvej-Holme¬gårdsvej-Fredensborgvej-Nødebovej eller Københavnsvej<Tamsborg¬vej<Jes¬pervej<Stenholtsvej men ad Københavnsvej-Tamsborgvej-Dyrehavevej-Central¬sygehuset-Helsevej-Skansevej-Skov¬ledet-Kulsvierskolen-Jespervej-Stenholtsvej i begge retninger, dog enkelt morgentur fortsat ad Københavns¬vej<Holmegårdsvej<Fredensborgvej<Nødebovej.
1.10.74 Overtaget af HT Hornbæk.
(13.10.74/)20.4.75 Søborg-ture omlagt så enkelte ture kun via Søborg hvis passagerer at afsætte, ellers direkte via Dragstrup.
1.1.76 Omlagt i Hillerød så ej Helsevej-Skansevej men Dyrehavevej-Skovledet [HTBR75/76].
25.9.77 Garageskift så HT Helsingør (Løvdalsvej).
25.9.77 Omlagt i Hillerød så ej enkelte ture ad Københavnsvej-Holmegårdsvej-Fredensborgvej-Nødebovej men alle ture ad Københavnsvej-Tamsborgvej-Dyrehavevej-Centralsygehuset-Skovledet-Jesper¬vej-Stenholtsvej, på Søborg-ture så ej nogle ture kun via Søborg, hvis passagerer at afsætte og i Hornbæk så ej Havnevej>Hornbæk Havn>Øresundsvej>A.R. Friis Vej mod Hillerød men Ndr. Strandvej i begge retninger.
PK79/KR82 Omlagt pga. vejændring så ej direkte ad Jespervej men Platanhaven-Prinsens Vænge.
Forår 80 Forkortet fra Hillerød rtb. til Hillerød st.
HT82Å/HT83-kort Søborg-ture omlagt i Esrum så ej Frederiksværksvej-Tingbakken-Esrum Hovedgade-Esrum og (retur) mod Esbønderup men Frederiksværksvej-Esrum Hovedgade-Esrum-Tingbakken.
28.5.89 Omlagt så ej nogle ture via Esrum-Esbønderup-Dragstrup vest-Søborg (305+356) men alle ture via Esbønderup-Esrum-Villingerød:
306 Hillerød st.-Ndr. Jernbanevej-Langesvej-Københavnsvej-Tamsborgvej-Dyre-havevej-Centralsygehuset-Skovledet-Jespervej- Platanhaven-Prinsens Vænge-Jespervej-Stenholtsvej-Nødebovej-Nødebo-Hillerødvej-Vestvej-Esbønderup-Østvej-Tingbakken-Esrum Hovedgade-Esrum-Villingerødvej-Villingerødvej-Dronningmølle-Dronning¬mølle Strandvej-Ndr. Strandvej-Sauntevej-Hornbæk st.
((?1.4 el. 31.5?)92 Evt. fra HT Helsingør til HT Hillerød og Gilleleje).
((?26.9?)93 Evt. fra Busdivisionen Hillerød og Gilleleje til Busdivisionen Helsingør).
15.4.94 Driftsområdeskift til Busdivisionen Hillerød.
26.5.2002 Nyudbud i 11. udbudsrunde: Overtaget fra Arriva Danmark A/S Hillerød og Gilleleje (?) af De Hvide Busser A/S Hillerød.
21.10.2007 Garageskift til De Hvide Hvide Busser A/S Kvistgård.
19.10.2008 Udbud A2: Overtaget af Concordia Bus Danmark A/S Hillerød med letvægtsbusser.
1.12.2009 Concordia Bus Danmark A/S skiftet navn til Nobina Danmark A/S.
12.12.2010 Nedlagt (307+362+390R+842).

LINIE 315


5.6.23 Oprettet af trafikassistent Alfred Marius Elmby, Helsingør:
Esrum-Plejelt-Harridshøj (nu Harreshøj)-Tikøb-Marianelund-Gurre ruin-Gurre Korsvej-Gurre Kirke-Montebello-Helsingør, Axeltorv
30.9.23 Omlagt så ej via Marianelund-Gurre-Montebello (”331”) men via Horserød-Nygård og forlænget så fra Esrum via Esbønderup-Græsted-Valby til Helsinge.
(5?)6.24 Omlagt så ej alle ture via Græsted-Valby men nogle ture via Mårum (før 35 atter alle ture via Græsted-Valby?) og forlænget så fra Helsinge via Ramløse-Vinderød til Frederiksværk.
(1?)8.24 Overtaget af Holger Salomon, A/S Helsingør Omnibil-Selskab.
25 Tildelt nr. 15 (Frederiksværk-Helsinge-Esrom-Helsingør, 3 ture man-lør, 4 ture søn-hell., Frederiksværk-Helsinge dog kun 2 hhv. 3 ture) i 1925-betænkningen.
15.5.33 Overtaget af Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ).
35 Omlagt så ej alle dage via Valby men hver anden dag via Mårum.
9.39-46 Driftsindskrænkninger pga. krigen.
6.40 Omlagt så ej nogle ture via Valby men alle ture via Mårum.
40/6.49 Omlagt så ej nogle ture mellem Mårum og Esrum direkte ad Amtsvejen (nu Tinghusevej-Frederiksværksvej).
1.8.51 Linienr. 315:
315 Frederiksværk st.-Vinderød-Sandkroen-Ramløse-Tofte-Helsinge st.-Nejlinge-Mårum-Præstevejen-Græsted-Saltrup-Esbønderup-Esrum-Harridshøj (nu Harreshøj)-Tikøb-Horserød-Ny Horserød-Nygård-Helsingør Torv (nu Axeltorv)-Helsingør st.
(22.5?)55 Omlagt så ej kun ad Præstevejen men tirs og fre direkte ad Ny Mårumvej, øvrige dage ad Præstevejen (note herom fra DSB55).
1.10.74 Overtaget af HT Hillerød (garageret i Frederiksværk).
HT75-kort/HT76-kort Omlagt ved Nejlinge pga. vejforlægning så ej Nellerødvej-Nellerød-Ravnebjergvej men Græstedvej-Helsingørvej.
25.4.76 Lokalture oprettet Horserød Statsfængsel-Helsingør st. [KH+AM].
25.4/26.9.76 Omlagt i Helsingør så ej Kongensgade-Havnegade i begge retninger men I.L. Tvedes vej>Trækbanen>Jernbanevej mod Helsingør.
24.4.77 Omlagt i Helsingør så Kronborgvej-Havnegade i begge retninger og lokalture Horserød Statsfængsel-Helsingør st. indstillet (347).
21.4.85 Omlagt så ej Helsingevej-Mårum-(Ny Mårumvej, tirs og fre)/(Præstevejen-Esbønderupvej, øvrige dage)-Mårumvej (356) men direkte ad Græstedvej-Sletelte-Dønnevælde-Dønnevældevej.
82/95 Omlagt i Helsinge så ej Vestergade-Østergade men Gadekærvej.
29.5.88 Forkortet så kun Frederiksværk st.-Helsinge st.-Græsted-Tikøb brugsforening (331).
28.5.89 Forkortet så kun Frederiksværk st.-Helsinge st (331).
(1.4?)90 Omlagt i Frederiksværk så ej Jernbanegade-Gjethusgade (senere Sandskårsvej, nu Egil Harders Gade)-Strandgade men direkte ad Jernbanegade-Hermannsgade [Plk-kort21.3.90].
1.4.92 Nyudbud i 3. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S Frederiksværk.
28.5.95 Nedlagt og erstattet af 319.

LINIE 354 I


21.3.51 Oprettet af Gribskovbanen (GDS) (koncession 54):
Hillerød rtb.-Hillerød st.-Holmegårdsvej-Fredensborgvej-Landbolyst-Kildeport-Nødebo-Esbønderup-Saltrup-Græsted-Alme-Hågendrup-Strand Esbønderup-Gilleleje
1.8.51 Linienr. 354:
354 Hillerød rtb.-Hillerød st.-Holmegårdsvej-Fredensborgvej-Landbolyst-Kildeport-Nødebo-Esbønderup-Saltrup-Græsted-Alme-Hågendrup-Strand Esbønderup-Gilleleje
3.6.56 Omlagt så ej alle ture alle dage via Alme-Hågendrup-Strand Esbønderup i begge retninger men en aftentur to gange ugentlig (opr. tirs og fre [57-plan], senest DSB70/71 ons og lør) via Pårup mod Gilleleje (togerstatning).
(2.6?)57 Omlagt nord for Hillerød så ej Helsingevej (nu Gl. Helsingevej-Helsingevej)-Landbolyst-Kildeport-nuv. Kildeportvej men direkte ad Fredensborgvej-“den nye” Nødebovej.
1.10.74 Overtaget af HT Gilleleje.
(28.9.75/)25.4.76 Omlagt så ej en enkelt tur ons og lør mod Gilleleje via Pårup men alle ture alle dage i begge retninger via Alme-Hågendrup-Strand Esbønderup-Bøjen (først rettet HT78-kort).
Forår 80 Forkortet fra Hillerød rtb. til Hillerød st.
28.5.89 Nedlagt (Gribskovbanen+305+306+343).

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1269)

ole skrev 01-06-2011 11:32:

Tak for din meget informative mail.

Ja det var specielt , og som du skriver fik GDS-354 oprindelig ikke nlov til at køre straight af den nye Nødebovej som 306, til og fra Hillerød, men blev "smidt af" midt i byen og kom på sightseeing ad Kildeportvej etc, Køn tur men sikke en omvej og noget besynderligt som alternativ til Gilelejetoget.. Det var. (sikkert ligesom i andre egne) ligesom byen var delt mellem der gik i den lokale brugs og dem der gik i den lokale købmand. (også kendt fænomen fra andre lanfdsbyer)"morsomt" i Nødebo med den "kolde krig" mellem 306 og 354. Byen var delt op i to leje, dem der gik ind for "den grå" (306), og dem der gik ind for den"gule" (oprindelig "røde") (354), og selvfølgelig ikke fælles billetsystem og koordinering af tiderne, i starten ihvertfald. :D

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1387)

ole skrev 10-07-2011 14:58:

Hej Jesper. og endnu engang tak for info. Sorry. Det var jo netop dig der svarede på "Nødebokrigen" :D
Det med de røde rutebiler var jo fordi jeg udfra SHS-bogen om HHGB mf, så en omtale af eet for mig ukendt selskab, De Røde Rutebiler, kunne have været dem som DSB overtog, men det var jo som du skrev, De Gule Omnibusser, som også var ukendt for mig.

hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1388)

ole skrev 11-07-2011 12:11:

Hej igen

Jeg triller videre af de Nordsjællandske busruter i 50erne, 60erne og lidt 70erne.

Banebusserne fyldte jo meget i området (DSB, GDS, HFHJ og HHGB). Faktisk var der ikke mange private rutebilsruter.
Jeg kan pt ikke finde mine gl. køreplaner, men efter hukommelsen var der vist under 10
1 I Frederiksværk havde HFHJ vist en aftale med en lokal vognmanf. Jeg husker vist nok en grå snuderutebil der enten kørte fra Frederiksværk st og nordpå, Liseleje, Sandkroen mm, eller til Hundested.
2 De røde bybusser i Hillerød, der bl.a. kørte vestpå fra St.
3 305, gul bus via Alsønerfrup til Helsinge.
4 336 til Hornbæk, øst om Esrum sø (farve?)
5 De grønne Rutebiler, Henry Hansen Humlebæk, til Humlebæk, Hørsholm mm ??? 33x
6 Nogle mørkegeå leyland 155/156 sydpå mod Allerød, Farum, Ganløse, Ballerup????
7Strandvejsbussen 188/89 Salomon/De hvide Busser
-
og så var det efter hukommelsen slut i en linie på tværs med højde med Hillerød og nordpå.
Der er sikkert nogle "skæve" imellem.

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1389)

Jesper KD skrev 12-07-2011 01:28:

="ole" Hej igen

Jeg triller videre af de Nordsjællandske busruter i 50erne, 60erne og lidt 70erne.

Banebusserne fyldte jo meget i området (DSB, GDS, HFHJ og HHGB). Faktisk var der ikke mange private rutebilsruter.
Jeg kan pt ikke finde mine gl. køreplaner, men efter hukommelsen var der vist under 10
1 I Frederiksværk havde HFHJ vist en aftale med en lokal vognmanf. Jeg husker vist nok en grå snuderutebil der enten kørte fra Frederiksværk st og nordpå, Liseleje, Sandkroen mm, eller til Hundested.
2 De røde bybusser i Hillerød, der bl.a. kørte vestpå fra St.
3 305, gul bus via Alsønerfrup til Helsinge.
4 336 til Hornbæk, øst om Esrum sø (farve?)
5 De grønne Rutebiler, Henry Hansen Humlebæk, til Humlebæk, Hørsholm mm ??? 33x
6 Nogle mørkegeå leyland 155/156 sydpå mod Allerød, Farum, Ganløse, Ballerup????
7Strandvejsbussen 188/89 Salomon/De hvide Busser
-
og så var det efter hukommelsen slut i en linie på tværs med højde med Hillerød og nordpå.
Der er sikkert nogle "skæve" imellem.

Hilsen Ole

1: 326 Frederiksværk-Hundested var indtil 1964 forpagtet ud til Herdin Hansen, Hundested, hvorefter HFHJ selv kørte linjen indtil HT's oprettelse.

2. Hillerød Bybus v. Johannes Andersen
Hillerød fik sin første bybus i 1924, og i 1931 blev den overtaget af Johannes Andersens selskab Hillerød Omnibil, senere Hillerød Bybusser. Johannes Andersen havde siden 1926 været involveret i rutebilkørsel Hillerød-Frederikssund-Roskilde - fra 1932 gennem et interessentskab. Den første bybuslinje gik fra jernbanestationen til Nyhuse (senere Ullerød, linje 308), men i 1932 kom der kørsel til Slotspavillonen og i 1937 til Gadevang (senere linje 339).
Roskilde-ruten, som i mellemtiden havde fået linjenr. 307, blev i 1954 solgt til DSB efter et favorabelt - og omdiskuteret - tilbud.
Henry Hansens De grønne Rutebiler havde kørt bybus i Hillerød øst siden 1943. Da Henry Hansen ønskede at afhænde forretningen, trådte Johannes Andersen til, og fra 1. april 1971 kørte Hillerød Bybusser i både vest, øst og syd (linje 355 til Hammersholt/Allerød), og kørslen var med ét slag blevet mere end fordoblet. I 1972 kom en skolebusrute - linje 372 - til.
Johannes Andersen blev HT-entreprenør i 1975, og i 1977 blev linjenettet omlagt radikalt. De oprindelige bybuslinjer med linjenumrene 308, 309, 339, 355 og 372 samt til dels linje 305 blev nedlagt og erstattet af seks nye linjer med linjenumrene 701-706, hvoraf Johannes Andersen betjente de fire.
Da Johannes Andersen fyldte 75 år i november 1978, meddelte han Hovedstadsrådets trafikudvalg, at han ville sælge sin virksomhed til Jørgen Andersen fra Ballerup Bybusser (#9). Overtagelsen udviklede sig politisk, idet HT selv var interesseret i at overtage firmaet. Entreprenørkontraktens § 6 gav ganske vist en rutebilejer ret til at afhænde sin virksomhed til anden side, men betingelsen var, at HT kunne godkende den nye ejer som entreprenør. Her var der imidlertid tale om en interesseret køber, som allerede var entreprenør, så med stemmerne 31 mod seks måtte Hovedstadsrådet give sig og godkende salget. Jørgen Andersen overtog driften 1. marts 1979, og i løbet af foråret og sommeren blev Hillerøds røde bybusser malet om i Jørgen Andersens grå og røde farver. Med i handelen fulgte i øvrigt Johannes Andersens turistbusselskab Hillerød Turistfart og garageanlægget på Åmosevej.
Til gengæld blev de nye entreprenørkontrakter, der blev indgået fra 1. april 1980, tilføjet en bestemmelse om, at HT fik forkøbsret og -pligt i forbindelse med afhændelse af privat drevne selskaber. Dog kunne børn i ledelsen overtage det pågældende firma, ligesom en eventuel enke kunne videreføre selskabet.
Litteratur: Kim Thinggaard: Fra bybus til buskoncern - Gråhundbus. 25 år med Jørgen Andersen, Ballerup. Med afsnit om Nordvestegnens bustrafik og Hillerød Bybusser (Sporvejshistorisk Selskab 1992); Michael Sinding: De Hvide Busser, Hørsholm. Blade af Nordsjællands Trafikhistorie. (Sporvejshistorisk Selskab 1997).
Garage: Åmosevej 3, 3400 Hillerød.

Gråhundbus/Ballerup Bybusser/Hillerød Bybusser/Jørgen Andersen (TEKST OPDATERET CA. ÅR 2000)
Jørgen Andersen begyndte sin busvirksomhed, da han 2. oktober 1967 oprettede bybuslinje 1 mellem Ballerup st. og det nye byggeri Magleparken. Hurtigt overtog han andre linjer i området, som var lukkede eller lukningstruede: linje 157 til Smørumnedre blev oprettet i oktober 1968 fire måneder efter Chr. Schmidt havde opgivet ruten, linje 156 til Ganløse(-Farum) blev oprettet i julen 1968 efter Poul Erik Thinggaard, linje 158 til Ganløse-Slagslunde påbegyndtes i maj 1971 efter E. Koch-Svendsen, og fra De blaa Rutebiler (#5) blev linje 139 overtaget i august 1971. Endvidere kørte Jørgen Andersen en kort overgang i 1969-70 bybuslinje 2 til Ågerupvej og Råmosevej, og i april 1974 påbegyndte han linje 155 Stenløse-Farum. Fra 20. september 1974 ændrede bybuslinje 1 nr. til linje 156.
Oprindeligt var Jørgen Andersens busser opstillet ved BP-tanken ved Juni Allé/Mørkhøjvej i Mørkhøj, men fra 1. juni 1969 købte han grunden på Yderholmen 18 i Ballerups vestlige industrikvarter (senere blev nabogrundene nr. 20 og 16 også overtaget).
Jørgen Andersen var en af HTs største kritikere, og dannelsen af trafikselskabet førte til en stagnation af linjenettets udbredelse. I 1979 lykkedes det dog at overtage Hillerød Bybusser fra Johannes Andersen til HTs store fortrydelse. HT ændrede derfor entreprenørbestemmelserne fra 1980, så HT fik førsteret til at overtage entreprenørselskaber - alternativt kunne kun efterfølgere (børn) af nulevende ejere videreføre et selskab.
I stedet kastede Jørgen Andersen blikket mod nye markeder: I december 1981 åbnedes “Bornholmerbussen” - linje 866 til Ystad - og senere fulgte andre regionale linjer; se senere.
Jørgen Andersen ejede nu en række selskaber med hvert sit navn. Manza’s Turistfart, som han havde overtaget 1. april 1976 fra Hans Marinus Simonsen, skiftede i 1987 navn til Gråhundbus. Det nye navn var inspireret af de amerikanske Greyhound-busser, men oversættelsen er ikke korrekt, da greyhound er af hunderacen mynde og også hedder greyhound på dansk. Greyhound bruges især til hundevæddeløb, og navnet passer derfor godt til hurtigbusser. Gråhundbus-navnet blev langsomt det nye samlende navn for Jørgen Andersens selskaber, og fra 1. april 1990 kunne det også ses i HTs køreplaner i stedet for Ballerup/Hillerød Bybusser (Hillerød Bybusser blev dog atter anvendt fra 1991).
19. juni 1989 oprettede HT flybuslinje 767 mellem Lufthavnen og Høje Taastrup st. under megen tumult - Jørgen Andersen havde fået ideen, men Hovedstadsrådet skulle give køretilladelsen, og det endte med, at HT og Gråhundbus drev den nye linje i fællesskab.
Gråhundbus genvandt kontrakterne i HTs 2. udbudsrunde 1. april 1990, men i 1994 gik det ikke lige så glat. Gråhundbus’ Hillerødbusser holdt på Åmosevej i et ældre villakvarter nær Hillerød bymidte (værkstedsbesøg blev klaret i Ballerup), og naboerne klagede over støj fra busserne. Kommunen krævede derfor, at Jørgen Andersen måtte gøre noget ved støjproblemerne, hvilket fik sidstnævnte til at udtale, at han var færdig med Hillerød - det var for dyrt at bygge nyt eller flytte med kun fire-årige kontrakter. I Ballerup ville Jørgen Andersen derimod gerne have kørslen igen, men her tabte han til Linjebus. Gråhundbus har stadig garagen på Yderholmen i Ballerup, og selskabet har siden 1981 drevet Bornholmerbussen linje 866 København H-Ystad(-Rønne) med selskabets røde og grå busser. Tidligere har Jørgen Andersen også drevet Østersøbussen linje 860 København H-Kiel-Haderslev, linje 861 Ballerup-Svendborg(-Ærø), linje 862 til Ballerup-Stigsnæs(-Als), linje 862 Ballerup-Kalundborg(-Samsø), linje 863 Ballerup-Nakskov, linje 864 Ballerup/Høje Taastrup-Kalundborg(-Århus) og Ballerup-Hundested(-Grenaa-Århus) samt InterCityBuss linje 999 København H-Malmö-Lund(-Kristianstad).3. Helsinge Ruterne, Carl Hansen og Orla Madsen
Rutebilen mellem Hillerød og Helsinge blev oprettet først i 1920’erne af Laurits Peter Christensen. Dengang var der fri konkurrence om ruterne. Der kørtes via Kagerup og om sommeren helt til Tisvildeleje. I 1923 kom der lidt mere styr på tingene, da L.P. Christensen fik koncession til ruten, og efter påbud pga. konkurrencen med Gribskovbanen måtte han i 1928-29 omlægge ruten via Alsønderup og stoppe med Tisvilldeleje-turene. Carl Hansen overtog ruten 1. maj 1935 og kom således til at trafikere den i 40 år pånær en måned. Senere (hvornår??) kom svigersønnen Orla Madsen også med, og de to drev herefter linje 305 i kompagniskab. Helsinge Rute- og Turisttrafik, som selskabet også blev kaldt, havde garage på Lindevej i et villakvarter i Helsinge.
Da HT indgik entreprenørkontrakter med de private busvognmænd, ønskede Carl Hansen og Orla Madsen ikke at være med, og HT overtog i stedet virksomheden fra 1. april 1975. De cremegule vogne med røde fartstriber og rødt tag fik internnr. 5100-5105 og 5107, og HT benyttede Hansen og Madsens garage i Helsinge frem til efteråret 1982.
Garage:Lindevej 2, 3200 Helsinge

4. Erhard Nystrup-Hansen
Hornbæk-Tikøb-Fredensborg-Hillerød-ruten - den senere linje 336 - blev oprettet 22. juli 1932 af Victor Julius Trapp og Christian Jørgensen. Året før havde de to også oprettet Hornbæk-Tikøb-Humlebæk-ruten - den senere linje 335 (nu linje 346) - og Hillerød-Karlebo-Hørsholm-ruten - den senere linje 332. I 1935 skiltes de to herrers veje, idet Chr. Jørgensens “De røde Rutebiler” fik linjerne 335 og 336 og Victor Trapp linje 332 (den blev året efter solgt videre til Henry Hansens De grønne Rutebiler). Hornbæk-Humlebæk-ruten overdrog Chr. Jørgensen til Hornbækbanen, og tilbage var så kun Hornbæk-Hillerød-ruten. Denne rute, som kunne betjenes med en enkelt vogn, blev imidlertid overtaget af Erhard Nystrup-Hansen fra Thisted i 1954. Omkring 1972 indsatte Nystrup-Hansen en grøn vogn med hvide fartstriber, og betegnelsen De røde Rutebiler ophørte. Erhard Nystrup-Hansen var ikke interesseret i at blive HT-entreprenør, så i stedet overtog HT selskabets ene bus, som fik HT-internnr. 5106, med virkning fra 1. april 1975.
Garage: Hornebyvej 4, 3100 Hornbæk

5. De Grønne Rutebiler v. Henry Hansen, Humlebæk kørte linje 313, 313A/B/C, 332 og 333 i Hørsholm-området, indtil selskabet blev overtaget af DSB i 1971.

6. 155/156 Ballerup-Farum-Hillerød blev kørt af forskellige selskaber, bl.a. Hans M. Simonsen, Måløv (Manza's Turistfart) 1960-67, Poul Erik Thinggaard, Farum (De Grå Rutebiler) 1967-69, Henry Hansen, Humlebæk (Hillerød Øst Bybusser) 1969-71, hvorefter den indgik i Hillerød Bybusser v. Johannes Andersen. Fra 69/70 havde linjen linjenr. 355.

7. Helsingør Omnibil-Selskab
Holger Salomons selskab kørte ikke længe i HT-tiden, men historien kan til gengæld føres 52 år den anden vej. Den første rutebil på Strandvejen blev oprettet 15. maj 1919 mellem Klampenborg og Hørsholm, men det var A/S Strandvejsautomobilet, som kørte linjen. Helsingør Omnibil-Selskab ved Holger Salomon begyndte 1. april 1923 at køre mellem Helsingør og Humlebæk - den senere linje 311. Året efter købte Holger Salomon ruten Helsingør-Frederiksværk og i 1928 Frederiksværk-Frederikssund, men de blev afhændet i 1933 til Frederiksværkbanen. Forinden havde Helsingør Omnibil-Selskab i 1931 overtaget Strandvejsbussen til Klampenborg - de senere linjer 188 og 189. Sådan blev Strandvejen betjent i mange år; dog blev Hørsholm-grenen (linje 189) nedlagt i 1962, og linje 311 blev langsomt indskrænket mere og mere. Under og i en periode efter 2. verdenskrig drev Holger Salomon også busdrift i bl.a. Birkerød- og Hørsholm-området.
Økonomien strammede til i begyndelsen af 1970’erne, og i 1972 blev Helsingør Omnibil-Selskab omdannet til aktieselskab med Holger Salomon som hovedaktionær. Det lykkedes selskabet at få kommunerne til at dække underskuddet i 1974, men da Helsingør Omnibil-Selskab ville have gælden ud af verden året efter, lukkede kommunerne kassen i. Alt tydede på, at det nyoprettede HT ville stå til at overtage selskabet, men på et møde en uge inden entreprenørkontrakterne skulle træde i kraft 1. april 1975 enedes Holger Salomon og Poul Knudsen om, at salget skulle ske til sidstnævntes selskab De Hvide Busser.
Helsingør Omnibil-Selskabs busser var brune, gule og hvide, og personalet havde karakteristiske brune franskinspirerede uniformer. Holger Salomon var i øvrigt også initiativtager til oprettelsen af Grenå-Hundested Færgefart i 1934, han udgav dagbladet “Nordsjælland” og var en overgang indehaver af et eddikebryggeri og en sennepsfabrik.
Litteratur: Michael Sinding: De Hvide Busser, Hørsholm. Blade af Nordsjællands Trafikhistorie. (Sporvejshistorisk Selskab 1997); Michael Sinding: Strandvejsbussen. Klampenborg-Rungsted-Helsingør. En kavalkade i ord og billeder (Sporvejshistorisk Selskab 1986).
Garage: Fiolgade 22A, 3000 Helsingør

De Hvide Busser/Strandvejsbussen (TEKST OPDATERET CA. ÅR 2000)
De Hvide Busser er i dag den eneste entreprenør, der har overlevet alle licitationerne, når der ses bort fra Bus Danmark/Arriva.
Selskabet er altså den HT-entreprenør, der har kørt i længst tid i HT-området. Da HT blev stiftet var det derimod et af de yngste. Poul Knudsen begyndte at drive Hørsholm Mini-Taxi 18. oktober 1963, og 1. juni 1967 overtog han kørslen på linje 332 fra Henry Hansens De grønne Rutebiler, der kunne føre historien tilbage til 1933. Oprindelig hed Knudsens selskab Hørsholm Minibus, og den indsatte minibus var lyseblå; den blev dog senere malet hvid med røde stafferinger som firmaets hyrevogne, og firmaet tog navneskifte til De Hvide Busser efterhånden som flere “rigtige” busser kom til.
I 1972 var vognparken blevet så stor, at der ikke længere var plads på ejendommen Usserød Kongevej 61 og på det gamle mejeri, hvor DSB havde haft garage. I stedet overtog De Hvide Busser garageanlægget på Ahornvej, hvor De grønne Rutebiler havde holdt til - dette selskab havde afhændet den sidste kørsel året før. Administrationen blev dog fortsat på Usserød Kongevej. På Ahornvej er der desuden værksted.
Da De Hvide Busser blev HT-entreprenør 1. april 1975 overtog man samtidig Strandvejsbussen fra Helsingør Omnibil Selskab ved Holger Salomon, hvorved Poul Knudsens kørselsmængde blev udvidet betragteligt. Busserne på linje 188 beholdt navnet Strandvejsbussen. Indtil 1. september 1975 forblev Strandvejsbussens garage i Fiolgade i Helsingør, hvorefter selskabet delte garage- og værkstedsanlæg med De Hvide Busser i Hørsholm. Kort efter overtagelsen af Strandvejsbussen afhændede Poul Knudsen Hørsholm Mini-Taxi til Hørsholm Taxa.
Linjemæssigt kan det nævnes, at HT i april 1976 nedlagde linje 332 og erstattede den med linjerne 375, 376 og 377. Karlebo var udset til at være prøveklud for et forsøg med telebus, hvor man skulle ringe efter sin bus i aftentimerne. Pga. uenighed i Karlebo Kommune blev det Fredensborg-Humlebæk Kommune, der kom først med telebusser, men fra 2. januar 1982 fik også borgerne i Karlebo-området telebus. Fra 1992 og 1996 har De Hvide Busser vundet kørslen på yderligere to telebusruter, men den ene blev mistet igen fra år 2000.
De Hvide Busser og Strandvejsbussen genvandt kørslen ved HTs 2. udbudsrunde i 1990, men slog tilsyneladende pjalterne sammen, idet kørslen på alle Poul Knudsens linjer i køreplanen fra 1. april 1990 er nævnt som tilhørende Strandvejsbussen A/S. Et år efter var navnet De Hvide Busser A/S - et navn som hurtigt blev misvisende pga. HTs krav om gule busser.
En kort overgang i 1992-94 kørte De Hvide Busser også de to servicebuslinjer 840 og 841 i Helsingør.
Ved 4. udbudsrunde i 1994 ikke bare genvandt De Hvide Busser sin kørsel, selskabet vandt også kørslen på bybusserne i Hillerød, som hidtil havde været udført af Gråhundbus. Til det formål købte De Hvide Busser et garageanlæg på Høgevej i Ullerød, der hidtil havde fungeret som vaskeri. Her indrettede De Hvide Busser kontorer, garager og værksted.
Hvert år siden 1994 har HT kåret "årets entreprenør", og i samtlige år er denne pris gået til De Hvide Busser. Denne pris, som bl.a. bygger på kundernes vurdering, er blevet stadig vigtigere, idet den nu også indgår i en værdianalyse, som giver De Hvide Busser en fordel ved bedømmelse af indkomne tilbud ved udbudsrunderne.
Da De Hvide Bussers kørsel atter blev udbudt i 8. udbudsrunde i 1999 gik det ikke helt så godt. Hillerød-kørslen, som selskabet nåede at have i fem år, blev ikke genvundet, mens De Hvide Busser fortsat betjener selskabets “gamle” linjer i Hørsholm-området og på Strandvejen. Tabet af Hillerød bybusser skyldes, at De Hvide Busser ikke bød med gasbusser på disse linjer, som vinderen Bus Danmark gjorde.
I 9. udbudsrunde, der trådte i kraft i år 2000, har De Hvide Busser vundet ny kørsel på nogle Combus-linjer i Hørsholm-området, mens telebussen i Frederikssund-Frederiksværk-området (linje 827) ikke blev genvundet, men overgik til Fjord-bus. Den udvidede kørsel betyder, at De Hvide Busser har rokeret rundt på linjerne, så nogle af de tidligere Hørsholm-drevne linjer bl.a. er flyttet til garageanlægget i Hillerød. Som et led i nummereringen af alle HT-busserne har De Hvide Busser fået tildelt internnr. 87xx. Kørslen på De Hvide Bussers linjer genudbydes i 2005 og 2006.
Datterselskabet Ullerød Turist betjener i øvrigt nogle skolebusruter i Nordsjælland samt diverse anden turist og skolebuskørsel.
En lille pudsighed til sidst: De Hvide Busser betragtes i dag som en af de små entreprenører med 2,1 pct. af kørslen, og kun én anden rutebus-entreprenør er mindre. Men dette skal ses i forhold til, at selskabets kørselsandel faktisk er større end den næststørste private entreprenør (Birkerød Bus Compagni) i HT-området før 1990.
Litteratur: Michael Sinding: De Hvide Busser, Hørsholm. Blade af Nordsjællands Trafikhistorie. (Sporvejshistorisk Selskab 1997); Michael Sinding: Strandvejsbussen. Klampenborg-Rungsted-Helsingør. En kavalkade i ord og billeder (Sporvejshistorisk Selskab 1986).
Kontor: Usserød Kongevej...
Garager: Fiolgade 22A, 3000 Helsingør
Høgevej 7, 3400 Hillerød.
Ahornvej 6, 2970 Hørsholm. (telebusser dog ved Hørsholm Midtpunkt...)

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1474)

Jesper KD skrev 27-07-2011 02:04:

Hej igen
Ole, jeg kom i tanke om en artikel på myldretid.dk, som også beskriver et par DSB-linjer i Hovedstadsområdet (daværende 360 og 361). Læs "Da Slangerupbanen blev bussificeret" her: http://myldretid.dk/artikler/nr/32

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1475)

ole skrev 27-07-2011 09:54:

Mange tak for svar=link.
Ja der ligger jo efterhånden temmelig mange infostumper spredt udover landskabet.
Måske vil en evt bog om (bane)rutebilsdriften mere være en koordineringsting end en egentligt nyskabelse?
Ikke fordi det bliver lettere af det, snarere anderledes, men det bør vel gøres?
Kunne man måske lave en uforpligtende arbejdsgruppe af de relativt få personer der er kilder?

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1476)

ole skrev 27-07-2011 15:06:

Hej Jesper, igen. Glemte helt at sige tak for den meget grundige info om de private ruter i Nordsjælland fra tidligere på måneden. :D

hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1477)

ole skrev 27-07-2011 15:16:

Efter at have læst/genlæst tråden, må man da vist sige at Frederiksborg Amt er dækket ind.

En foreløbig konklussion på ex-HT-området ser vel nærmest sådan ud:

1Banerutebiler-
a DSB
b GDS, HFHJ, HHGB
2 De private rutebiler.

Bl.a. SHS-bøgerne har styr på Københavns Amt (og selvfølge Kbh. og Freb. kommune)
og Roskilde Amt er også dækket delvist ind, skønt der mangler noget vest og sydpå (Var det I P Hansen, Skibby Rejser og tildligere Roskilde Omnibusselskab, Thorkilds rutebiler, foruden DSB, som vi har haft fat i.
(Mener at Hansens rød-hvide busser kørte helt fra Ballerup og næsten til Køge?)
Nå ja, og så Østbanen/ØSJS ruterne.

Hilsen Ole

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1509)

Jesper KD skrev 30-07-2011 15:24:

="ole" (Var det I P Hansen, Skibby Rejser og tildligere Roskilde Omnibusselskab, Thorkilds rutebiler, foruden DSB, som vi har haft fat i.
(Mener at Hansens rød-hvide busser kørte helt fra Ballerup og næsten til Køge?)
Nå ja, og så Østbanen/ØSJS ruterne.

Hilsen Ole

Hilsen Ole


Alle tekster herunder opdateret ca. 1998/2000. Kommentarer, rettelser og tilføjelser er meget velkomne:

Firma Alex Jensen
Fa. Alex Jensen var et af de ældste private busselskaber, da HT blev etableret. Alexander Jensen, som stifteren hed, begyndte busdrift allerede fra 15. august 1917 i Skibby, hvor han også havde et mekanisk værksted. Den første busrute var Roskilde-Skibby, som i 1951 fik linjenr. 329 (fra 25. september 1977 nyt linjenr. 229). I 1927 overtog Alexander Jensen den senere linje 231 Roskilde-Kr. Hyllinge, og fire år efter overtog han også driften af rutebilen Holbæk-Venslev, som senere blev forlænget til Skibby og fik linjenr. 218. Dermed havde Alex Jensen nærmest monopol på kørslen syd for Skibby - til Roskilde og Holbæk m.m. I begyndelsen af 1970’erne kørte Alex Jensen også nogle lokalture Roskilde-Svogerslev-Gevninge.
Alex Jensen er et rigtigt familiefirma. Efter Alexander Jensen overtog Knud Alex Jensen ansvaret, og da han døde i 1984, tog hans børn over. Birgitte Alex Jensen stod for rejsebureauet Skibby Rejser, mens storebror Peter Alex Jensen fik ansvaret for busafdelingen.
Sammen med 19 andre entreprenører indgik Alex Jensen 1. april 1975 en standardkontrakt med HT, som blev fornyet flere gange.
Alex Jensen havde indtil 1984 garage Hovedgaden 50. Herefter flyttede selskabet til en ny garage i Skibby nord: Industrivej 16-24, 4050 Skibby. (iflg. HT93/94 Industrivej 22).
Firmaet genvandt sin kørsel ved HTs 2. udbud 1. april 1990, men tabte den ved 4. udbud 1. april 1994. Linjernes nye entreprenør, Frederikssund-Skibby Bustrafik, overtog samtidig Alex Jensens garageanlæg og skiftede navn til Partner Bus.
Alex Jensen er dog ikke holdt helt ophørt med buskørsel. Firmaet driver således skolebuskørsel i Skibby Kommune og har kørt ekstrakørsel for HT. Alex Jensen kører f.eks. ekstrakørsel på linje 227 og 560P fra august 2000 til ???.
Som nævnt stod Alex Jensen i sin tid ikke kun for lokal buskørsel. Firmaet stod også bag rejsebureauet Skibby Rejser, som i dag ejes af Scandinavian Leisure Group (under Airtours), der også ejer Spies og Tjæreborg.

Hornsherreds Buslinier, I/S Chr. Simonsen og Sønner
Christian Frederik Simonsen oprettede sin første rutebillinje i 1921-22, da den senere linje 323 fra Frederikssund over Kyndby til Skibby så dagens lys. Senere kom forløberen til linje 344, som kørte direkte via Krogstrup, til, og fra 1925-26 kørte Chr. Simonsen også mellem Frederikssund og Sønderby. Simonsen måtte indskrænke sine aktiviteter lidt, da Midtbanen blev forlænget fra Hvalsø til Frederikssund i 1928 og tilladelsen til Krogstrup-ruten blev inddraget. Allerede i 1936 var Midtbanen atter nedlagt på denne strækning, og Chr. Simonsen kunne genåbne sin Krogstrup-rute, som i 1951 fik linjenr. 344 (fra 1989 linjenr. 314).
Sønderby-ruten var i 1929 delvist og i 1933 helt overtaget af Harry Storm Andersen, men i 1968 overtog Chr. Simonsen atter denne linje - der nu havde fået linjenr. 318.
I 1975 blev Simonsen HT-entreprenør, og i 1977 blev linje 323’s dækningsområde splittet op, så to nye linjer - linje 316 og 317 - så dagens lys, og året efter kom skolebuslinje 321 til.
I 1979 ønskede Mogens Andersen at afhænde Jægerspris Rutebiler og kørslen på linje 322, som Chr. Simonsen overtog som et selvstændigt selskab. Herefter havde Simonsen “monopol” på kørslen i Hornsherred nord for Skibby, og betegnelsen Hornsherreds Buslinier begyndte at vinde frem. Garagen i Jægerspris blev formentlig beholdt til det sidste.
Hornsherreds Buslinier var blandt de entreprenører, som ikke overlevede HTs licitationsrunder. I 1990 måtte kørslen med de lysegrønne busser afgives til det nystiftede selskab Frederikssund-Skibby Bustrafik, mens Lis og Trolle Simonsen solgte garagen og “rutebilstationen” på Hovedgaden i Skibby til Alex Jensen A/S med henblik på “fremtidige dispositioner”. I/S Chr. Simonsen og Sønner og underselskabet Jægerspris Rutebiler var i øvrigt de eneste, som ikke gik sammen med de andre daværende HT-entreprenører om at etablere et fælles busselskab, City-Trafik, som skulle tage kampen op mod nye bydere i HT-området.

Jægerspris Rutebiler
Hans Peter Andersen begyndte kørslen helt tilbage i 1918 med en “Thrige-Rejsevogn” mellem Frederikssund og Jægerpris. Andersen afløste en hestetrukken postrute, der var oprettet i 1880. Først i 1920’erne blev ruten udvidet, så nogle ture kørte helt til Kulhuse - fra 1920 om sommeren og to år efter hele året. Barakkerne i det østlige Kulhuse blev betjent fra 1939.
Ruten fik linjenr. 322 i 1951, og efterhånden kom sønnen Mogens Andersen på banen. Han overtog hele ansvaret for ruten og Jægerspris Rute- og Turistbiler i 1973. Selskabet blev med sine bourdeaux-røde busser HT-entreprenør i 1975, men det holdt kun fire år. I 1979 solgte Mogens Andersen pga. alvorlig sygdom ruten til Chr. Simonsen & Sønner. i Skibby. Jægerspris Rutebiler blev dog videreført som et selvstændigt selskab, og linje 322 beholdt også garagen i Jægerspris.
Litteratur: Lidt løst og fast omkring 322 Frederikssund-Jægerspris-Kulhuse, i: Busfronten 12 (1985).

Andre navne:
Mogens Andersen
Jægerspris Rutebiler
Jægerspris Rute og Turist
Hans Andersen & Søn.

Garage: Vinkelvej 4, 3630 Jægerspris.

Kurt W. Knudsen Rutebiler
Bilruten Roskilde-Vindinge-Tune med sløjfe Karlslunde>(Solrød Strand>)Greve>Tune blev oprettet først i 1920’erne (1920 eller 1924) af Frede Spohr. Efter at Halfdan Nielsen havde drevet linjen i nogle år, overtog Martin Knudsen linjen 12. marts 1933, og de følgende 57 år var ruten i familien Knudsens varetægt. Ruten blev løbende ændret en anelse, så der i perioder ikke kørtes helt til stranden.
I 1950 døde Martin Knudsen, og enken Anna Knudsen overtog koncessionen. Ti år senere blev sønnerne Aage og Kurt Westerlyng Knudsen medindehavere, og fra 1967 stod Kurt W. Knudsen for linjen alene. Linjen benyttede fra 1966 nummeret 211, og busserne var fra 1957 og helt til Knudsens ophør gule med grønne stafferinger.
De første mange år blev sløjfen Karslunde-Greve betjent mod uret, men i 1963 blev sløjfen vendt og der kørtes nu hele året via Greve Strand>Karlslunde Strand. I 1975 blev Knudsen HT-entreprenør, og året efter kom S-banen til Hundige. I den forbindelse blev linje 211 omlagt, så den fra Roskilde kørte over Tune og Greve by til Hundige st. og retur ad samme rute; de fleste ture kørte dog kun mellem Roskilde og Tune, hvor passagererne kunne skifte om til linje 226. Denne ændring holdt dog kun et halvt år; fra april 1977 kørte de fleste ture fra Tune til Karlslunde Strand. Da S-banen i september 1979 kom til Solrød Strand, blev linje 211 atter omlagt, og grendelingen blev opgivet. I stedet kørte alle ture herefter Roskilde-Tune-Greve by-Greve st.
Siden 1964 har Knudsen haft garageanlæg på Håndværkervej i det østlige Roskilde. Efterhånden som busparken voksede, kunne busserne ikke være i garagen, og Kurt W. Knudsen udbyggede og moderniserede derfor anlægget i 1986/87. Da HT udbød de private entreprenørers kørsel med virkning fra 1. april 1990, var det sket for Knudsen - selskabets tilbud blev ikke engang fundet gyldigt. Svenske Linjebus vandt Knudsens linje 211 og hans seks nyeste busser. Derimod beholdt Kurt W. Knudsen anlægget på Håndværkervej, som han lejede ud til City-Trafik. 3 1/2 år efter Knudsens ophør var det også linje 211’s endeligt - da blev linjen nemlig erstattet af S-buslinje 600S.

Litteratur: Claus Hansen: Roskilde-Greve ruten og rutebilejer Jens Ebbe Martin Knudsen (og to senere afsnit...), i: Busbladet 2-4 (1996).

Farve: s. 18 nederst: Indtil 1948: gule med blå stafferinger og rødt tag
1948-57 Blå med hvide stafferinger
1957-90 Gul med grønne skærme, grønt mavebælte og tag

Ca. 1933 og nogle år frem: Garageplads i bryggergården i Skt. Peders Stræde (i dag p-plads her).
Fam. Knudsen havde villa på Ruggårdsvej - flere fotos af busser foran, bl.a. ca. 1950
Bl.a. 1962-64 (s. 22): Lejet garage nær Roskilde Ring
1964- Ny garage på Håndværkvej. Garageanlægget udbygget og moderniseret 1986/87.

Roskilde Omnibusselskab
I/S Roskilde Omnibusselskab kunne føre anerne helt tilbage til 20. november 1935, da Roskilde fik sine første bybusser. Dengang hed selskabet Roskilde Byomnibusser, og bag det stod J. Albert Olsen. Fra første færd var bybusnettet ret forgrenet: der var ruter til Sønderlund, Fløngvej, Østergade, Himmelev, Havnen og Skt. Hans Hospital. Senere blev ruten til Gevninge - oprettet til Boserup i 1921 af Hans Alfred Olsen - også indlemmet i selskabet.
I 1955-56 fik linjerne numrene 1-5, men disse linjer blev hurtigt ændret og erstattet sidst i 1950’erne af nogle nye linjer 1-4. Hidtil havde Roskilde været betjent af ringlinjer, men fra 3. juni 1973 blev ruterne ændret radikalt, så de i det store og hele var betjent i begge retninger og gik fra en byperiferi til en anden, hvor de passerede centrum undervejs. Ja, faktisk blev nettet udvidet, så også forstæderne Svogerslev, Vindinge og Veddelev-Risø blev indlemmet i bybusnettet.
Roskilde Omnibusselskab blev HT-entreprenør i april 1975, og som led i HTs systematisering af linjenumrene blev de hidtidige bybuslinjer 1-4 erstattet af linje 601-605 i 1977. Herefter skete der ikke det store med linjenettet. Omkring 1987 blev Roskilde Omnibusselskabs cremegule busser med grønne stafferinger flyttet fra det hidtidige anlæg ved Røde Port - hvor der nu er stenhuggeri m.m. - til et nyopført anlæg på Navervej. Da HT begyndte at udbyde linjerne i licitation, valgte Roskilde Omnibusselskab som den eneste daværende HT-entreprenør slet ikke at byde, så det var ingen overraskelse, at linjerne i Roskilde skulle skifte ejermand. Fra 1. april 1990 var det slut med Roskilde Omnibusselskab, men anlægget på Navervej fortsatte med at have busser holdende. Det blev nemlig overtaget af Linjebus , som vandt bybuskørslen i Roskilde - og i øvrigt næsten al udbudt kørsel i Københavns vestlige og sydlige omegn. De fleste af Roskilde Omnibusselskabs busser blev derimod overdraget til DSV Bus.

Garage til ca. 1987: Københavnsvej 6 (nær “Røde Port”), 4000 Roskilde.
Garage fra ca. 1987: Navervej 24, 4000 Roskilde.

I/S Roskilde Turisttrafik, A.P. Hansen
A.P. Hansen kan trække anerne helt tilbage til 21. oktober 1921, hvor Anders Peter Hansen begyndte at køre på ruten Roskilde-Hove Mølle-Måløv, som efter div. linjeændringer fik linjenr. 146 i 1951 og 216 31. maj 1992. I 1924-26 betjente A.P. Hansen en linje fra Roskilde over Solrød til Køge, men ellers betjente A.P. Hansen i en årrække primært området nord for Roskilde. I 1925 kom ruten Jyllinge-Ålholm Pl. til, men efter en tvist måtte A.P. Hansen i 1935 overlade kørslen langs Roskildebanen til DSB. I 1925 oprettede A.P. Hansen en rute fra Roskilde til Fløng, der senere fik linjenr. 145. Denne linje blev fra 1972 forpagtet til DSB, hvorfor den indgik i HT i 1974.
I 1943 døde A.P. Hansen, og sønnen Henning Birkelund Hansen tog over sammen med to brødre. Selskabet begyndte i 1939 at køre turistkørsel og sælge rejser under først navnet Roar og senere Roskilde Turisttrafik og Rejsebureau.
Den senere linje 147 Jyllinge-Ballerup blev oprettet i 1948. Fra 1962 kørtes atter syd for Roskilde, idet Roskilde Turisttrafik overtog ruten Roskilde-Solrød, som i mellemtiden havde fået linjenr. 212. I I 1963 oprettedes linje 202 Taastrup-Jyllinge, og i perioden 1969-71 trafikerede Roskilde Turisttrafik linje 222 Roskilde-Viby-Køge uden større held.
Da HT blev oprettet, indgik Roskilde Turisttrafik 1. april 1975 en standardkontrakt med det nye trafikselskab. Trods de forholdsvist få linjer, havde Roskilde Turisttrafik et vidt forgrenet linjenet. I perioder kørte praktisk talt hver tur på den enkelte linje ad hver sin rute - og nogle af turene blev kun trafikeret på visse ugedage. Det er også grunden til, at HT i 1975 delte linje 212 op i tre linjer - 212, 213 og 214 - for at tydeliggøre ruteføringerne.
I HT-tiden havde selskabet først garage på Ledagervej (første etape ibrugtaget 1951), men i 1987 flyttede Roskilde Turisttrafik til et nyt anlæg på Bytoften.
Ved HTs 2. udbudsrunde 1. april 1990 genvandt A.P. Hansen kørslen, men da den ene af brødrene ikke ville være med, sprang selskabet fra, og i stedet blev kørslen overdraget til City-Trafik med 10 kontraktbusser og 14 vogne (City-Trafik 1-12 og 14-15). Garageanlægget blev solgt 1. juli 1990 til genboen A/S Mikkelsen Catering, som havde brug for mere plads. Turistbusafdelingen blev 1. august 1990 afhændet til Lyngby Turistfart og De Blå Turist- og Minibusser v. Erik Klejs Jensen, og taxikørslen blev afhændet i 1994, så der nu kun er Roskilde Rejsebureau tilbage.
Litteratur: Claus Hansen: A.P. Hansen, Roskilde, i: Busbladet nr. 13-15 (1998-99); Bilruten nr. 2/1991 (?).
Internet: http://www.roskilde-rejsebureau.dk

Busfarve: Røde med hvide stafferinger???

Garage til 1987: Ledagervej ??, 4000 Roskilde. Krak 162 E1-F1??.
Garage fra 1987: Bytoften 9,, 4000 Roskilde. Krak 156 F6-G6??

Thorkils Rutebiler
Thorkil Nielsen begyndte sin rutebilkarriere 1. juni 1958, da han overtog ruten Køge-Terslev-Haslev. Den var blevet oprettet i 1920’erne og siden haft en masse skiftende ejere. Da ruten havde givet underskud i tre år, og ingen af kommunerne ville yde tilskud, nedlagde Thorkil Nielsen den omkring årsskiftet 1969/70.
Thorkils Rutebiler havde i 1960 oprettet en ny linje mellem Køge og Roskilde via Havdrup, og den fik omkring 1968 linjenr. 210.
Thorkil Nielsen stod dog ikke kun for landruter. Køge fik sin første bybus i 1931, men den blev nedlagt i løbet af et år. Mere held havde Køge Bybus og Turistfart ved K.V. Larsen, som oprettede en bybus i 1947, men også her var der problemer. Da kommunen ikke ville give tilskud til driften, så K.V. Larsen sig nødsaget til at stoppe driften med virkning fra 1. maj 1968.
Efter at Køge havde været uden bybusdrift i to en halv måned, tog Thorkil Nielsen over 19. juli samme år. Bybussen kørte fra Ølsemagle i nord til Herfølge Skole i syd ad to forskellige ruteføringer. Oprindeligt havde bybussen linjenr. 213, men efter et par år benævntes linjevarianterne blot f.eks. rute 1 og 2. Bybusnettet undergik mange forandringer, og i april 1971 - et år efter kommunalreformen - kom der nye ruter til Algestrup i syd og Højelse i nord.
I april 1975 blev Thorkils Rutebiler HT-entreprenør, og året efter døde Thorkil Nielsen, hvorefter hans enke og sønner tog over. Da HT satte skik på linjenumrene i 1977 for at undgå flere linje 1’ere, fik Køges blå-hvide-grå bybusser linjenr. 501-505.
Oprindeligt havde Thorkils Rutebiler garage på ??Københavnsvej eller Emilievej?? i Køge, men i 1981 flyttede man til et nyt anlæg på Unionsvej i industrikvarteret i Ølsemagle Lyng. Her kom der i 1987 en stor moderne vaskehal.
HTs udbud af de private entreprenørers linjer i 1990 blev samtidig et farvel til Thorkils Rutebiler. HT benyttede sin ret til ikke at acceptere nogen af tilbudene, og fra 1. april 1990 stod HT selv for kørslen af linje 210 og Køges bybusser. Thorkils materiel blev derimod overtaget af Linjebus, som brugte busserne til bybuskørsel i Roskilde.
Vaskehallen på Unionsvej var dog en god investering alligvel. Siden afgivelsen af HT-kørslen har firmaet nemlig beskæftiget sig med storvognsvask og tankrens

Til 1981: Københavnsvej 80 (måske kun kontor) el. Emilievej 13, 4600 Køge.
Fra 1981: Unionsvej 1, Ølsemagle, 4600 Køge.

Østbanen/Østtrafik
Det Østsjællandske Jernbaneselskab åbnede banen Køge-Hårlev-Fakse/Rødvig i 1879. De første tiår havde banen nærmest monopol på transport over længere afstande, men i 1920’erne skød flere bilruter op. I løbet af 1 1/2 år i 1922-23 åbnedes således ikke mindre end otte konkurrerende ruter, men fra 15. maj 1926 var Østbanen også selv rutebilejer. Denne dag åbnede Østbanen nemlig Hårlev-Skrosbjerg (senere linje 252), der fungerede som fødelinje til jernbanen. Og fra januar 1927 blev konkurrenterne alvorligt stækket, idet Præstø amtsråd på opfordring fra Østbanen krævede de andre bilruter enten nedlagt eller omlagt, så de tjente som fødelinjer for banen. Til gengæld skulle Skrosbjerg-linjen bortforpagtes til en privat vognmand, hvilket varede ca. tre år. Den nye ordning var mildest talt ikke populær hos hverken vognmænd eller passagerer, og langsomt blev restriktionerne lempet.
Fra 1. april 1931 tog Østbanen imidlertid et nyt våben i brug. Banen overtog de to konkurrerende ruter fra Køge til hhv. St. Heddinge (senere linje 253) og Fakse Ladeplads (senere 255), og kort efter blev rutenettet udvidet; bl.a. blev nogle svagt benyttede togafgange i perioder afløst af rutebildrift. Som følge af en centralisering af folkeskolen fik skolebørnene længere til de nye centralskoler. I Vallø Kommune blev det problem løst ved, at Østbanen i 1959 begyndte at køre skolebuskørsel til Hotherskolen i Hårlev - en kørsel som Østbanen har stået for gennem alle årene pånær 1982-88 og 1989-96.
En større udvidelse af driften skete 1. april 1963, hvor Køge-Ringsted Banen blev indstillet. Østbanen trafikerede herefter to ruter fra Køge til Ringsted, dels direkte via Slimminge (senere linje 250, nu 252), dels over Ørslev (senere 252). De første mange år stod Østbanen for kørslen som underentreprenør for Køge-Ringsted Kommunale Rutebilselskab, men i 1981 overtog Østbanen selskabets aktiver.
HTs oprettelse i 1974 betød ikke umiddelbart nogen ændringer for Østbanen, og selskabet indgik heller ingen entreprenørkontrakter med trafikselskabet i 1975, som HT gjorde med andre private vognmænd. Grunden var, at ruterne primært kørte i Storstrøms og Vestsjællands amter, men HTs takstsystem blev dog indført på HT-delen af linjerne, og de linjer, som helt eller delvist forløb indenfor hovedstadsområdet, fik linjenumre.
Folketinget vedtog to love i 1978, der skulle forbedre styringen af den kollektive trafik uden for hovedstadsområdet. Det førte til oprettelsen af Storstrøms Trafikselskab (STS) fra 30. september 1979 og Vestsjællands Trafikselskab (VT) fra 1. august 1980. Østbanen er dermed det eneste lokale busselskab, der har kørt som entreprenør for både HT, VT og STS (i øvrigt også på andre linjer en dem nævnt herunder; her er kun medtaget linjer, der helt eller delvist kører i HT-området). I juni 1984 (se #26!) indgik Østbanen en fælles kontrakt med de tre trafikselskaber, der bl.a. betød, at Strøby Turisttrafik (#26) overtog linje 252 til Skrosbjerg.
I 1990’erne begyndte først HT efter en lovændring og senere STS og VT efter nye EF/EU-regler at udbyde al bustrafik. Østbanen ville også være med og forsøgte at byde på linje 209 og 256 i HTs 2. udbudsrunde. Imidlertid måtte kun privatejede selskaber deltage, og Østbanens tilbud var derfor ikke gyldigt. Derimod fik et andet ikke-privat selskab - HT - denne kørsel, da deres tilbud var så billige, at udbudet af en række Køge-linjer blev trukket tilbage. Østbanen fik imidlertid en lille del af kagen, da Østbanen i 1990 og indtil linjens nedlæggelse året efter trafikerede linje 256 som underentreprenør for HT Køge.
For at give Østbanens busdel mulighed for at byde med i licitationer var det nødvendigt at udskille økonomien i busdelen fra den tilskudsberettigede jernbanedel, så der var lige konkurrencemæssige vilkår med andre entreprenører. Navnet “Østtrafik a/s” blev registreret som binavn til “Østbanen a/s” på en ekstraordinær generalforsamling i december 1994, og Østbanens busafdeling blev markedsføret under dette navn fra 1. januar 1995. Og med juridisk og regnskabsmæssig virkning fra 1. juli 1995 blev Østtrafik a/s også et selvstændigt, men 100 pct. ejet datterselskab under Østbanen a/s.
Østtrafik har både vundet og tabt kørsel i udbudene. Kørslen under STS blev genvundet i STS’ 2. udbud fra 1. juli 1996, hvor selskabet også vandt kørsel, som hidtil var udført af flere mindre entreprenører. Østtrafik vandt i alt kørsel med 24 busser, mens man kun kørte med 11 STS-busser før. Denne kørsel blev genvundet i 5. STS-udbud fra 1. juli 1999, og den udbydes næste gang 1. juli 2004. I VT vandt Østbanen ny kørsel ved selskabets 1. udbud med virkning fra 1. januar 1995, som dog blev tabt igen ved 4. udbud fra 1998. Desuden blev linje 251 og 252 tabt i 3. runde fra 1997, så Østtrafik nu ikke længere kører for VT.
Til gengæld er selskabet blevet HT-entreprenør, omend i det små. Da HT udbød telebus- og servicebuskørslen på linje 525, 825, 826 og 856 samt dagcenterkørslen i Køge i 7. udbud fra 4. januar 1998, vandt Østtrafik, og denne kørsel blev genvundet i 9. udbud. Til gengæld har Østtrafik ikke haft heldet med sig ved udbud af ekstrakørsel i Køge i 8. runde og anden telebuskørsel i 9. runde.
Skolebuskørslen i Vallø blev ændret fra skoleårets begyndelse i 1999, så ruterne blev åbnet og gjort mere attraktive for alm. passagerer - Østtrafiks del af denne kørsel fik linjenumrene 258 og 259. Endelig skal det nævnes, at Østtrafik har udført natbuskørsel siden 1996 - først med linjenr. 955 og fra 1998 med linjenr. 99N.
Amterne overtog landets privatbaner fra 1. januar 2001. For Østbanen er den nye ejer HUR, og det får afgørende betydning for Østtrafik. Amterne - og i dette tilfælde HUR - må nemlig ikke have bestemmende indflydelse på busselskaber, som de selv tildeler kørsel. Man må derfor forvente, at Østbanens busdel Østtrafik bliver solgt eller omorganiseres.

Litteratur: Jens Birch: Østbanen - Rutebiler 1926-1931-1991 (Busfronten 1991); Birger Wilche: Østbanen 1879-1979 (Dansk Jernbane-Klub 1979).
Internet: http://www.oestbanen.dk

Hårlev st., Stationsvej 2, 4652 Hårlev.

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1510)

ole skrev 30-07-2011 15:59:

Hej Jesper.

Det er squ imponerende! Du er jo simpelthen en helt!
Det var da vist det hele i ex-Roskilde Amt og omegn du der fik med. Jeg kan ihvertfald ikke uden hjælpemidler komme på mere (bortset fra DSB-rutebiler som der jo har været på banen/vejen)
Den eneste lille detalje der måskee mangler, var Rosilde Omnibusselskabs rute aa A1 til Avnstrup ved Osted (sanatoriet, daværende) Vistnok i HT-tiden linie232?.
Fantastisk. Nu er alle hovedstadsamterne plus Kbh. og Frdb. med diverse kilder overordnet dækket ind! :D :D :D .

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1512)

Jesper KD skrev 30-07-2011 16:16:

="ole" Den eneste lille detalje der måskee mangler, var Rosilde Omnibusselskabs rute aa A1 til Avnstrup ved Osted (sanatoriet, daværende) Vistnok i HT-tiden linie232?.


Godt set. Hans Albert og H.J. Olsen, Roskilde (det senere Roskilde Omnibusselskab) oprettede i 1939 en rute Roskilde-Avnstrup Sanatorium, som senere blev til linje 232.

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1513)

ole skrev 30-07-2011 16:21:

Lige en personlig erindring om Avnstrupruten.
Da jeg var barn i 50erne blev min far anbragt på Lungesanatoriet i Avnstrup, og vi skulle så derned med rutebil fra Nødebo og retur.

Rutebil HHGB 306 fra Nødebo til Hillerød. Skift til DSB 307 til Roskilde, og skift til Avnstruprutebilen og omvendt hjem om aftenen.
Det var dæleme en lang tur dengang!, kun overgået af en tur med de rød-gule rutebiler -med lokum- fra Hans Knudsens Pl til Fjerritslev via Grenå-Hundested. Køre- søsyg! (Var det Søndergård)?

Hilsen Ole :)

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1517)

ole skrev 31-07-2011 13:36:

Hej Jesper, ige, igen
Jeg sad lige og læste dine mails igen. Du spørger i en af dem, om der var nogle yderligere liner der var interessante.
Der er efterhånden ikke så meget tilbage der springer i øjnene.
Måske lidt mere om DSB-rutebilerne i syd-vest?
Vi har haft et par tråde på jernbanen.dk, forum om disse i ex-storstrøms-og Vestsjællands Amt. DDer har du måske yderligere info?
Ellers kan jeg pt kun kommr på en lille GDS-detalje. Som det bl.a. fremgår af DJK-bøgerne på fotos, og sådan husker jeg det også, kørte de 3 GDS-ruter fra Hillerød til Gilleje, Tisvildeleje og Rågeleje- 354, 357 og 363, altid(?) samtidig fra Hillerød. Dog mener jeg at Rågelejebilen også nogle afgange også kørte solo (muligvis fordi der jo ikke var baneforbindelse hertil?)

Der dukker nok mere frem.
Min mailadr. er iøvrigt ork@forum.dk

Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1518)

Jesper KD skrev 31-07-2011 13:50:

="ole" Måske lidt mere om DSB-rutebilerne i syd-vest?
Vi har haft et par tråde på jernbanen.dk, forum om disse i ex-storstrøms-og Vestsjællands Amt. DDer har du måske yderligere info?
Ellers kan jeg pt kun kommr på en lille GDS-detalje. Som det bl.a. fremgår af DJK-bøgerne på fotos, og sådan husker jeg det også, kørte de 3 GDS-ruter fra Hillerød til Gilleje, Tisvildeleje og Rågeleje- 354, 357 og 363, altid(?) samtidig fra Hillerød. Dog mener jeg at Rågelejebilen også nogle afgange også kørte solo (muligvis fordi der jo ikke var baneforbindelse hertil?)


Hej Ole
Jeg har desværre ingen oplysninger om DSB-rutebilerne i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms amter. Jeg har ikke lige overblik over afgangstiderne, så det du skriver, er sikkert rigtigt.
Mvh. Jesper

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1519)

ole skrev 31-07-2011 14:53:

Det er just heller ikke så vigtigt. Du kan iøvrigt bl.a. på tråden DSBrutebiler Sjælland finde noget om de to ydreamter.
En helt anden ting er fotos/billeder
Der foreligger ikke for mange af disse om banerutebilerne bortset fra DJK-bøgerne og SHS-bogen om HGGB mm.
Specielt er det tydndt med GDS og HFHJ-bilerne, og lidt tilfældigt med DSB.


hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1529)

ole skrev 02-08-2011 16:07:

På en tråd på Jernbanen er der lidt omkring Valby og 121.
Lidt usikkerhed om "A1"-ruterne fra Langade.
120 -, og før, AB, ex Forenede (117, 119) ???
121 Køgemm, fra Valby
122 Korsør
123 Roskilde
124, på et tidspunkt Roskilde -RUC
125, 126, 127???, muligvis noget med Greve, Kildebrønde, Fløng???
128 Glostrup/Tåstrup/Roskilde???
-så ikke mere DSB. Hvidovre Rutebiler mm?

Som sagt noget usikkerhed fra 114, AB til 121 og efter 128.


Hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1542)

Jesper KD skrev 03-08-2011 02:37:

Kære Ole m.fl.

Jeg har sammensat denne ret lange og nørdede oversigt over linjeændringer for de DSB-rutebiler, som kørte i det senere HT-områdes Distrikt 4 (Syd). [] henviser til diverse kilder.
Kommentarer, rettelser og tilføjelser er MEGET velkomne. På forhånd tak!

Mvh. Jesper

LINIE 120
3.6.73 Oprettet uden linienr. (1.11.73: 127); DSB Rutebiler [AM]:
Hedehusene st.-Reerslev-Stærkende
(74 Linienr. 120:)
120 Hedehusene st.-Reerslev-Stærkende
1.10.74 Overtaget af HT Taastrup [HL].
28.9.75 Forlænget på skoledage til Charlotteager>Fløng og indskrænket så kun man-fre:
120 (Hedehusene st.>Hovedgaden>Storager>Charlotteager>Charlottegårdsvej>Charlotteskolen>Sto¬r-ager>Hovedgaden>Kallerupvej>Hedetof¬ten>Hede¬vej>Fløng By¬vej>Fløng Skole>Vesterled>Sønderled>Hedevej>Hedetoften>Kallerup¬vej>Ho¬ved¬ga¬den>)He-dehusene st.-Hovedgaden->Brandhøjgårds¬vej>/<Reers¬lev¬vej<-Reerslevvej (nu Brandhøjgårdsvej)-Ting¬stedvej-Reerslev-Stærkende Mølle
24.4.77 Omlagt i Hedehusene så mod Fløng Skole ej Kallerupvej>Hedetoften men Hovedga-den>He¬dehusene st.>Vesterkøb.
23.4.78 Drifts¬om¬råde¬skift til HT Roskil¬de [HTBR78+BYT2-78 s. 59].
1.10.78 Forkortet så ej til Fløng.
30.9.79/20.4.80 Omlagt så ej Brand¬høj¬gårds¬vej>Re¬ers¬levvej (nu Brandhøjgårdsvej) mod Stærkende og Reers¬lev¬vej mod Hede¬husene men Reerslevvej-Stenbuen-Brandhøjgårdsvej i begge retninger.
29.5.88 Forlænget ad Magle¬høj¬gårdsvej-Stær¬kendevej (nu Villershøjvej)-(Rendebjerg¬vej-Industrihegnet-)Tune Parkvej-Nørre¬gade->جster¬bakken>Tune Bygade til Tune v. kirken og retur ad Nørre¬gade og udvidet så drift ej kun til kl. 15 men til kl. 18 (115) og så også man-fre skolefridage til Charlotteager.
1/2.90 Forlænget på nogle ture ad Vestergade-Tjærebyvej-Abildgårdsvej til Køretek¬nisk Institut.
21.10.90 Forkortet fra Charlotteager til Hedehusene st.
(21.10.90/)2.6.91 Omlagt i Tune så ej enkelte ture direkte ad Villershøjvej men alle ture via Rende¬bjerg¬vej-Industrihegnet-Tune Parkvej.
1.4.92 Nyudbud i 3. udbudsrunde: Over¬taget af Linjebus A/S Roskilde.
29.5.88/23.5.93 Omlagt i Tune så ej sløjfe med uret >جster¬bakken>Tune By¬gade mod Tune Kirke/Køreteknisk Institut og Nørregade mod Hedehusene men mod uret så Tune Bygade>Nørregade mod Tune overfor kirken/Køreteknisk Institut og Nørregade mod Hedehusene.
23.5.93 Udvidet så enkelte ture Hedehusene st.-Reerslev Skole weekend.
1.4.94 Trafik¬kontorskift til Linjebus A/S Hedehusene.
28.12.94 Trafikkontorskift til Linjebus A/S Roskilde [BF101.15].
24.9.95 Forlænget på visse ture man-fre fra Hedehusene st. uden stop (Hovedgaden-Storager->Charlotteager>Charlottegårdsvej) til Char¬lot¬te¬skolen (og retur uden stop med uret ad Charlotteager).
24.9.95/2.6.96 Nyt busstop på én morgentur mod Charlotteskolen ved Ansgarkirken overfor Hedehusene Skole.
2.6.96 5. udbudsrunde: Overtaget af Bus Danmark A/S Roskilde.
30.5.99 Reerslev-ture omlagt så ej ad Tingstedvej til/fra Reerslev Skole men ad sløjfe mod uret ad Brandhøjgårdsvej>Tingstedvej til Reerslev Skole og retur ad Tingstedvej:
120 (Charlotteskolen - uden stop (>Charlotteager>/<Charlottegårds¬vej<Charlotteager<-Storager-Hovedgaden) (- Ansgarkirken - uden stop) - )He¬dehu¬sene st.-Hovedgaden-Reers¬lev¬vej-Stenbuen-Brandhøjgårdsvej-(Ting-stedvej)/(>Brandhøjgårdsvej>Tingstedvej>)-Reerslev Skole(-Stærkende-Brandhøjgårdsvej-Maglehøjgårdsvej-Villers¬høj¬vej-Rendebjergvej-Industrihegnet-Tune Parkvej->Nørregade>/<Øster¬bak¬ken<Tune Bygade<-Tune(-Vestergade-Tjærebyvej-Abildgårdsvej-Køretek¬nisk Anlæg)
14.6.99 Navneskifte til Arriva Danmark A/S Roskilde.
2.7.2000 9. udbudsrunde: Uændret Arriva Danmark A/S Roskilde.
23.5.2004 Nedlagt (115+113). Tune og Køreteknisk Institut betjenes ikke længere fra Hedehusene i dagtimerne (aften fortsat af telebus 828).

LINIE 121 a (Køge-ture) [HR+BF226.3-8]
20.5.20 Sommerrute oprettet af J. P. Pedersen, Hvidovre med transport i åbne, ombyggede lastbiler [HR s. 161] (evt. søn-hell. forlænget til Ishøj Strand, Jægerkroen [AM+HR s. 22]):
Trekronergade/Vigerslev Allé - uden stop - Friheden-Gl. Køge Landevej-Brøndby Strand¬hotel(?-Ishøj Strand, Jægerkroen? [AM])
1.10.20-1.4.21 Vinterindstillet [HR s. 23].
1.10.21 Vinterindstillet [HR s. 25].
(12?)21 Omlagt ad Vigerslev Allé og Mellemdigsvej (nu Kirkegade-Hvidovrevej) og samdrift med “132”.
Senest 1.4.22 Udvidet så helårskørsel [HR s. 25-26].
4.23 [HR s. 161] el. 15.5.23 [HR s. 28] Forlænget så nogle ture ad nuv. Bækkeskovvej-nuv. Risingevej-nuv. Vejlebrovej-nuv. Strandparkstien-?-nuv. Tranegilde Strandvej-nuv. Lumringsbrovej-nuv. Vangeleddet til Hundige, øvrige fortsat til Brøndby Strandhotel.
5.23 Omlagt så atter direkte ad Gl. Køge Landevej (uden stop Trekronergade-Friheden).
(1.1?)24 Evt. forlænget uden tilladelse ad bl.a. nuv. Olsbæk Strandvej til Olsbæk.
1.5-1.10.24 Forlænget til Kildebrønde (kun denne ene sommer).
1.6.25 Forlænget til Greve Strand (tilladelse fra 26).
25 Tildelt nr. 45 “2. og 3. del” (“1. del”, se 132) (Linie 10’s Endestation, Valby-Strandhotellet (Brøndbyøster), 6 ture man-lør, 11 ture søn-hell. samt Linie 10’s Endestation, Valby-Hundige-Greve Strand, 4 ture daglig, de to ture kun til Hundige) i 1925-betænkningen [25B].
15.5.26 Stiklinie oprettet Greve Strand-Karlslunde Strand v. Klintegården (nu Karlslunde Strandvej/Engvej).
1.6.27 Forlænget man-lør til Mosede by (omtrent v. nuv. Mosede Bygade?), og stiklinien udgår herfra.
1.6.28 Stiklinien sammenlagt med hovedlinien så kørsel via Mosede by til Karlslunde Strand v. Klintegården (nu Karlslunde Strandvej/Engvej) [HR s. 37].
28-33 Sommer suppleret af petroleumsbåden “Strandgreven” Langebro-Hvidovre-Greve Strand-Karlstrup Folkepark(-Køge, kun 28) af J.P. Pedersen [HR s. 36-37].
29 Kørslen til Karlslunde Strand ophørt og herefter kun til Mosede by [HR s. 39] (iflg. HR s. 161 stiklinien nedlagt).
7.12.30 Omlagt til ny endestation ved Toftegårds Pl.
31/34 Omlagt så pga. anlæggelse af betonvej så ej nuv. Bækkeskovvej-nuv. Risingevej-nuv. Vejlebrovej-nuv. Strandparkstien-?-nuv. Tranegilde Strandvej-nuv. Lumringsbrovej-nuv. Vangeleddet-?-nuv. Olsbæk Strandvej-? men ad Gl. Køge Landevej (nu Gl. Køge Landevej-Ishøj Strandvej-Hundige Strandvej-Greve Strandvej-Mosede Strandvej [HR s. 36+40 etc.].
4.4.34 Overtaget af Statsbanerne [HUR s. 384-386].
15.5.34 Forlænget (?og omlagt så ej til Mosede by (15.5.35: “127”) men?) direkte ad Køgevejen (nu Mosede Strandvej-Karlslunde Strandvej-Karlstrup Strandvej-Solrød Strandvej) til Solrød Strand.
15.5.35 Forlæn¬get til Køge rtb. v. Køge Torv (ny betonvej færdig 11.5.35) [36B rute L]:
Valby, Toftegårds Pl.-Gl. Køge Landevej-Brøndby Strand-Vallensbæk-Hundige-Greve Strand-Solrød Strand-Jersie Strand-Køge rtb. (v. Køge Torv)
(39-40?) Stoppe¬steds¬numre indført.
9.39-46 Driftsindskrænkninger pga. krigen.
26.5.41 Forlænget ad Rasmus Rasks Vej-Lyshøjgårdsvej til Valby st. [JB].
47-ca. primo 60’erne “Røde Orm” (sætte¬vognsbusser) indsat [HR s. 129+HHH1948].
(3.10.48 Mod Valby køres via Køge st. [KBA/plan]).
(3.10?)48 Stiklinie oprettet Valby st.-Karlslunde by– se 121 b.
(15.5?)49 (3/7.49) Stiklinie oprettet Greve Strand-Greve-Karlslunde – se 121 c.
49-62/63 Dobbeltdækkerbusser indsat. (16.8.64 to dobbelt¬dækkerbusser tilbage i garage i Valby, som har kørt indtil for halvandet år siden, nu købt af Maribo Turist? [POL16.8.64]).
5.51 Linienr. 121 (tildelt både Køge¬vejsruten og dens sidelinier ind i landet):
121 Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.-Toftegårds Allé-Gl. Køge Lande¬vej-Brøndby Strand-Vallensbæk Strand-Gl. Køge Landevej (nu Ishøj Strandvej)-Ishøj Strand-Gl. Køge Landevej (nu Hundige Strandvej)-Hundige Strand-Greve Strand-Solrød Strand-Jersie Strand-Ølsemagle Lyng-Ølby Lyng-Nørregade (nu Nørre Boulevard)-<Køge st.<-Køge rtb. (v. Køge Torv)
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
12.59 Evt. omlagt ved Toftegårds Pl. så mod Valby st. Toftegårds Allé>Toftegårds Pl. nord og mod Køge Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé og busstop i Rasmus Rasks Vej [BF133.4-5].
22.5.66 Dubleringsture m.m. systematiseret. Visse gennemgående ture uden stop Valby st./Toftegårds Pl.-Ishøj Strand (v. Solvej)/Jersie Strand syd (v. Driftebro, nu Driftsbro), formentlig ad Gl. Køge Landevej, fra 25.10.68 Gl. Køge Landevej-Folehaven-Vestmotorvejen (nu Holbækmotorvejen)-Sdr. Ringvej (Vestmotorvejen åbnet [HR s. 90+130]), PK71/PK73 motor¬vejsudvidelse så nogle ture uden stop ad Gl. Køge Landevej-Fole¬haven-Holbækmotor¬vejen-?Sdr. Ringvej el. Motorring 4 (tidligst PK73/PK76)?-Køge Bugt Motorvejen-Cordozavej)).
8.10.68 Køge rtb. (og dermed endestationen) flyttet så ej på Køge Torv øst men ved Køge st. (hvor tidl. Køge-Ringsted Banens stationsbygning og sporareal) [JB+TdL].
25.10.68 Gennem¬gående ture omlagt ad Folehaven-ny Vestmotorvejen (nu Holbækmotorvejen)-Sdr. Ringvej [HR s. 90+130].
31.5.70 Stiklinie (Valby st.-)Hundige-Greve-Mosede oprettet man-lør i myldretiderne - se 121 d.
(26.9.71/)28.5.72 Stiklinie oprettet Valby st.-Ishøj Strand man-lør i myldretiderne – se 121 e.
DSB71/72 Gennemgående ture uden stop Toftegårds Pl.-Ishøj Stationsvej, Valby st.-Karlslundevej og Valby st.>Driftebro (nu Driftsbro).
Senest 1.10.72 Ingen lokal befordring Valby st.-Hvidovrevej.
1.10.72 Omlagt i Val¬lensbæk så ej direkte ad Gl. Køge Landevej(-Bække¬skovvej-Højstrupvej-Gl. Køge Landevej) men ad Vallensbæk Torvevej-Val¬lensbæk st.-Vallens¬bæk Torvevej-Sdr. Ringvej (første og sidste tur dog fortsat direkte ad Gl. Køge Landevej). Gennemgående ture uden stop Vallensbæk st.-Driftebro (nu Driftsbro).
1.11.73 Taastrup st.-Ishøj-Ishøj Strand får linienr. 121 i stedet for 127 (muligvis til sidst uden linienr. [HR]) og ændret – se 121 f. Skolebuskørsel man-fre Torslunde-Taastrup st. på linie 127 får nyt linienr. 121 – se 121 g.
1.10.74 Overtaget fra DSB Rutebiler af HT Syd (Lyshøjgårdsvej, Vallensbæk, Solrød Strand, ?Jersie Strand? og Køge st.) [HL]. Gennemgående ture uofficielt benævnt 121H.
(1.10.74/20.4?)75 [HL?], 26.9.76, 1.10.78 el. 23.1.78 Garageskift så ej HT Vallensbæk men HT Lyshøjgårdsvej, Jersie Strand og Køge st. (samt evt. HT Solrød Strand) [HL].
26.9.76 Omlagt i Vallens¬bæk så atter direkte ad Gl. Køge Landevej og i Hundige, så ej direkte ad Hun¬dige Strand¬vej, men via Hundige st. ad Hundige Centervej-Hundige Stations-vej og retur ad samme rute; der befordres ikke passa¬gerer lokalt Valby st.-Hvidovrevej. Gennemgående ture får selvstændigt linienr. 122E og ændret. Garageskift så ej HT Solrød Strand men HT Lyshøjgårdsvej, Jersie Strand og Køge st. (samt evt. HT Vallensbæk og ?HT Hundige?) [HL]:
121 Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.->Vigerslev Allé>/<Toftegårds Allé<-Gl. Køge Lande¬vej-Brøndby Strand-Vallensbæk Strand-Ishøj Strandvej-Hundige Strandvej-Hun¬di¬ge Centervej-Hundige Stationsvej-Hundige st.-Hundige Stationsvej-Hun¬dige Centervej-Hundige Strandvej-Greve Strandvej-Mosede Strandvej-Karlslunde Strandvej-Karlsstrup Strandvej-Solrød Strandvej-Jersie Strandvej-Københavns¬vej (nu Københavnsvej-Nørre Boulevard)-Nørregade (nu Nørre Boulevard)-Niels Juels Gade-Bjerggade-Køge st.
1.12.76 Særskilt linie Valby st.-Ishøj st. oprettet man-fre – se 121 h.
1.1.78 [BYT2-78 s. 59] el. 23.1.78 [AM] Garageskift så HT Køge [HL].
30.9.79 Omlagt så via Solrød Strand st. ad Solrød Byvej (S-tog).
27.9.81 Omlagt ved Toftegårds Pl. så ej Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej->gl. Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé>/<Toftegårds Pl. nord<Toftegårds Allé men direkte ad Toftegårds Allé [BF133.5-7].
(82/)83 Omlagt lokalt i Køge pga. stationsterminalforberedelse så ej Bjerggade men Ivar Huitfeldts Vej-Niels Juels Gade.
1.10.89 Ændret så ingen lokal befordring Valby st.-Strandmarksvej, før Valby st.-Hvidovre¬vej.
28.4/2.6.91 Ændret så lokal befordring Valby st.-Strandmarksvej tilladt.
8.8.93 Omlagt i Hundige så ej ad Hundige Strandvej-Hundige Center¬vej-Hundige Stations¬vej men Hun¬dige¬vej-Godsvej-Anders Plougs Allé-Hun¬dige Stations¬vej og i Køge-områ¬det så ej Københavnsvej (525) men Egedes¬vej-Nylandsvej-Gl. Lyngvej-Tranholmsvej-Stensbjergvej-Sdr. Centervej-Ølby st.-Sdr. Centervej-Stensbjergvej-Lykke¬bæk¬vej-RASK Sygehus-busvej-Stensbjerg¬vej (503+210).
10.93 Omlagt i Ølsemagle så ej Københavnsvej-Egedesvej men Industrivej-Værkstedsvej [TdL].
9.9.98 Ny bussterminal ved Hundige st. åbnet.
27.9.98 Ændret så uden stop Ellebjerg st. (Gl. Køge Landevej/Folehaven)-Friheden st. (Gl. Køge Landevej/Hvidovrevej) (39).
26.3.99 Busstop ved Toftegårds Pl. mod Valby st. flyttet til efter Vigerslev Allé.
30.5.99 Nyt busstop ved Strandmarksvej så uden stop Ellebjerg st. (Gl. Køge Lande¬vej/Fole-haven)-Gl. Køge Landevej/Strandmarksvej. Nyudbud i 8. udbudsrunde: Uændret Bus Danmark A/S Køge:
121 Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Toftegårds Allé-Toftegårds Pl.-Gl. Køge Landevej -uden stop - Gl. Køge Landevej-Friheden st. (Gl. Køge Landevej)-Brøndby Strand-Vallensbæk Strand-Ishøj Strandvej-Hundige Strandvej-Hundigevej-Godsvej-Anders Plougs Allé-Hun¬dige Sta¬tions¬vej-Hundige st.-Hundige Cen¬ter¬vej-Hundige Strandvej-Greve Strandvej-Mosede Strandvej-Karls¬lunde Strandvej-Karlstrup Strandvej-Solrød Strandvej-Solrød Byvej-Solrød Strand st.-Solrød Byvej-Jersie Strandvej-Københavnsvej-Industrivej-Værksteds¬vej-Ny¬landsvej-Gl. Lyngvej-Tranholmsvej-Stensbjergvej-Sdr. Centervej-Ølby st.-Sdr. Centervej-Stensbjergvej-Lykke¬bæk¬vej-RASK Syge¬hus-busvej-Stensbjerg¬vej-Københavnsvej (nu Nørre Boulevard)-Nørregade (nu Nørre Boulevard)-Niels Juels Gade-Ivar Huit¬feldts Vej-Køge st.
14.6.99 Navneskifte til Arriva Danmark A/S Køge.
5.1.2001 Busstop på Gl. Køge Landevej flyttet ind på den nye terminal på Friheden st.
25.6-27.7.2001 Midlertidigt omlagt pga. ensretning af Gl. Køge Landevej i sydlig retning så Carl Jacobsens Vej>Trekronergade>Vigerslev Allé mod Valby st.
14.12.2003 Forkortet så ej til Valby st. (18) men kun til Friheden st.
23.10.2005 17. udbudsrunde: Overtaget af Connex Danmark A/S Køge med gas og diesel (fra 2006 kun diesel).
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
10.2-30.4.2010 Midlertidigt omlagt i Ølby pga. vejarbejde så ej Gl. Lyngvej-Tranholmvej men Lille Lyngvej-Lyngvej.
27.6.2010 Omlagt pga. farlig udkørsel ved Industrivej så ej Industrivej-Værkstedsvej men Københavnsvej-Egedesvej.
12.12.2010 Omlagt så ej (?Gl. Lyngvej-Tranholmsvej-Stensbjergvej-Ølby st.-?)Stensbjergvej-Lykkebækvej-Køge Sygehus-Stensbjergvej (101A) men (?Gl. Lyngvej-Ll. Lyngvej-Lyngvej-Stensbjergvej-Ølby st.-?)Stensbjergvej-Lyngvej-Københavnsvej (245+525).
14.2-(1.8?)2011 Midlertidigt omlagt pga. kloakarbejde så ej direkte ad Nylandsvej-Gl. Lyngvej men Blommevænge-Københavnsvej-Gl. Lyngvej.
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Handicap Befordring A/S ?? (selskabet vil forinden foretage navneskifte til kørslen).

LINIE 121 b (Karlslunde Strand-Karlslunde-ture)
(3.10?)48 Stiklinie oprettet af Statsbanerne Valby (kun disse to destinationer er nævnt!) [JB/plan]:
Valby st.-Karlslunde by (garagen)
?? :
121 (Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.-?-Gl. Køge Lande¬vej-Vallensbæk Strand-Ishøj Strandvej-Hundige Strandvej-Greve Strand¬vej-Mosede Strandvej-Karlslunde Strandvej-)Karlslunde Strand-Karlslundevej (nu Karlslundevej-Karlslunde Parkvej-?-Notgangen-Nørrevej)-Karlslunde by (garagen)
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
12.59 Valby-ture omlagt ved Toftegårds Pl. så mod Valby st. Toftegårds Allé>Toftegårds Pl. nord og mod Køge Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé og busstop i Rasmus Rasks Vej [BF133.4-5].
(DSB70/71 Stiklinier er optaget i fælles plan; linienr. er ikke nævnt; fra DSB71 i seperate planer og linienr. 121 nævnt).
(DSB70/71/)DSB71 Forkortet så nogle ture kun til/fra Bastebjerg.
PK71/28.5.72+PK76 Karlslunde-ture omlagt pga. vejændringer så ej Karlslundevej (nu?-Notgangen-Nørrevej) men Skelvej-Karlslunde Mosevej-Karlslunde Landevej.
1.10.72 Forkortet så ej nogle ture til Valby st. men så nogle ad Sdr. Ringvej-Vallensbæk Torvevej til Vallensbæk st. (S-tog) og omlagt så nogle ture man-lør morgen sløjfe med uret Skelvej>Karls¬lunde Centervej>Karlslun¬de by>Karls¬lunde Landevej>Karlslunde Mose-vej>Skel¬vej.
1.10.74 Overtaget af HT Syd (Lyshøjgårdsvej, Vallensbæk og/eller Solrød Strand) [HL].
(20.4/)28.9.75 Forkortet så ej nogle ture til Vallensbæk st. men alle ture kun fra Karlslunde Strandvej/Karls¬lundevej (dog ej iflg. HT-linieoversigt):
121 Karlslunde Strand, Karlslunde Strandvej/Karlslundevej-Karlslundevej (nu Karlsundevej-Karlslunde Parkvej)-(Skelvej-Karlslunde Mosevej-Karls¬lunde Landevej)/(>Skelvej>Karlslunde Centervej>Karlslunde Landevej>)-Karls¬lunde by
26.9.76 Nedlagt og erstattet af linie 225.

LINIE 121 c (Tune-Karlslunde-ture)
(15.5?)49 (3/7.49) Stiklinie oprettet af Statsbanerne Valby (tilladelse påtegnet 19.1.49) (3.10.48-plan angiver dog, at der er en række forbindelser mellem Karls¬lunde garage og Valby st. (kun disse to destinationer er nævnt - se 121 “b”!)) [JB]:
Greve Strand-Greve-Karlslunde
2.10.49 Omlagt så nogle ture via Tune (tilladelse påtegnet 1.7.49) [JB].
5.51 Linienr. 121:
121 (Valby st.-)Greve Strand-Greve-(Tune by-)Karlslunde by (garagen)
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
12.59 Valby-ture omlagt ved Toftegårds Pl. så mod Valby st. Toftegårds Allé>Toftegårds Pl. nord og mod Køge Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé og busstop i Rasmus Rasks Vej [BF133.4-5].
28.5.67 Omlagt så ej alle ture Hundige Strandvej-Jerismosevej men enkelte ture Hundigevej-Godsvej-Eriksmindevej-Lillevangsvej [AM].
(DSB70/71 Stiklinier er optaget i fælles plan; linienr. er ikke nævnt; fra DSB71 i seperate planer og linienr. 121 nævnt).
DSB70/71:
121 (Valby st.-Vallensbæk-)(Hundigevej-Godsvej-Eriksmindevej-Lillevangsvej)/(Greve Strand-Jerismosevej)-Jerismosevej (nu Lillevangsvej)-?Ny Grevevej (nu Greve Centervej) el. Grevevej (nu Grevehaven-Hedevangen-Hedelyparken-Dønnergårds Allé)?-Grevevej (nu Greve Centervej)-Greve by-Grevevej-Tune-Karlslunde Centervej-Karlslunde by
PK66/PK71 Omlagt pga. vejændring så ej Grevevej (nu Grevehaven-Hedevangen-Hedelyparken-Døn¬nergårds Allé) men Jerismosevej (nu Lillevangsvej)-Ny Grevevej (nu Greve Centervej).
1.10.72 Forkortet så ej nogle ture til Valby st. men nogle ad Sdr. Ringvej-Vallensbæk Torvevej til Vallensbæk st. (S-tog) og omlagt så ej nogle ture via Hundigevej-Godsvej-Eriksmindevej-Lillevangs¬vej (121 “d”):
121 (Vallensbæk st.-Vallensbæk Torvevej-Sdr. Ringvej-Ishøj Strandvej-Hundige Strandvej-)Greve Strand-Jerismosevej-Lillevangsvej-Greve Centervej-Greve Bygade-Greve by-Vesterbjerg-Grevevej-Tune Parkvej-Nørregade-Tune-Tune Bygade-Karlslunde Centervej-?-Karlslunde by
1.10.74 Overtaget af HT Syd (Lyshøjgårdsvej, Vallensbæk og/eller Solrød Strand) [HL].
(kun med på PK76, ej andre PK-kort).
26.9.76 Nedlagt (211+226).

LINIE 121 d Centerlinien
31.5.70 Stiklinie man-lør i myldretiderne oprettet af DSB Rutebiler Valby [JB/plan]:
121 (Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.->Vigerslev Allé>/<Toftegårds Allé<-Gl. Køge Lande¬vej-Vallensbæk Strand-Ishøj Strand¬vej-)(Hundigevej-Godsvej-Eriks¬minde¬vej-Lillevangsvej)/(Hundige Strandvej-Greve Strand-Jerismosevej)-Jerismosevej (nu Lillevangsvej)-Holmeagervej-(Nældebjergvej-Blågårdsvej-Mosedevej (nu Mosede Parkvej)/(Holmeagervej)-Mosede, Holmeagervej/Mosedevej (nu Mosede Parkvej)
(DSB70/71 Stiklinier er optaget i fælles plan; linienr. er ikke nævnt; fra DSB71 i seperate planer og linienr. 121 nævnt).
1.10.72 Forkortet, forlænget og omlagt så ej nogle ture til Valby st. og andre ture til Hundigevej men så alle ture ad Sdr. Ringvej-Val¬lens¬bæk Torvevej til Vallensbæk st. (S-tog), omlagt så alle ture Ishøj Stationsvej-Vejle¬brovej-Gildbrovej-Vildt¬banevej-Ishøj Boulevard-Vejle¬mose Parkvej (nu Ishøj Søvej)-Ishøj Parkvej-Godsvej-Eriksmindevej-Lille¬vangsvej (121 “c”), omlagt i Mosede så sløjfe altid med uret Holme¬agervej>Mo¬sede Parkvej>Blå-gårds¬vej>Nælde¬bjergvej og så visse ture man-lør uden for myldretiderne ej til Mosede men ad sløjfe med uret Jerismosevej til Greve Strand, Greve Strandvej og retur ad Greve Centervej>Lillevangsvej, benævnt center¬linie og udvidet så kørsel alle dage:
121 Vallensbæk st.-Vallensbæk Torvevej-Sdr. Ringvej-Ishøj Strandvej-Ishøj Stationsvej-Vejle¬brovej-Gildbrovej-Vildt¬banevej-Ishøj Boulevard-Vejlemose Parkvej (nu Ishøj Søvej)-Ishøj Parkvej-Godsvej-Eriksmindevej-Lillevangsvej-(>Jerismosevej>/<Greve Centervej<-Greve Strand, Greve Strandvej)/(Holmeagervej->Mo¬sede Parkvej>/<Nælde¬bjergvej<-Mosede, Blågårds¬vej
1.10.74 Overtaget af HT Syd (Vallensbæk og evt. Solrød Strand) [HL].
26.9.76 Nedlagt (S-tog+227+226+225).

LINIE 121 e (Valby-Ishøj-ture I)
(26.9.71/)28.5.72 Stiklinie oprettet man-lør i myldretiderne af DSB Rutebiler Valby; morgen sløjfe mod uret, eftermiddag modsat:
121 Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.->Vigerslev Allé>/<Toftegårds Allé<-Gl. Køge Lande¬vej-Vallensbæk Strand-Ishøj Strand-Ishøj Stationsvej-(Vejlebro¬vej-Gildbrovej-Vildtbanevej-Ishøj Boulevard-Vejlemose Parkvej (nu Ishøj Søvej))/(Vejlebrovej-Stenbjerggårds Allé-Vejlesø Parkvej (nu Ishøj Søvej)-Ishøj, Strandgårdsparken
1.10.72 Nedlagt (121 “d”+S-tog).

LINIE 121 f (Taastrup-Ishøj-ture)
1.11.73 Nyt linienr. for 127 (muligvis til sidst uden linienr. [HR]), forkortet så ej Roskilde-Torslunde (3.6.73: 120) og delt op i Taastrup-Ishøj Strand og skolebus Torslunde-Taastrup (se 121 “g”); DSB Rutebiler Valby:
121 Taastrup st. (syd??)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Ishøj by-Ishøj Bygade-Ishøj Strand
DSB74 :
121 Taastrup st. (syd??)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Ishøj by-Ishøj Bygade-Vejleåvej-Industri¬buen-Ishøj Stationsvej-Stenbjerggårds Allé->Vejlebro-vej>/<Ishøj Sta¬tions¬vej-Ishøj Strand, Jægerkroen
1.10.74 Overtaget af HT Syd (Vallensbæk, Solrød Strand og/eller Køge st.) [HL].
26.9.76 Selvstændigt linienr. 127 og omlagt i Ishøj.

LINIE 121 g (Skolebus Torslunde-Ishøj-Taastrup)
1.11.73 Nyt linienr. for skolebuskørslen man-fre Torslunde-Taastrup st. på linie 127; DSB Rutebiler Valby:
121 Solhøjvej/Torslundevej-Torslunde-Torslundevej-Køgevej-Ishøj Bygade-Ishøj Skole(-Ishøj By¬ga¬de-Køgevej (nu Køgevej-Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (syd?))
1.10.74 Overtaget af HT Syd (Vallensbæk, Solrød Strand og/eller Køge st.) [HL].
26.9.76 Selvstændigt linienr. 111.

LINIE 121 h (Valby-Ishøj-ture II)
1.12.76 Oprettet man-fre; HT Syd (Lyshøjgårdsvej og/eller Vallensbæk) [HL+HTN10 s. 18]:
121 Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.->Vigerslev Allé>/<Toftegårds Allé<-Gl. Køge Landevej-Vallensbæk Strand-Ishøj Strandvej-Ishøj Stationsvej-Vejlebrovej-Ishøj st.
1.12.76/24.4.77 Omlagt så ej Ishøj Stationsvej-Vejlebrovej men Ishøj Strandvej-Vejle¬brovej og udvidet så kørsel aften, lør-, søn og helligdage i lokal ring¬rute Ishøj st.>Vejle¬brovej>Is-høj Stationsvej>Ishøj Strand¬vej>Vej¬le¬bro¬vej>Is¬høj st.
1.1.78 [BYT2-78 s. 59] el. 23.1.78 [AM] Driftsområde flyttet fra Valby, Lyshøjgårdsvej til Køge.
1.10.78 Indskrænket så kun man-fre i myldretiderne - morgen kun til Valby og efter¬mid¬dag modsat.
27.9.81 Omlagt ved Toftegårds Pl. så ej Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej->gl. Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé>/<Toftegårds Pl. nord<Toftegårds Allé men direkte ad Toftegårds Allé [BF133.5-7].
28.5.89 Selvstændigt linienr. 112 og overtaget fra HT Køge af Hvidovre Rutebiler.

LINIE 121H
(30.9.79 (?) Oprettet og kører kun angivne retning; der optages kun passsager ved Solrød Strand st. og afsættes derefter ved alle stoppesteder; i køreplanen benævnt 121, men bl.a. iflg. HL linienr. 121H); man-fre i myldretiderne; HT Køge:
121H Solrød Strand st.>Køge st.
(20.4.80/)28.9.80 (evt. 27.9.81/25.4.82 [HL]) Nedlagt.

LINIE 122 [JB2, AM anderledes]
?? Oprettet af N.S. Nielsen, Køge [JB1]:
Roskilde-Osted-Ortved-Ringsted
25 Tildelt nr. 54 (Roskilde-Ringsted, 2 ture man-lør, 3 ture søn-hell.) i 1925-betænkningen [25B].
7.25 Overtaget af Laurits Larsen, Ringsted [JB1].
19.2.29 Sammenlagt med Ringsted-Korsør-ruten og overtaget af Chr. Bendtsen, Valby (se herunder).

18.6.24 Oprettet af Rasmus Andersen, Sorø og Svend Chr. Bendtsen, Valby:
Ringsted-Fjenneslev-Sorø-Kindertofte-Slagelse-Vemmelev-Korsør
25 Tildelt nr. 83 (Ringsted-Sorø-Slagelse-Korsør, 3 ture man-lør, 4 ture søn-hell.) i 1925-betænkningen [25B].
1.10.26 Ejerskifte så 100 pct. Svend Chr. Bendtsen, Valby.
19.2.29 Sammenlagt med Ringsted-Roskilde-ruten som overtages af Chr. Bendtsen, Valby:
Roskilde-Osted-Ortved-Ringsted-Fjenneslev-Sorø-Kindertofte-Slagelse-Vemmelev-Korsør
1.10.32 Overtaget af Statsbanerne.
1.2.34 Forlænget via Hedehusene-Taastrup nord (Klovtofte)-Glostrup til København, Ålholm Pl. ((15.5?)34: “147”) [36B nr. 19a+b+23+HUR s. 383].
(15.5.34?) Omlagt så ej alle ture? direkte ad Roskildevej men nogle?? ture via Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrup.
20.9.39 Midlertidigt forkortet pga. krigen så ej til København (“127”) men kun til Roskilde.
1.5.40 Tirs, ons, fre, lør og søn-hell. 3-4 ture, ej kørsel man og tors [RLA/plan]:
Roskilde rtb.-Øhm-Rorup-Ousted Kro-Kirkebjerg-Tolstrup-Ortved-Benløse Rdl.-Ringsted rtb.-Ringsted st.-Torpet-Sigersted-Fjenneslev-Slaglille-Sorø rtb. (nu Torvet)-Haverup-Borup-Kindertofte-Otterup-Skovse-Slagelse rtb.-Slagelse st.-Landsgrav-Vårby-Vemmelev-Ormeslev-Korsør Lystskov-Korsør st.
10.11.42 Delt op Roskilde-Ringsted (man, ons, lør og 1. og 3. søn i mnd. 2 ture) og Ringsted-Korsør (tirs og 1. og 3. søn i mnd. 2 ture) [RLA/plan].
2/11.48 Atter forlænget til København, dog endestation ændret så ad Ålholmvej-Valby Langgade til Valby Langgade st. (nu Langgade st.).
20.5.51 Linienr. 122 [SÅ52+BK54]:
122 København, Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup-Hovedvejen-Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Vridsløselille-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord??)-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrup Vej-Bygaden-Høje Taastrup-Høje Taastrup Gade-Hedehusene-Københavns¬vej-Roskilde st.-Osted-Ortved-Ringsted-Fjenneslev-Sorø-Kindertofte-Slagelse-Vemmelev-Korsør
17.6.53 Omlagt via Glostrup st. (S-tog). Udvidet med lokalture Glostrup-Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Klovtofte-Hedehusene-Roskilde.
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
(5.54/)3.10.54 Omlagt så én tur i gren til Jystrup og retur.
30.9.56 Lokalturene Glostrup-Klovtofte-Roskilde får selvstændigt linienr. 124.
(2.10.60/)27.5.61 Omlagt så ej en tur via Jystrup.
26.5.63 Udvidet med en daglig tur Glostrup Amtssyge¬hus-Roskildevej-Taastrup st. (nord??)-Høje Taastrup-Hedehusene.
DSB63/64/DSB64 Ingen lokal befordring Langgade st.-Taastrup st.
PK62/PK66 Omlagt i Glostrup så ej Solvej-Hovedvejen men Stationsvej (nu Jernbanevej)-Nyvej.
27.9.64 Ringsted rtb. (gl.=nu Ringsted Torv v. Skt. Bendts Gade) flyttet til Ringsted st. og omlagt så ej Benløse-Ringsted gl. rtb.-Ringsted st.-Torpet men Benløse-Ringsted Torv-Ringsted st.-(Ringsted Torv-)Torpet; DSB Rutebiler Valby:
122 (Langgade st.-Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup st.)/(Glostrup Amtssyge¬hus)--Hovedvejen-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord??)-Høje Taastrup Vej-Bygaden-Høje Taastrup brugsf.-Høje Taastrup Gade-Roskildevej-Hedehusene-Køben¬havns¬vej-Roskilde st.-Øm-Rorup-Osted-Kirkebjerg-Egemose-Ortved-Ben¬løse-Ringsted Torv-Ringsted st.-(Ringsted Torv-)Torpet-Sigersted-Fjennes¬lev-Slaglille-Sorø rtb. (nu Torvet)-Haverup-Kindertofte-Ottestrup-Slagelse rtb.-Vemmelev-Korsør st.
28.5.72 Forkortet så kun Roskilde st.-Korsør st. (124) og uden linienr.; dog fortsætter sygehus-busture (se 125) og der oprettes 4 ture man-fre Taastrup st. (nord/syd??)-Høje Taastrup.
1.10.72 Ture Taastrup-Høje Taastrup ophørt:
Roskilde st.-Øm-Rorup-Osted-Kirkebjerg-Egemose-Ortved-Benløse-Ringsted st.-Mindelunden-Torpet-Sigersted-Fjenneslev-Slaglille-Sorø rtb. (nu Torvet)-Haverup-Kindertofte-Ottestrup-Slagelse rtb.-Vemmelev-Korsør st.
23.4.78 Nyt linienr. 234.

LINIE 122E I
26.9.76 Oprettet/selvstændigt linienr. for gennemgående ture man-fre på 121 (og bl.a. ændret så ej uden stop ad Køge Bugt Motorvejen-Cordozavej men uden stop ad Cementvej og med stop ad Solrød Strandvej-Jersie Strandvej); man-fre i dagtimer¬ne; ingen lokal befordring Solrød Strand-Køge st.; HT Jersie Strand og Køge st. [HL]:
122E Valby st.-Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej-Toftegårds Pl.->Vigerslev Allé>/<Toftegårds Allé<-Gl. Køge Lande¬vej - uden stop (Folehaven-Holbækmotorvejen-Køge Bugt Motorvejen-Cementvej) - Solrød Strandvej-Jersie Strandvej-Københavns¬vej (nu Københavnsvej-Nørre Boulevard)-Nørregade (nu Nørre Boulevard)-Niels Juels Gade-Bjerggade-Køge st.
1.1.78 [BYT2-78 s. 59] el. 23.1.78 [AM] Garageskift så HT Køge [HL].
(30.9.79/)20.4.80 Indskrænket så kun man-fre i myldretiderne (30.9.79: S-tog) [BYT3-80 s. 99].
27.9.81 Omlagt ved Toftegårds Pl. så ej Lyshøjgårdsvej-Rasmus Rasks Vej->gl. Toftegårds Pl. øst>Vigerslev Allé>/<Toftegårds Pl. nord<Toftegårds Allé men direkte ad Toftegårds Allé [BF133.5-7].
(82/)83 Omlagt lokalt i Køge pga. stationsterminalforberedelse så ej Bjerggade men Ivar Huitfeldts Vej-Niels Juels Gade.
25.9.83 Nedlagt (S-tog).

LINIE 123 [JB2, AM anderledes]
4.7.20 Oprettet af Chr. Vilhelm Helmbæk, Glostrup og Chr. Mortensen:
København, Peter Bangs Vej-Roskildevej-Glostrup-Vridsløse-Klovtofte
4.21 Forlænget ad Køgevej til Taastrup Ny Kro (nu Taastrup Medborgerhus).
(10.12.21?) Nogle ture kører fra Roskildevej/Ålholmvej (nu Ålholm Pl.)-Brøndbyøster-Brøndbyvester [AM+KH].
22 Endestation flyttet så ej Peter Bangs Vej men Roskildevej/Ålholmvej (nu Ålholm Pl.). Ejerskifte så 100 pct. Chr. Vilhelm Helmbæk, Glostrup.
(23?) Brøndby-ture ophørt (15.4.22: 129) [AM].
(12?)24 Overtaget af Frede Spohr, Roskilde (problemer for Spohr med at blive godkendt hos myndighederne - forment reelt kørt fra 12.24, men godkendt ca. 1.4.25) [JB].
25 Forlænget så enkelte ture fra Taastrup via Høje Taastrup til Hedehusene.
25 Tildelt nr. 35 (Linie 19, Damhuskroen-Glostrup-Taastrup-Hedehusene, 8 ture daglig, strækningen Taastrup-Hedehusene kun 3 gange) i 1925-betænkningen [25B].
14.12.25 Ejerskifte så Frede Spohr og Halfdan Nielsen, Taastrup (senere Solrød).
26 Hedehusene-ture ophørt.
29 Ejerskifte så atter 100 pct. Frede Spohr, nu Taastrup.
29/30 Forlænget ad Køge Landevej (nu Køgevej) til Rugkærgårdsvej (garageanlæg) [JB].
1.4.34 Overtaget af Statsbanerne [36B rute G+HUR s. 390]:
Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup-Vridsløse-Klovtofte-Taastrup
23.9.41 Forlænget ad Ålholmvej-Valby Langgade til Valby Langgade st. (nu Langgade st.) (S-tog).
(3.45+4.45-? Hestevognsruter Ålholm-Glostrup st. midlertidigt oprettet ved bl.a. K. Damgaard, Frede Jensen og Bdr. Nielsens Vognforretning ved J.P. Larsen samt Valdemar Christensen [JB]).
2.7-(7.11?)45 Midlertidigt omlagt via Glostrup st. [JB].
15.1.46 Udvidet så 20 min. drift Langgade st.-Glostrup, Ndr. Ringvej.
20.5.51 Linienr. 123 [JB]:
123 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup-Hovedvejen-Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Vridsløselille-Klovtofte-Køgevej-Køge Landevej (nu Køgevej)-Taastrup, Rugkærgårdsvej
17.6.53 Omlagt via Glostrup st. (S-tog) (dog ej Langgade st.-Glostrup, Ndr. Ringvej-ture).
(17.6?)53 (evt. BK53/54/BK54) Supplerende kørsel Langgade st.-Glostrup, Ndr. Ringvej får selvstændigt linienr. 128 [JB2].
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
26.5.63 Forkortet så ej til ad Køge Landevej (nu Køgevej) til Rugkærgårdsvej men til Taastrup st. (nord) (S-tog) [JB].
PK62/PK66 Omlagt i Glostrup så ej Solvej-Hovedvejen men Stationsvej (nu Jernbanevej)-Nyvej.
1.10.72 Forlænget ad Selsmosevej-Roskildevej-<Charlotteager<-Hedehusene-Københavnsvej til Roskilde st. og erstattet 124:
123 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Hovedvejen-Banegårdsvej-Glostrup st.-Stationsvej (nu Jernbanevej)-Nyvej-Hovedvejen-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord)-Selsmosevej-Roskildevej-<?Galleager Allé el. Solhøjvej (nu Baldersstien)?<Charlotte¬ager<Stor-ager<-Hedehusene-Københavnsvej-Roskilde st.
28.5.72(=124)/26.5.74 Omlagt i Charlotteagerkvarteret mod Langgade st. så ej Solhøjvej (nu Balders¬stien)>Roskildevej men Charlotteager>Galleager Allé [JB/plan].
PK71/PK73 Omlagt ved Glostrup st. så ej Stationsvej (nu Jernbanevej) men Sydvestvej-Nyvej.
(1.10.72/)3.6.73 Omlagt i Taastrup så ej Sels¬mo¬se¬vej-Roskildevej men Taastrupgårdsvej-Gadehavegårdsvej-Gade¬have¬vej (nu lidt øst for Halland Boulevard).
1.10.74 Over¬taget fra DSB Rutebiler Valby af HT Taastrup [HL].
20.4.75 Omlagt i Taastrup så ej Sels¬mo¬se¬vej-Taastrupgårdsvej-Gadehavegårdsvej-Gade¬have¬vej (114) men Sels¬mose¬vej-Roskildevej og i Roskilde så ej sløjfe Algade-Allehel¬gens¬gade-Roskilde st.-Jernbane¬gade (ukendt retning) men direkte ad Jernbanegade.
24.4.77 Omlagt så ej Storager>Char¬lotteager>Galleager Al¬lé mod Langgade (114) men direkte ad Roskilde¬vej i begge retninger og i Glo¬strup så Banegårdsvej-Glostrup st.-Nyvej i begge ret¬ninger.
23.4.78 Drifts¬om¬råde¬skift til HT Roskil¬de [HTBR78+BYT2-78 s. 59].
1.6.86 Omlagt så ej Taastrup st. (nord)-Selsmosevej-Roskildevej men Taastrup st. (syd)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrup Vej-Hveen Boulevard-Blekinge Boulevard-Høje Taastrup Boulevard-Høje Taastrup st.-Gadehavegårdsvej-Halland Boulevard (tog+116+115):
123 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Hovedvejen-Banegårdsvej-Glostrup st.-Nyvej-Hovedvejen-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (syd)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrup Vej-Hveen Boulevard-Blekinge Boulevard-Høje Taastrup Boulevard-Høje Taastrup st.-Gadehavegårdsvej-Halland Boulevard-Roskildevej-Hovedgaden-Hedehusene st.-Københavnsvej-Algade-Jernbanegade-Roskilde st.
1.4.92 Driftsområdeskift fra HT Roskilde til HT Ballerup.
26.9.93 Omlagt i Roskilde så ej til rutebilstationen ved Hestetorvet overfor stationsbygningen men til ny busterminal syd for Jernbanegade [BB1 s. 5-10].
1.4.94 Nyudbud i 4. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S Roskilde; ekstrakørsel dog Linjebus A/S Hedehusene.
28.12.94 Trafikkontor¬skift så også ekstra¬kørsel Linjebus A/S Roskilde [BF101.15].
2.6-12.12.96 Midlertidigt omlagt i Glostrup pga. vejarbejde på Nyvej så ej Nyvej men Banegårdsvej-Hovedvejen [LE].
5.8-(14.12?)96 Midlertidigt omlagt i Taastrup pga. vejarbejde på Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) så ej direkte ad Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) i begge retninger men Kirkevej>Selsmose¬vej>Roskilde¬vej mod Langgade [TTV10.8.96].
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Bus Danmark A/S Roskilde.
14.6.99 Navneskifte til Arriva Danmark A/S Roskilde.
(4.8?)2000 Reelt omlagt i Roskilde mod Langgade. Når der er kø i Jernbanegade, hvad der er meget ofte efter de omfattende trafikomlægninger 2.7.2000, køres der ikke ad Jernbanegade>Hestetorvet>Røde Port men ad Jernbanegade>Køgevej>Ny Østergade. Den køafhængige omlægning kan lade sig gøre, da der ikke er nogen stoppesteder på ruten. I retning mod Roskilde kører alle ture via Røde Port, da linien har stoppested i Algade og ved den gamle rutebilstation. (”omlægning” ophørt igen?)
5.2-22.6.2001 Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejder og ensretning af Algade fra Hestetorvet i retning mod Københavnsvej (Røde Port) så ej Københavnsvej-Algade-Hestetorvet-Jernbanegade i begge retninger men Ny Øster¬gade>Køgevej>Jernbanegade mod Roskilde st.
17.6.2001 Forkortet fra Langgade st. til Ålholm Pl.
27.10.2002-19.10.2003 Midlertidigt omlagt mod Roskilde så uden stop ad Byageren>Klosterengen>Kong Valdemars Vej.
4.7.2003 Omlagt i Taastrup pga. omlægning af Køgevej til sivegade så ej Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) men Vesterparken-Gasværksvej, dog midlertidigt omlagt indtil 16.7.2003 så Lindevej>Østerparken>Parkvej mod Taastrup st.
4.7/14.12.2003 Omlagt i Taastrup så ej Gasværksvej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrupvej men direkte ad Vesterparken.
23.5.2004 14. udbudsrunde: Uændret Arriva Danmark A/S Roskilde.
1.4.2007 Ekstrature man-fre i myldretiderne Glostrup st.-Roskilde st. fra Arriva Skandinavien A/S Roskilde til Arriva Skandinavien A/S Glostrup.
(8/9?)2007 Omlagt ved Høje Taastrup st. pga. vejændringer så mellem Blekinge Boulevard til Høje Taastrup Boulevard ej ad rampen på østsiden men ad rampen på vestsiden af broen over Blekinge Boulevard.
16.3.2008Ekstrature man-fre i myldretiderne Glostrup st.-Roskilde st. overtaget af Arriva Skandinavien A/S Ejby.
12.12.2010 Udbud A6: Uændret Arriva Skandinavien A/S Roskilde. Ekstrakørsel (evt. lokalt i Roskilde og ikke Glostrup st.-Roskilde st??) overtaget fra Arriva Skandinavien A/S Roskilde af Kruse A/S Roskilde.
15.3-(10?)2011 Midlertidigt omlagt pga. renovering af busbroen (Høje Taastrup Boulevard) over Høje Taastrup st. så ej Høje Taastrup Boulevard-Høje Taastrup st.-Gadehave¬gårdsvej men Blekinge Boulevard-midlertidig busterminal (nordvest for Halland Boulevard/Blekinge Boulevard 5-10 min. gang væk)–Halland Boulevard.

123x kører ekstrature til Industrivej (der er 2-3 særlige afsætningsbusstop) i Roskilde – formentlig morgenmyldretid fra Roskilde st. (set 6.2011). Nogen der ved mere???

LINIE 124 I [JB2+HR]
19.9.49 Oprettet af Statsbanerne [JB]:
Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Brøndbyøstervej-Brøndbyøster Boulevard (Brøndbyøster Torv)
1.8.50 Forlænget ad Brøndbyøstervej til Brøndbyøster by.
20.5.51 Linienr. 124:
124 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Brøndbyøstervej-Brøndbyøster Boulevard (Brøndbyøster Torv)-Brøndbyøstervej-Brøndbyøster by
7.10.51 Forkortet så atter til Brøndbyøster Torv.
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
17.6.53 Nedlagt (S-tog).

LINIE 124 II [JB2]
30.9.56 Selvstændigt linienr. for lokalkørslen Glostrup-Roskilde på linie 122; DSB Rutebiler Valby:
124 Glostrup st.-Hovedvejen-Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Klovtofte-Hedehusene-Roskilde st.
(PK62/PK66 Evt. omlagt i Glostrup så ej Solvej-Hovedvejen men Stationsvej (nu Jernbanevej)-Nyvej).
26.5.63 Forkortet og omlagt så ej ad Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Hovedvejen-?Solvej el. Nyvej? til Glostrup st. men ad >Kirkevej (nu Selsmosevej)> til Taastrup st. (nord) og retur ad Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) (S-tog):
124 Taastrup st. (nord)->Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)>/<Kirkevej (nu Selsmosevej)<-Roskilde Landevej (nu Roskildevej)-Hedehusene(-Roskilde st.)
(31.5.70/)23.5.71 Omlagt i Taastrup så ej Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)>Roskildevej mod Roskilde men Selsmosevej i begge retninger.
(23.5.71/)28.5.72 Omlagt så ej direkte ad Roskildevej i begge retninger men Storager>Charlotteager>Solhøjvej (nu Balders¬stien) mod Taastrup.
28.5.72/26.5.74(=123) Omlagt i Charlotteagerkvarteret mod Taastrup st. så ej Solhøjvej (nu Balders¬stien)>Roskildevej men Charlotteager>Galleager Allé [JB/plan].
1.10.72 Nedlagt og erstattet af 123.

LINIE 124 III
(1.10?)72 Oprettet uden linienr. man-fre (Roskilde Universitetscenter (fra 18.11.2008 Roskilde Universitet) etableret 9.72); DSB Rutebiler:
Roskilde st.-Algade-Københavnsvej-Marbjergvej (senere Marbjerg Byvej, nu Trekroner Parkvej)-Alleen (senere Udvejen, nu Korallens Allé)-RUC øst
1.10.74 Overtaget af HT Taastrup [HL].
25.4.76 Linienr. 124 (næsten ingen kørsel i universitetsferierne) [AM]:
124 Roskilde st.-Algade-Københavnsvej-Marbjergvej (senere Marbjerg Byvej, nu Trekroner Parkvej)-Alleen (senere Udvejen, nu Korallens Allé)-RUC øst(?-senere Omvejen (nu Arboretvej-p-plads) til RUC sydvest, bygning 24 (Sumpen)?)
72/HT77 Forlænget ad senere Omvejen (nu Arboretvej-p-plads) til RUC sydvest, bygning 24 (Sumpen).
23.4.78 Drifts¬om¬råde¬skift til HT Roskil¬de [HTBR78+BYT2-78 s. 59].
30.9.84 Omlagt i Roskilde så ej alle ture direkte ad Københavnsvej men nogle ture 9-14 ad Bymarken-Dom¬mer¬vænget-Hedeboparken.
28.5.89 Nyt linienr. 624.

LINIE 125 I [JB2+HR]
19.9.49 Oprettet af Statsbanerne:
Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup (Siesta)-Østbrovej (nu Siestavej-Øsbrovej)-Kirkebjerg Allé-Kirkebjerggård
1.8.50 Forlænget ad Park Allé-Sdr. Ringvej-Kirkebjerg Allé til Brøndbyvester by.
20.5.51 Linienr. 125:
125 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Glostrup (Siesta)-Østbrovej (nu Siestavej-Øsbrovej)-Kirkebjerg Allé-Park Allé-Sdr. Ringvej-Kirkebjerg Allé-Brøndbyvester by
7.10.51 Forkortet til Brøndbyvester Skole (?og omlagt så ej Park Allé-Sdr. Ringvej men direkte ad Kirkebjerg Allé? [BK54+PK51]).
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
20.5.55 Nedlagt.

LINIE 125 II
26.5.63 Sygehusbus/”besøgsrute” med en dobbelttur alle dage oprettet (indtil 28.5.72 som del af 122, s.d.) ; DSB Rutebiler:
122 Glostrup Amtssygehus-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord??)-Høje Taastrup Vej-Bygaden-Høje Taastrup brugsf.-Høje Taastrup Gade-Roskilde¬vej-Hovedgaden-Hedehusene st.
28.5.72 Uden linienr.:
Glostrup Amtssygehus-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord??)-Høje Taastrup Vej-Bygaden-Høje Taastrup brugsf.-Høje Taastrup Gade-Roskildevej-Hovedgaden-Hede¬husene st.
(1.10.72/)3.6.73 Omlagt i Taastrup så ej Taastrup st. (nord?)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrup Vej-Bygaden-Høje Taastrup men Taastrup st. (nord)-Selsmosevej-Taastrupgårdsvej-Gadehavegårdsvej-Gadehavevej (nu lidt øst Halland Boulevard).
4.12.73-1/2.74 Midlertidigt indstillet pga. oliekrisen [BYT1-74 s. 8].
1.10.74 Overtaget af HT Taastrup [HL].
25.4.76 Linienr. 125 [AM]:
125 Glostrup Amtssygehus-Roskildevej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Taa¬strup st. (nord)-Selsmosevej-Taastrupgårdsvej-Gadehavegårdsvej-Gade¬have¬vej (nu lidt øst Halland Boulevard)-Roskildevej-Hovedgaden-Hede¬husene st.
26.9.76+PK73/24.4.77+PK76 Omlagt i Høje Taastrup pga. vejomlægning så ej Gadehave¬vej men Halland Boulevard-Gadehavegårdsvej (nu Øtoftegårdsvej).
(26.9.76/)24.4.77 Omlagt så ej direkte ad Roskildevej men Galleager Allé-Charlotteager-Storager.
23.4.78 Drifts¬om¬råde¬skift til HT Roskil¬de [HTBR78+BYT2-78 s. 59].
(PK80/KR82 Evt. omlagt i Høej Taastrup pga. vejomlægning så ej Gadehavegårdsvej (nu Øtoftegårdsvej)-Roskildevej men direkte ad Halland Boulevard).
26.4.81 Nedlagt.

LINIE 126 [JB2]
(11.9.04 Prøvekørsel Taastrup-Kappelevgaarde-Greve-Karlslunde-Køge med automobil [HUR s. 374-375]).
1 el. 10.7.12 (evt. 4.12 [KBA]) Oprettet af A/S Taastrup-Køge Automobilselskab (hidtil postvogn Taastrup-Karlslunde):
Taastrup Ny Kro-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Kildebrønde-Greve-Karlslunde-Driftebro-Køge
Senest 20 Overtaget af Poul Nielsen, Karlslunde [JB2] (A/S Taastrup-Køge Automobil¬selskab formentlig indstillet driften ca. 17).
1.3.21 Overtaget af brødrene Christian og Carl Nielsen, Karlslunde. Forkortet så kun kørsel Taastrup-Karlslunde.
23 Forlænget så atter kørsel Taastrup-Køge.
(25?) Omlagt så nogle ture via Solrød Strand-Jersie Strand.
25 Tildelt nr. 60 (Taastrup-Greve-Køge, 5 ture man-lør, 7 ture søn-hell., postføren¬de) i 1925-betænkningen [25B].
(12/?? Forlænget så ej til Taastrup Ny Kro (nu Taastrup Medborgerhus) men til Taastrup st. (nord)).
1.10.30 7 ture man-lør, 9-10 ture søn-hell. (denne rute også 1.10.31 dog ej Jersie men v. Jersie Vej) [RLA/plan]:
Taastrup st. (nord??)-v. Thorslundevej-Kildebrønde Kro-Greve-Karlslunde-((Karlslunde Strand-)Korporals Kro (nu Taastrupvej/Møllebæk)-v. Solrød Vej-(>Karlslunde Strand>)/(Jersie-Driftebro (nu Driftsbro)-Køge Torv))
15.5.31 10-11 ture man-lør, 11-14 ture søn-hell. (fleste ture Taastrup st.-Solrød Vej-Jersie Strand) (*=fra 20.8 kun efter aftale med chaufføren) [RLA/plan]:
Taastrup st. (nord??)-v. Thorslundevej-Kildebrønde Kro-Greve-Karlslunde-Korporals Kro (nu Taastrupvej/Møllebæk)- Gl. Kalkværksvej-(Karlslunde Strand, Grootsvej*-Solrød Strand, “Carlsen” (Mosevej)*-(Jersie Strand-)(>v. Solrød Mosevej (landevej))-v. Solrød Vej-<Solrød Mosevej<-v. Jersie Vej (landevej)-Driftebro (nu Driftsbro)-Køge Torv
15.9.33 Overtaget af Statsbanerne [JB2+HUR s. 395+36B nr. 5].
(9.39?) Omlagt så ej nogle ture via Solrød Strand-Jersie Strand (ej genoptaget siden).
9.39-46 Driftsindskrænkninger pga. krigen.
3.10.48 4 ture man-lør, 3 ture søn-hell. [KBA/plan]:
Taastrup st. (nord)-v. Thorslundevej-Kildebrønde Kro-Greve-Karlslunde-Korporals Kro (nu Taastrupvej/Møllebæk)-v. Kalkværksvej-v. Solrødvej-v. Jersievej (landevej)-Driftebro (nu Driftsbro)-v. Ølsemaglevej-Køge Torv
5.51 Linienr. 126:
126 Taastrup st. (nord)-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Kildebrønde-Greve-Karlslunde-nuv. Tåstrupvej-Drifte¬bro-Køge rtb. (v. Køge Torv)
(18.5?)52 Omlagt så enkelte ture via Karlstrup by.
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
(28.5?)61 Omlagt så enkelte ture via Solrød by.
Senest DSB66 Strækningen Jersie-Køge køres ofte af linie 121; en tur tirs, ons og fre via Karlstrup by og Solrød by; DSB Rutebiler Valby:
126 Taastrup st. (nord??)-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Greve-Karlslunde(-Karlslunde Landevej-(Karlstrup-)Tåstrupvej-(Solrød by-)Cordozasvinget(-Driftebro-Københavnsvej-Køge rtb. (v. Køge Torv)))
8.10.68 Køge rtb. (og dermed endestationen) flyttet så ej på Køge Torv øst men ved Køge st. (hvor tidl. Køge-Ringsted Banens stationsbygning og sporareal) [JB+TdL].
30.9.72 Omlagt så ej enkelte ture via Karlstrup by (1.4.74: 212) og Solrød by.
1.10.74 Overtaget af HT Solrød Strand [HL].
((70?)/9.83 Evt. omlagt/forkortet så ej ?Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Kirkevej til Taastrup st. (nord)? men til Taastrup st. (syd)).
26.9.76 Garageskift så HT Solrød Strand og Køge st. [HL].
(26.9.76/)24.4.77 Garageskift så HT Køge st. [HL].
(26.9.76 Forkor¬tet så ej enkelte ture til Køge rtb. men alle ture kun til Jersie Strand, Cordoza-svinget (Jersie Strand¬vej/Taa¬strup¬vej)).
1.1.78 [BYT2-78 s. 59] el. 23.1.78 [AM] Garageskift så HT Køge [HL].
30.9.79 Omlagt så ej til Cordoza¬svin¬get men ad Solrød By¬vej til Solrød Strand st.
20.4.80 Omlagt så fre en tur via Karl¬strup by (28.9.75: 212), mod Taastrup dog kun hvis der er passagerer at afsætte.
26.4.81 Omlagt så tirs og fre en tur via Karlstrup by, mod Taastrup dog kun hvis der er passagerer at afsætte.
(27.9.81/)25.4.82 Garageskift så HT Solrød Strand og Køge [HL].
(25.4/)26.9.82 Omlagt så tirs og fre altid en tur via Karlstrup by i begge retninger.
(24.4/)25.9.83 Garageskift så HT Køge [HL].
(15.4/)30.9.84 Garageskift så atter HT Solrød Strand og Køge [HL].
1.6.86 Omlagt så man-fre en tur via Karlstrup by.
28.5.89 Forlænget man-lør i dagtimerne fra Taastrup st. ad Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Hørskætten-Husby Allé-Helgeshøj Allé-Mårkærvej-Ikea-Helgeshøj Allé-Gregersensvej-Helgeshøj Allé-Hal¬land Boulevard-Gadehavegårdsvej-Høje Taastrup Boulevard til Høje Taastrup st. (119):
126 (Høje Taastrup st.-Høje Taastrup Boulevard-Gadehavegårdsvej-Halland Bou¬le¬vard-Helgeshøj Allé-Gregersensvej-Teknologisk Institut-Helgeshøj Allé-Ikea-Mårkærvej-Helgeshøj Allé-Husby Allé-Hørskætten-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-)Taastrup st. (syd)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Kappelev Landevej-Kildebrønde Landevej-Greve Landsby-Greve Landevej-Karlslunde Landevej-Karlslunde-(Møllesvinget-Bygaden-Karlstrup-Højagervej-)Tåstrupvej-Solrød Byvej-Solrød Strand st.
(28.5.89/)1.4.90 Garageskift så atter HT Køge [HL].
5.8-(14.12?)96 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) i Taastrup så ej direkte ad Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)i begge retninger men Kirkevej>Selsmose¬vej>Roskilde¬vej mod Høje Taastrup st. [TTV10.8.96].
(25?)8.97 Busstop mod Solrød Strand på Greve Landevej v. Skolevænget flyttet så Greve Landevej ud for Fiat-forhandleren (nord for Greve Bygade) (600S) [HTE25.8.97].
30.5.99 Nyudbud i 8. udbudsrunde: Uændret Bus Danmark A/S Køge.
14.6.99 Navneskifte til Arriva Danmark A/S Køge.
17.6.2001 Omlagt så ej direkte ad Karlslunde Landevej-Greve Landevej alle dage men man-fre i hele driftsdøgnet via Karlslunde Centervej-Skruegangen-busvej-Greve Main-Mosede Landevej (31.12.99: 224).
4.7.2003 Omlagt i Taastrup pga. omlægning af Køgevej til sivegade så ej Køgevej (nu Taastrup Hovedgade) men Vesterparken-Gasværksvej, dog midlertidigt omlagt indtil 16.7.2003 så Lindevej>Østerparken>Parkvej mod Taastrup st.
4.7/14.12.2003 Omlagt i Taastrup så ej Gasværksvej-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade)-Høje Taastrupvej men direkte ad Vesterparken.
14.12.2003 Reduceret så ej alle dage i hele driftstiden men man-lør i dagtimerne.
23.10.2005 17. udbudsrunde: Overtaget af Connex Danmark A/S Køge med gas og diesel (fra 2006 kun diesel).
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S (formelt et datterselskab til Arriva Skandinavien A/S med navnet VSK Bus 2007 A/S) [BF204.25].
1.10.2010-1.10.2011 Midlertidigt omlagt pga. ombygning af IKEA så ej Mårkærvej (IKEA) men Helgeshøj Allé-Mårkærvej.
12.12.2010 Omlagt så ej én tur man-fre Møllesvinget-Bygaden-Karlstrup-Højagervej men alle ture direkte ad Tåstrupvej.
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Handicap Befordring A/S ?? (selskabet vil forinden foretage navneskifte til kørslen).
15.3-(10?)2011 Midlertidigt omlagt pga. renovering af busbroen (Høje Taastrup Boulevard) over Høje Taastrup st. så ej Gadehavegårdsvej til Høje Taastrup st. men Halland Boulevard til midlertidig busterminal (nordvest for Halland Boulevard/Blekinge Boulevard 5-10 min. gang væk).

LINIE 127 I [JB2]
29 Oprettet af Martin Johansen [RLA/1.6.30-plan]:
Roskilde-Vindinge-Stærkende-Reerslev-Torslunde-Ishøj-Tranegilde-Ll. Vejlegård (Gl. Køge Landevej)
29/1.6.30 Omlagt så ej alle ture via Ishøj-Trane¬gilde til Ll. Vejlegård (omtrent hvor nuv. Vejlebroskolen) men (Kildebrønde-Hundige by)/(Ishøj-Tranegilde-Jægerkroen (Gl. Køge Landevej/Ishøjvej)) til Hundige Strand [RLA/plan+JB2+HUR s. 392].
1.6.30 5 ture man-fre, 6 ture lør og 5 ture søn-hell. (1.10.30 uændret, dog 4 ture man-fre); Martin Johansen [RLA/plan]:
Roskilde-Vindinge-Stærkende-Reerslev-Thorslunde-Thorslundevej-(Ishøj-Tranekilde (nu Tranegilde)-Jægerkroen)/(Kildebrønde-Hundie by)-Hundie Strand
1.6.30/sommer 31 Overtaget af J.P. Pedersen, Valby [JB].
4.4.34 Overtaget af Statsbanerne [JB].
(15.5?)35 Omlagt så nogle ture ad Køge Landevej (senere Køgevej, nu Køgevej-Taastrup Hovedgade) til Taastrup st. (nord??) og retur.
15.5.35 Forlænget via Greve Strand til Mosede ((34?): “121”) og nogle Hun¬dige by-ture omlagt så fra Hundige by ad Godsvej til Greve Strand.
20.9.39 Taastrup-ture omlagt så fra Torslunde ej Torslundevej-Køge Lande¬vej (senere Køgevej, nu Køgevej-Taastrup Hovedgade) men via Høje Taastrup-Bygaden-Høje Taastrup Vej (“122”).
39-45 Driftsindskrænkninger rammer ruten; omfang ukendt.
7.10.46 Udvidet med særlige skoleture Torslunde-Torslundevej-Ishøj-Jæger¬kroen, Ishøjvej/Gl. Køge Landevej (nu Ishøj Strandvej) af hensyn til Ishøj Centralskole. Ordinære ture omlagt så ej nogle via Ishøj-Trane¬gilde men alle ture via Køge Landevej (nu Køgevej)-Kildebrønde-Hun¬dige by-Hundige Strand-Greve Strand-v. Mosedevej til Karls¬lunde Strand(-Karlslunde by (garage)).
20.5.51 Linienr. 127 (iflg. PK51 Jægerkro-ture helt til Stærkende og også weekend):
127 (Roskilde-Vindinge-Stærkende-Reerslev-)Torslunde-(Høje Taastrup-Bygaden-Høje Taastrup Vej-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord?)-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Taastrup Hovedgade-Køgevej)-Kildebrønde-Hundige by-Hundige Strand-Greve Strand-Karlslunde Strand(-Karlslunde by (garage)))/(Torslundevej-Ishøj-Jægerkroen)
1.4.54 Statsbanernes Rutebilvæsen oprettet som selvstændig enhed i DSB [BST6/98+1/99].
2.10.55 Ordinære ture omlagt så ej via Høje Taastrup men via Torslundevej-Køge Landevej (senere Køgevej, nu Køgevej-Taastrup Hovedgade).
(PK59+PK61+PK62 Hundige-ture fortsætter fra Greve Strand ej til Karlslunde men ad Jerismosevej (nu Jerismosevej-Lillevangsvej)-Grevevej (nu Grevehaven-Hedevangen-Hedelyparken-Dønnergårds Allé-Greve Centervej)-??).
22.5.66 Karlslunde-ture forkortet så ej til Karlslunde Strand(-Karlslunde by) men til Hundige Strand, Hundige Strandvej/Hundigevej.
PK66+DSB69/70/DSB70+PK73 Ishøj-ture omlagt pga. vejændring så ej Ishøjvej (nu Bal¬der-sbækvej-?-Ishøjstien-Vejlebrovej) til Ishøj Strand, Jægerkroen (Ishøjvej/Ishøj Strandvej) men Ishøj Stationsvej til Ishøj Stations¬vej/Is¬høj Strandvej [AM].
PK62+DSB67/68/DSB68+PK73 Hundige-ture omlagt pga. vejændring så ej Kildebrøn¬de¬vej (nu Lunikvej)-Kildevang-Lillevangsvej (nu Rosenlyparken)-Hundigevej (nu Rønagervej-Hundige Bygade)-Hundige men ny Kildebrøndevej (nu Kildebrøndevej-Hundige Centervej)-Lillevangs¬vej-Eriksmindevej-Godsvej-Hundigevej.
(ej med i PK66+PK68+PK71).
DSB70/71 DSB Rutebiler Valby:
127 (Roskilde rtb.-Vindinge-Stærkende-Reerslev-)Torslunde(-Køgevej (nu Køgevej-Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord?)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej))-(Ishøj Bygade-Ishøj by-Ishøj Stations¬vej)/(Kildebrønde-Kildebrøndevej-Lillevangsvej-Eriksmindevej-Godsvej-Hundigevej-Hundige, Hundige¬vej/Hundige Strandvej)
1.10.72 Forkortet og forenklet så ej ture til Hundige Strand (121 “d”) men alle ture ad Ishøj Stationsvej til Ishøj Strand, Ishøj Stations¬vej/Is¬høj Strandvej [JB2]:
127 (Roskilde rtb.-Vindinge-Stærkende-Reerslev-)Torslunde(-Køgevej (nu Køgevej-Taastrup Hovedgade)-Taastrup st. (nord?)-Køgevej (nu Taastrup Hovedgade-Køgevej))-Ishøj Bygade-Ishøj by-Ishøj Stationsvej-Ishøj Strand, Ishøj Stations¬vej/Is-høj Strandvej
3.6.73 Skoleturene Torslunde-Torslundevej-Ishøj-Ishøj Stationsvej-Ishøj Strand ej optaget i køreplan men køres fortsat af DSB.
1.11.73 Nyt linienr. 121, forkortet så ej Roskilde-Torslunde (3.6.73: Roskilde 4+120) og delt op i Taastrup-Ishøj Strand (121 “f”) og skolebus Tors¬lunde-Taastrup (121 “g”).

LINIE 128 I [JB2]
(17.6?)53 (evt. BK53/54/BK54) Selvstændigt linienr. for Langgade st.-Glostrup, Ndr. Ring¬vej-ture på linie 123; DSB Rutebiler Valby [JB2]:
128 Langgade st.-Valby Langgade-Ålholmvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-Hovedvejen-Ndr. Ringvej-Glostrup, Ndr. Ringvej/Egevej (nu Glostrup Amtssygehus)
30.9.56 Forlænget fra rundkørslen ved det (kommende) amtssygehus ad Ndr. Ringvej->Sofielundsvej til Nordvangskolen og retur ad Sofielunds¬vej>Tværager-vej>Mellemtoftevej.
3.6.73 Omlagt og forkortet så ej Langgade st.-Hovedvejen-Nordvangskolen (123) men ens-rettet ringlinie i Glostrup:
128 Glostrup st.>Nyvej>Hovedvejen>Ndr. Ringvej>Sofielunds¬vej>Blå-mejsevej>Rødkælkevej>Bypark¬vej>Ho¬vedvejen>Ny¬vej>Glostrup st.
8.73 Omlagt så ej direkte ad Byparkvej men Vældegårdsvej-Hvissinge-Hvissingevej-Langagervej (1.8.73: 148).
1.10.74 Overtaget fra DSB Rutebiler Valby af HT Taastrup [HL].
25.4.76 Nedlagt.

LINIE 145 I [JB2+JB-kort+BB13-BB15, se også Roskilde bybus ”204”]
15.10.25 Oprettet af Anders Peter Hansen, Roskilde Turisttrafik I/S (“146”) [HUR s. 394]:
Roskilde-Københavnsvej-Nymølle-Hedehusene vest, Fløngvej-Fløng-Marbjerg-Marbjergvej-Københavnsvej-Roskilde
8.2.27 Korrespondance ved Fløngvej med “147”, s.d.
(15.5.26/)25.5.27 Forlænget så ej alle ture til Roskilde rtb. men nogle ture ad Jernbanegade-Ringstedgade-Skomagergade til Rådhustorv (Stændertorvet) [JB/plan]. Hvornår ophørt igen?
(15.5.30?) Omlagt så ej ad Fløngvej men ad Hovedgaden-Hedehusene st.-nuv. Vester¬køb-nuv. Hedetoften-nuv. Hedevej.
(15.5?)34 Forlænget og omlagt så nogle ture fra Fløng via Soderup-Ågerup-Gundsølille-Tågerup-Kirkerup-Østrup-Gundsømagle til Jyllinge (“147”) [36B nr. 15]; Jyllingeture: se “146”.
6.10.35 Evt. omlagt “når tilladelse foreligger” så ej Marbjergvej-Københavnsvej men nuv. Marbjergholmsvej-Slæggerupvej (uvist om realiseret og i så fald senere ført tilbage til opr. rute).
15.5.36 Omlagt i Roskilde øst så ej alle ture direkte ad Københavnsvej men nogle ture via Møllevej [36B nr. 8] (og udvidet så morgentur for skolebørn til Storehede Skole [BB13]).
15.5.39 Omlagt så nogle ture via/til Soderup (“146”).
24.9.39 4 ture man-fre, 5 ture lør og søn-hell.; A.P. Hansen [RLA/plan] (iflg. JB-kort omlagt i Hedehusene så ej Vesterkøb men Hovedgaden-Kallerupvej-Hedetoften):
Roskilde-(<Møllevej<)-Københavnsvej-Hovedgaden-Hedehusene-Ny Fløng-Fløng(-Marbjerg-)(-Soderup)(-Marbjerg-Marbjergvej-Københavnsvej-(<Møllevej<)-Roskilde
1.5.40 [JB-kort] el. 6.1.41 [JB2] Omlagt så ej nogle ture via/til Soderup (“146”).
6.1.41 Omlagt så ej via Hedehusene st. men direkte ad Fløngvej.
26.5.41 Omlagt så atter nogle ture via/til Soderup (“146”) [JB-kort].
6.11.41 Omlagt så igen ej nogle ture via/til Soderup (“146”) [JB-kort].
1.4.42 Indskrænket så næsten ingen ture (“146”) [JB-kort].
1.12.42 Kun én tur man-lør Soderup>Fløng>Fløngvej>Roskilde [BB13].
(46-48?) “De første efterkrigsår kun kørsel to hverdage samt søn-hell. i sommerhalvåret samt alle dage i vinterhalvåret” [BB14 s. 13].
7.1.49 Omlagt via Hedehusene Kro [JB2]:
Roskilde-Københavnsvej-Hovedgaden-Hedehusene Kro-Vesterkøb-Hedetoften-Ny Fløng-?Katrinevej-Lyngevej-Fløngvej?-Fløng>Marbjerg>Soderup>Fløng
8.10.50 Omlagt via Hedehusene st. og forlænget så ej til Soderup men til Vadsby.
20.5.51 Forlænget så nogle ture via Sengeløse til Katrineberg, udvidet så sommer man, ons, fre og søn-hell. og linienr. 145 [BB14]:
145 Roskilde-Københavnsvej-Hovedgaden-Hedehusene st.-Vesterkøb-Hedetoften-Ny Fløng-?Katrinevej-Lyngevej-Fløngvej?-Fløng-Marbjerg-Soderup(-Vadsby-nuv. Ågesholmvej-Sengeløse-Katrineberg)
18.5.52 Udvidet så også sommer kørsel alle dage [BB14].
4.10.53 Omlagt så ej alle ture direkte ad nuv. Ågesholmvej i begge retninger men nogle ture via Sengeløse Mark (Tegle) mod Sengeløse.
(1.4/)(11.5?)58 Omlagt så nogle ture mod Sengeløse ej via Hedehusene st. [JB/plan].
30.4.60 Omlagt i Hedehusene så ej via Hedehusene st. og direkte ad Vesterkøb men ad Hovedgaden-Kallerupvej-Hedetoften. Omlagt så ej alle ture via Marbjerg (nogle ture dog kun hvis passagerer at afsætte) men nogle ture direkte Fløng-Soderup [JB/plan].
(29.9.63/)30.5.64 Indskrænket så kun fre via Sengeløse til Katrineberg (10.7.63: 202), øvrige ture kun til Fløng, Marbjerg, Soderup el. Vadsby.
27.9.64 Forkortet så ej én tur fre til Katrineberg men alle ture generelt enten til Marbjerg el. Soderup(-Vadsby).
Senest DSB70/71 Via Ny Fløng ad Katrinevej-Lyngevej-Fløngvej kun hvis der er passagerer at afsætte.
1.10.72 Forpagtet af DSB Rutebiler og forkortet til Hedehusene st., dog fortsat enkelte ture man-fre i myldretiderne til Roskilde rtb.; kun busstop i Roskilde by; morgen til Roskilde, eftermiddag modsat [BB15+BYT6-72].
DSB71/DSB74 Omlagt i Ny Fløng så ej alle ture via Lyngevej, hvis passagerer at afsætte, men nogle ture altid via Ny Fløng (mod Marbjerg dog kun hvis passagerer at afsætte) og andre altid direkte ad Hedevej.
1.10.72/DSB74 Forkortet så ej nogle ture til Roskilde st. men alle ture til Hedehusene st.:
145 Hedehusene st.-Hovedgaden-Kallerupvej-Hedetoften-(Katrinevej-Ny Fløng-Lyngevej-Fløngvej-)Hedevej-Fløng Byvej-Fløng-(Soderupvej-Soderup(-Vads¬byvej-Vadsby))/(Fløng Byvej-Marbjerg Byvej-Marbjerg)
1.10.74 Forpagtning overtaget af HT Taastrup (koncession udløbet 1.10.77? [BB15 s. 12]).
28.9.75 Omlagt så ej nogle ture via Ny Fløng ad Katrinevej-Lyngevej-Fløngvej men alle ture direkte ad Hedevej og så ej Fløng Byvej(-Soderupvej mod Soderup), men Sønderled-Østerled-Nørreled(-Vesterled mod Marbjerg) og forkortet så ingen ture til Vadsby (før 3-4 ture alle dage).
24.4.77 Nedlagt og erstattet af 114.

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1544)

Jesper KD skrev 03-08-2011 11:38:

="ole" På en tråd på Jernbanen er der lidt omkring Valby og 121.
Hilsen Ole


Den tråd, Ole henviser til, kan ses på http://jernbanen.dk/forum/index.php?id=21220 - og dernæst ved at klikke sig frem og tilbage mellem de enkelte indlæg.
Her er også nogle meget smukke og interessante fotos af rutebiler ved Valby i 1960'erne og i 1974.

Mvh. Jesper

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1545)

ole skrev 03-08-2011 11:46:

Hej Jesper.

Det var endnu engang herligt med en systematisk oversigt over området.
Det har altid forekommet mig mere uoverskueligt end Nordsjælland, hvor der ligesom var de 4 "stamruter" og alt "det løse" ved siden af, men dob begrænset i omfang.
Også god ide med jernbane.dk-forum :D

hilsen Ole

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1555)

Thomas de Laine skrev 03-08-2011 21:36:

="ole" Ja der ligger jo efterhånden temmelig mange infostumper spredt udover landskabet.
Måske vil en evt bog om (bane)rutebilsdriften mere være en koordineringsting end en egentligt nyskabelse?
Ikke fordi det bliver lettere af det, snarere anderledes, men det bør vel gøres?
Kunne man måske lave en uforpligtende arbejdsgruppe af de relativt få personer der er kilder?


En DSB-rutebilbog vil være et ret stort stykke arbejde. Selv hvis man begrænser sig til ruterne i Hovedstadsområdet, er det en større mundfuld. For ti års tid siden sad jeg med i en gruppe af folk, der skrev bus-/sporvejsbøger, og her var emnet DSB-rutebiler da også oppe. I lighed med De Gule Busser i Glostrup (som omtalt tidligere et eller andet sted i dette eller Jernbanen.dk's forum) manglede og mangler der en bog om DSBs rutebiler i Hovedstadsområdet, mens alle de andre busselskaber (minus altså De Gule) har været beskrevet i forskellige udgivelser. Der var bare ingen, der havde mod på at gå i gang med dén opgave.

Det kunne selvfølgelig være en mulighed at samle de forskellige "kapaciteter" på området og diskutere seriøst, om man skulle prøve at lave sådan en bog nu. Der er jo forskellige "ambitionsniveauer", man kan lægge sig på:

- Et "billedhæfte" a la Sporvejshistorisk Selskabs gule hæfter om de forskellige sporvognslinjer. Her er billederne det bærende, og de kan så vise rutebiler på de forskellige ruter og garager mv. forsynet med oplysende billedtekster, der giver historiske oplysninger. (Dette koncept kan også uden de helt store problemer udbredes til resten af landet).

- En lidt summarisk, men overbliksgivende historie a la "Amagerbanen, Københavns Sporveje, NESA - Omnibusser, trolleybusser" (en perle af en bog udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 1993), der fortæller lidt mere om baggrunden for DSBs rutebilkørsel i området og desuden har et afsnit/kapitel om hvert område (Roskilde-fingeren, Køge-fingeren osv.) inkl. ruter og garager mv. samt endelig en overordnet oversigt over materiellet.

- Den helt store omgang, hvor historien fortælles på niveau med bøgerne om Forenede Rutebiler m.fl.

Fordelen ved de førstnævnte modeller er, at det er mere realistisk at gennemføre end at skrive den "rigtige" DSB-rutebilbog. Lidt er trods alt bedre end ingenting, og en mere summarisk udgivelse stiller sig heller ikke i vejen for, at man senere kan lave den store bog.

Desværre mødes ovennævnte "forfattergruppe" ikke længere. Skulle der være seriøs interesse for at deltage i et sådant uforpligtende møde hos de relevante personer, har jeg sådan set ikke noget imod at arrangere det (dette betyder ikke, at jeg hermed har stillet i udsigt at skrive bogen!).

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1561)

ole skrev 04-08-2011 11:38:

Hej Thomas, Jesper et al


Jeg har jo ved flere lejligheder "truet" med noget sådant (Thomas indlæg)
Jeg operede også lidt med de samme afgræmsninger- i tilfældig rækkefølge:
DSB-rutebiler
-generelt (landsniveau)
-ex-HT-området, eller i hvertfald minimum Nordsjælland
Banebusser i samme områder, altså de respektive privatbanerutebiler, GDS, HFHJ, HHGB, (LNJ, ØSJS AB, velvidende at der er bøger i forvejen på nogle af disse)
-(evt. de private også).

Fra ren frustration på området, oplever jeg nu til min store glæde at vi er en lille hård kerne der nok kunne "banke et eller andet op"
Det ville da være glædeligt. Da ligger jo "info-stumper" rundt omkring.


Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1563)

ole skrev 04-08-2011 20:03:

Hej igen.
jeg tror det er rigtigt at starte op med et relavit lavt ambitionsniveau, der så til gengæld er realistisk.
Afgrænsningen til ex-HT-området må også geografisk være passende.
Dvs en blanding af SHS billedeserier og KS, NESA, AB-bogen.
Også en god idet med de 3 fingre, svarende til de gamle huvedveje A1, 2, 3 (4),5 og 6.
For DSB magler der billeder af bustyper og beskrivelser.
For privatbanebusser har SHS vel styr på AB, LNJ og HHGB.
GDS og HFHj hænger gevaldigt med billeder af bustyper. DJK har med den sidste GDSbog meget gode beskrivelser, mens det hænger mere med HFHJ, både billeder og beskrivelser.
Dette kunne være skabelonen/modellen for første tiltag.

Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1569)

ole skrev 05-08-2011 14:57:

Hej
Sad og tænkte over bog med bl.a. billeder af gerne mange DSB-bustyper.
Ex-HT-området er jo nok ikke repræsentativt for DSB-busser på landsplan, idet flertallet i HT jo var "bybusser", med to døre typisk for om midt, og så primært overtane med for og bag (vist bl.a. i Hørsholmområdet).
Det eneste sted udenfor HT var muligvis Holbæk hvor jeg mener DSB i en periode kørte bybus også med 2-dørstyper?
Måske andre steder også, men dem kender jeg ikke.
Den typiske DSB-rutebil udenfor HT var en "landevejsbus" med een fordøt, og så fra HT-området var der jo lige Stege-og Korsørbussen der også typisk var en landevejsmodel.
Bare en lille detalje.

Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1570)

ole skrev 06-08-2011 11:36:

Hej, primært Tomas.

Jeg var jo så" flink" flere steder steder at skrive at SHS bøgerne havde dækket alle sekskaberne i Kbhs Amt ind, vel vidende at der alligevel manglede noget. Nu kom jeg jo sjældent "vest for Lyngbyvjen/Nordbanen", og er dermed ikke så kendt med forholdene ude sydvest på. Men du har ret. Det var De Gule Busser der manglede.. De havde vist centrum i Herstederne eller deromkring og havde ikke så mange liner, vist nok i 140erne?


Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1571)

Jesper KD skrev 06-08-2011 11:47:

="ole" Hej, primært Tomas.

Jeg var jo så" flink" flere steder steder at skrive at SHS bøgerne havde dækket alle sekskaberne i Kbhs Amt ind, vel vidende at der alligevel manglede noget. Nu kom jeg jo sjældent "vest for Lyngbyvjen/Nordbanen", og er dermed ikke så kendt med forholdene ude sydvest på. Men du har ret. Det var De Gule Busser der manglede.. De havde vist centrum i Herstederne eller deromkring og havde ikke så mange liner, vist nok i 140erne?


Hilsen Ole


De Gule Busser
Busserne på Glostrup-egnen har haft nogle forskellige ejere gennem tiderne. Frederik Iversen var pioneren, idet han i 1921 nedsatte sig som vognmand i Ledøje (fra 1924 i Sengeløse) og oprettede en rute herfra til København. I de kommende år kom der flere varianter på ruten mellem Sengeløse og København. I 1944 afhændede Frederik Iversen Sengeløse-ruterne - de senere linje 141 og 142 - til J.P. Pedersen, der få måneder forinden havde skilt sig af med Hvidovre Rutebiler. Busserne skiftede samtidig farve fra blå til mørkegrønne med bourdeaux tag (ligesom Hvidovre Rutebiler). I 1947-48 blev forretningen overdraget til Jens Anker Madsen, og busserne blev samtidig grønne og gule. I 1950 blev ruterne formelt overdraget til I/S Sengeløse Rutebiler. Dette selskab flyttede fra Sengeløse til Grønnegården i Herstedøster i 1962, og samtidig ændredes navnet til I/S De Gule Busser, og busserne blev cremegule med røde skærme og fartstriber. Farven stemte overens med Birkerød Bus Compagnis på det tidspunkt, og det var ikke noget tilfælde: Clemmensen var nemlig involveret i begge selskaber.
Efterhånden havde byområderne Glostrup og Albertslund vokset sig store, og der var kommet et fint net af buslinjer - alle med linjenumre mellem 140 og 149. I/S De Gule Busser var i 1973 flyttet fra Grønnegården til Formervangen i Glostrup industrikvarter, der skulle blive firmaets sidste tilholdssted.
De Gule Busser blev HT-entreprenør i 1975, men entreprenørkontrakten blev aldrig fornyet. 1. april 1980 overtog HT selskabets 23 busser, som fik internnr. 7001-7024, og ejendommen på Formervangen for 10 mio.kr. De første fem år beholdt linjerne deres udgangspunkt fra Formervangen, og HT oprettede i den forbindelse et nyt driftsområde Glostrup, der var direkte underlagt HTs driftsafdeling. I 1985 tog HT imidlertid et nyt og større anlæg i brug i Ballerup, og hermed var det også slut for garageanlægget i Glostrup.

Formervangen 8, 2600 Glostrup

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1572)

ole skrev 06-08-2011 12:00:

Hej Jesper, igen

Nå sådan hang et sammen. Som sagt har SV-området altid været noget "eksotisk" når man boede/færdedes iNØ-området og Kbh/Amager.
Nu vi har fat i de gl linenr. i amtet, dem som jeg ikkerigtig har styr på, mener eg det var sådan:
100-110-ingen
111-114 AB
114-117-ingen
117 ex forenede
118???
119 ex forenede
120??? (DSB?)
121-128-DSB
129-??? (34)-Hvidovre
130x??? DE blå, Iversen?
140x-??? De Gule
-og så er resten vist kendt startende med herlev-De forenede, Stephansen, LNJ, Hjortekjær, Holte, de hvde, og så er det vist slut?

Hilse Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1573)

Jesper KD skrev 06-08-2011 12:22:

="ole" Hej Jesper, igen

Nå sådan hang et sammen. Som sagt har SV-området altid været noget "eksotisk" når man boede/færdedes iNØ-området og Kbh/Amager.
Nu vi har fat i de gl linenr. i amtet, dem som jeg ikkerigtig har styr på, mener eg det var sådan:
100-110-ingen
111-114 AB
114-117-ingen
117 ex forenede
118???
119 ex forenede
120??? (DSB?)
121-128-DSB
129-??? (34)-Hvidovre
130x??? DE blå, Iversen?
140x-??? De Gule
-og så er resten vist kendt startende med herlev-De forenede, Stephansen, LNJ, Hjortekjær, Holte, de hvde, og så er det vist slut?

Hilse Ole


Hej Ole
Her kan du se, hvilke linjer der blev overtaget af HT 1.10.74 og hvorfra. Dvs. linjer som fortsatte som private linjer (fx Hvidovre Rutebiler) fremgår ikke af listen lige herunder, men længere nede:

Entreprenørændringer 1.10.74:


1+6+18+22+28+29+39+41+45+46+nat C Fra KS Valby til HT Valby.
2+13+31+37+42 Fra KS Irlandsvej til HT Irlandsvej.
3+9+14+40 Fra KS Ryvang til HT Ryvang.
5+7+8+44 Fra KS Husum til HT Husum.
6 Se 1.
7+8 Se 5.
9 Se 3.
10+16+19+21+38+43+”50” (Langeliniebus)+nat F Fra KS Ørnevej til HT Ørnevej.
13 Se 2.
14 Se 3.
16 Se 10.
18 Se 1.
19+21 Se 10.
22 Se 1.
23+24 Fra NESA og KS Ryvang til HT Hellerup og Ryvang.
26+27 Fra NESA til HT Hellerup.
28+29 Se 1.
30+32+33+34+35 Fra KS Irlandsvej og Amagerbanen til HT Irlandsvej og Kastrup.
31 Se 2.
32+33+34+35 Se 30.
37 Se 2.
38 Se 10.
39 Se 1.
40 Se 3.
41 Se 1.
42 Se 2.
43 se 10.
44 Se 5.
45+46 Se 1.
“50” (Langeliniebus) Se 10.
112+113 Fra Amagerbanen til HT Kastrup.
120+123+“124”+“125”+128+145 Fra DSB Taastrup til HT Taastrup.
121 Fra DSB til HT Lyshøjgårdsvej, Vallensbæk, Solrød Strand, Jersie Strand og Køge st. [HL].
123+“124”+“125” Se 120.
126 Fra DSB Solrød Strand til HT Solrød Strand [HL].
128+145 Se 120.
150+151+152+154+160+161+162+163+164+167+168+170+171 Fra Forenede Rutebiler til HT Gladsaxe.
172+180 Fra Lyngby-Nærum Jernbane til HT Lyngby (Firskovvej).
184 Fra DSB Hørsholm og Lyngby til HT Hørsholm og Lyngby st.
185+313A+313B+313C+353 Fra DSB Hørsholm til HT Hørsholm.
303+341+354 Fra Gribskovbanen til HT Gilleleje.
306+335+365/366 Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB) til HT Hornbæk.
307 Fra DSB Hørsholm el. Hillerød (?) til HT Slangerup el. Hillerød st. [HL].
313A+313B+313C Se 185.
315+319+320+324+325+326+364 Fra Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ) til HT Hillerød (garageret i Frederiksværk).
331 Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB) til HT Helsingør (Grønnehave).
333 Fra Fredensborg-Humlebæk Kommunes Rutebiler til HT Humlebæk.
335 Se 306.
340 Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB) til HT Helsingør (Grønnehave) og Hornbæk.
341 Se 303.
353 Se 185.
354 Se 303.
357 Fra Gribskovbanen til HT Græsted.
359+360+361 Fra DSB Slangerup til HT Slangerup.
363 Fra Gribskovbanen til HT Tisvildeleje.
364 Se 315.
365/366 Se 306.
Helsingør 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 Fra Helsingør Omnibus Selskab til til HT Helsingør (Grønnehave).
Nat B+E Fra KS Husum og Irlandsvej til HT Husum og Irlandsvej.
Nat C Se 1.
Nat D Fra KS Ryvang og Valby til HT Ryvang og Valby.
Nat E Se nat B.
Nat F Se 10.

Private entreprenører pr. 1.10.74:


Alex Jensen: 218 231 329
Birkerød Bus Compagni: 327 328 330 334 390
De Blaa Omnibusser: 191 192 193 194
De Blå Rutebiler/Tåstrup Bybus: 196 197 198
Erhard Nystrup-Hansen: 336
Fjordbilen: 369
Ballerup Bybusser v. Jørgen Andersen: 139 155 156 157 158
De Gule Busser: 141 142 143 144 148 149
H.C. Stephansens Rutebiler A/S: 176 177 178
Helsinge Ruterne, Carl Hansen og Orla Madsen: 305 Skolebus "373"
Helsingør Omnibil-Selskab: 188 311
Hillerød Bybus v. Johannes Andersen: 308 339 355 372
Hjortekær Trafik: 173 174
Hornsherreds Buslinier, I/S Chr. Simonsen og Sønner: 318 323 344
De Hvide Busser/Strandvejsbussen: 188 311
Hvidovre Rutebiler: 129 130 131 132 133 135 136 137 138
Jægerspris Rutebiler: 322
Kurt W. Knudsen Rutebiler: 211
Osted Lillebil: 240
Roskilde Omnibusselskab: 221 232 BYBUS1 BYBUS2 BYBUS3 BYBUS4
I/S Roskilde Turisttrafik, A.P. Hansen: 146 147 202 212
Strøby Turisttrafik: "209"
Therkildsens Ruter - I. & L. Therkildsens Rute- og Turisttrafik A/S: 159 165
Thorkils Rutebiler: 210 BYBUS1 BYBUS2 BYBUS3? BYBUS4
Østbanen (delvist senere STS-område): “250” “251” “252” “253” “254” “255” “491” 492”

Re: bus/rutebilsbug, ny (DSB/privatbanerutebiler) (#1574)

Jesper KD skrev 06-08-2011 12:50:

="Thomas de Laine"
="ole" Ja der ligger jo efterhånden temmelig mange infostumper spredt udover landskabet.
Måske vil en evt bog om (bane)rutebilsdriften mere være en koordineringsting end en egentligt nyskabelse?
Ikke fordi det bliver lettere af det, snarere anderledes, men det bør vel gøres?
Kunne man måske lave en uforpligtende arbejdsgruppe af de relativt få personer der er kilder?


En DSB-rutebilbog vil være et ret stort stykke arbejde. Selv hvis man begrænser sig til ruterne i Hovedstadsområdet, er det en større mundfuld. For ti års tid siden sad jeg med i en gruppe af folk, der skrev bus-/sporvejsbøger, og her var emnet DSB-rutebiler da også oppe. I lighed med De Gule Busser i Glostrup (som omtalt tidligere et eller andet sted i dette eller Jernbanen.dk's forum) manglede og mangler der en bog om DSBs rutebiler i Hovedstadsområdet, mens alle de andre busselskaber (minus altså De Gule) har været beskrevet i forskellige udgivelser. Der var bare ingen, der havde mod på at gå i gang med dén opgave.

Det kunne selvfølgelig være en mulighed at samle de forskellige "kapaciteter" på området og diskutere seriøst, om man skulle prøve at lave sådan en bog nu. Der er jo forskellige "ambitionsniveauer", man kan lægge sig på:

- Et "billedhæfte" a la Sporvejshistorisk Selskabs gule hæfter om de forskellige sporvognslinjer. Her er billederne det bærende, og de kan så vise rutebiler på de forskellige ruter og garager mv. forsynet med oplysende billedtekster, der giver historiske oplysninger. (Dette koncept kan også uden de helt store problemer udbredes til resten af landet).

- En lidt summarisk, men overbliksgivende historie a la "Amagerbanen, Københavns Sporveje, NESA - Omnibusser, trolleybusser" (en perle af en bog udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 1993), der fortæller lidt mere om baggrunden for DSBs rutebilkørsel i området og desuden har et afsnit/kapitel om hvert område (Roskilde-fingeren, Køge-fingeren osv.) inkl. ruter og garager mv. samt endelig en overordnet oversigt over materiellet.

- Den helt store omgang, hvor historien fortælles på niveau med bøgerne om Forenede Rutebiler m.fl.

Fordelen ved de førstnævnte modeller er, at det er mere realistisk at gennemføre end at skrive den "rigtige" DSB-rutebilbog. Lidt er trods alt bedre end ingenting, og en mere summarisk udgivelse stiller sig heller ikke i vejen for, at man senere kan lave den store bog.

Desværre mødes ovennævnte "forfattergruppe" ikke længere. Skulle der være seriøs interesse for at deltage i et sådant uforpligtende møde hos de relevante personer, har jeg sådan set ikke noget imod at arrangere det (dette betyder ikke, at jeg hermed har stillet i udsigt at skrive bogen!).


Hej Thomas og Ole m.fl.

Jeg er helt enig i, at en sådan bog vil være et meget stort projekt. Der er dels en omfattende fase med indsamling og verificering af oplysninger, og så en omfattende skrive- og redigeringsproces.

Personligt interesserer jeg mig ikke for materiel, men for linje-, virksomheds- og lokalhistorie.
Ud af Thomas' 3 ambitionsniveauer er et billedhæfte derfor ikke så interessant for mig, og det er begrænset, hvor mange kræfter jeg ville lægge i det. Den helt store omgang vil være svær, fordi DSB jo ikke opererede inden for et geografisk afgrænset område. Selv i Hovedstadsområdet var det jo ret forskellige steder, DSB kørte - og der er en omfattende forhistorie om DSB's rutebiler, som begynder i Sønderjylland og ikke i HT-området.
Derfor er det min personlige mening, at midterløsningen a la Amagerbanen er mest realistisk. Jeg mener ikke som Ole, at privatbanerutebilerne skal inkluderes. Dels er der allerede skrevet bøger om en række af selskaberne, fx Sølvbusserne på Nærumbanen, Østtrafik og Hornbækbanen (Bustrafik i Helsingør - dengang), dels vil det gøre arbejdet meget mere omfattende, da der så bl.a. er mere end én virksomhedshistorie at researche på og formidle.
Nu skal man jo ikke gøre en bogproces mere uoverskuelig, end den er, men der er desværre (alt for) mange eksempler på bøger, der har været undervejs i årevis, men som aldrig er endt på boghylderne - primært pga. manglende ressourcer (primært tidsmæssigt, sekundært økonomisk), og jeg ville hade at have brugt en masse ressourcer på noget, der er endt med ikke at blive realiseret.
Der skal altså findes en gruppe, som både har muligheden (primært tid), lysten (engagement) og evnen (kan skrive, kan finde/verificere oplysninger etc.) til at skrive og sammensætte en sådan bog. Jeg vil gerne deltage, men udfordringen er nok at finde den bærende kraft, som altså både har muligheden, lysten og evnen.
Håber det kan lade sig gøre.
Mvh. Jesper

Redigeret 1 gange.

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1575)

ole skrev 06-08-2011 14:38:

Hej Jesper

Endnu engang tak for den fine linieinfo. Har lige haft oversvømmelse i kælderen så alle de gl køreplaner er røget, herunder den store grønne fra 65 og nærtrafik ditto, så jeg prøver at rekonstruere.
men endnu længere tilbage end 74, er det så rigtigt husket med 100-120 minus AB?

Og mht. bogen. Du har jo ret, men det er en frustration og ambition gennem mange år at få et eller andet systematisk op at stå, og hvis vi holder fast i geografien så først og fremmest DSB-rutebilerne og specielt GDS- og HFHJ-rutebilerne, hvor der IKKE rigtigt foreliggrr noget systematisk, i modsætning til de andre baner som du jo også rigtigt beskeriver.
Derfor privatbaneruterne. (i hvertfald de 2 der mangler)
Du har også ret i DSB-rutebiler er vanskelig, også forsi det på en måde vel var meget decentralt og nærmest anarkistisk i forhold til resten af statskoncernen.

Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1577)

ole skrev 06-08-2011 16:16:

Hej Thomas og Jesper et al

Jeg er enig i at et godt krompomis mellem et rent billedehæfte og en murstensroman, ville være noget a la "KS, NESA, AB-bogen" og "AB-bogen" fra SHS.

Olw

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1578)

Jesper KD skrev 06-08-2011 18:33:

="ole" men endnu længere tilbage end 74, er det så rigtigt husket med 100-120 minus AB?

Beklager, men jeg forstår ikke spørgsmålet?

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1579)

Jesper KD skrev 06-08-2011 18:38:

="ole" Og mht. bogen. Du har jo ret, men det er en frustration og ambition gennem mange år at få et eller andet systematisk op at stå, og hvis vi holder fast i geografien så først og fremmest DSB-rutebilerne og specielt GDS- og HFHJ-rutebilerne, hvor der IKKE rigtigt foreliggrr noget systematisk, i modsætning til de andre baner som du jo også rigtigt beskeriver.
Derfor privatbaneruterne. (i hvertfald de 2 der mangler)


Der er rigtig mange bøger, som det kunne være skønt at skrive. Jeg mener, vi bliver nødt til at træffe et valg. Enten DSB eller privatbanerutebiler. Historien er meget forskellig mellem de to. Måske ikke på materielsiden - hvad ved jeg - men ellers.

="ole" Du har også ret i DSB-rutebiler er vanskelig, også forsi det på en måde vel var meget decentralt og nærmest anarkistisk i forhold til resten af statskoncernen.


Interessant. Var DSB Rutebilvæsen specielt decentralt eller anarkistisk sammenlignet med resten af DSB-koncernen? Hvad bygger du det på?

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1580)

ole skrev 06-08-2011 18:54:

Ja det var nok en kryptisk formulering.

Sp. gik på de nævnte linienr tilbage til 50erne og 60erne, altså før HT i 74.
Var de nævnte potentiellenr i anvendelse på det tidspunkt, altså 110-120 bortset fra AB 111-114?


Bogen. Faktisk er det jo rigtig det du skriver. Det der mangler med privatbanerutebilerne er egentlig billedehæftemodellen,, eller "KS, NESA, AB-bogsmodellen) idet der jo egentlig er ok beksrivelser , måske undtaget HFHJ, men ingen systematiske billeder/fotos, og for DSBs vedkommende er det nok både og, altså "AB-bogsmodellen"

Det gamle DSB var vel en relativ stor tung noget bureaukratisk organisation i form af et statsligt genereldirktorat (med General PEN Skov i spidsen), mens rederidelen, rejsebureaudelen og rutebiltjenesten nok repræsenterede en anden "kultur".

Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1583)

Thomas de Laine skrev 06-08-2011 19:39:

="Jesper KD"

Private entreprenører pr. 1.10.74:


Alex Jensen: 218 231 329
Birkerød Bus Compagni: 327 328 330 334 390
De Blaa Omnibusser: 191 192 193 194
De Blå Rutebiler/Tåstrup Bybus: 196 197 198
Erhard Nystrup-Hansen: 336
Fjordbilen: 369
Ballerup Bybusser v. Jørgen Andersen: 139 155 156 157 158
De Gule Busser: 141 142 143 144 148 149
H.C. Stephansens Rutebiler A/S: 176 177 178
Helsinge Ruterne, Carl Hansen og Orla Madsen: 305 Skolebus "373"
Helsingør Omnibil-Selskab: 188 311
Hillerød Bybus v. Johannes Andersen: 308 339 355 372
Hjortekær Trafik: 173 174
Hornsherreds Buslinier, I/S Chr. Simonsen og Sønner: 318 323 344
De Hvide Busser/Strandvejsbussen: 188 311
Hvidovre Rutebiler: 129 130 131 132 133 135 136 137 138
Jægerspris Rutebiler: 322
Kurt W. Knudsen Rutebiler: 211
Osted Lillebil: 240
Roskilde Omnibusselskab: 221 232 BYBUS1 BYBUS2 BYBUS3 BYBUS4
I/S Roskilde Turisttrafik, A.P. Hansen: 146 147 202 212
Strøby Turisttrafik: "209"
Therkildsens Ruter - I. & L. Therkildsens Rute- og Turisttrafik A/S: 159 165
Thorkils Rutebiler: 210 BYBUS1 BYBUS2 BYBUS3? BYBUS4
Østbanen (delvist senere STS-område): “250” “251” “252” “253” “254” “255” “491” 492”


Lige en enkelt præcisering: De private busselskaber blev først entreprenører for HT fra 1. april 1975. Indtil da kørte de side om side med HT på deres koncessioner.

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1584)

Jesper KD skrev 06-08-2011 19:42:

="ole" Sp. gik på de nævnte linienr tilbage til 50erne og 60erne, altså før HT i 74.
Var de nævnte potentiellenr i anvendelse på det tidspunkt, altså 110-120 bortset fra AB 111-114?


Kun linje 115, som 28.5.50 blev oprettet Sundbyvester Pl.-Nøragersminde, 23.10.50 blev forlænget til Kongelunden og april eller maj 51 blev nedlagt og erstattet af linje 113 (den fik formentlig sit linjenr. lige inden den blev nedlagt).

Dertil kørte Amagerbanen skoleruter og andre ruter, som aldrig fik et linjenr. Se mere i Per Goe Jacobsens bog "Amagerbanens Omnibusruter" udgivet af SHS 2001.

Tak for info om DSB Rutebiler.

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1585)

Thomas de Laine skrev 06-08-2011 19:59:

For at lige at samle op angående en potentiel DSB-rutebilbog:

Jeg er meget enig i, at privatbanerutebilerne må holdes uden for et DSB-rutebilbogprojekt. DSBs rutebiler er i sig selv et ret stort emne, og der er mere brug for at gøre det simpelt end det modsatte. Angående Gribskovbanens rutebiler kan der i øvrigt pletvist læses noget i den ret nye Gribskovbanebog (apropos "murstensromaner").

Som Jesper er inde på, har der været mange kuldsejlede bogprojekter i tidens løb. Jeg undlader eksemplerne (don't mention the war :) ). Kunsten er at undgå et evighedsprojekt, der til sidst løber ud i sandet til stor ærgrelse for alle. Netop derfor er det vigtigt, at projektet skæres realistisk til fra begyndelsen under indtryk af, hvilke ressourcer (tidsmæssigt, vidensmæssigt osv.) der er til rådighed.

Jeg vil prøve at stable et møde som det omtalte på benene, når vi er lidt længere ude af sommerferieperioden. Det vil være et helt uforpligtende møde, der går ud på at tage stilling til, om der skal sættes et projekt i gang, hvordan det i så fald skal se ud, og hvem der kan og vil bidrage med hvad og hvor meget rent arbejdsmæssigt. Konklusionen på mødet kan også blive, at opgaven stadig er for stor - vi lever som bekendt ikke i den perfekte verden.

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1586)

ole skrev 06-08-2011 20:26:

Fremragende initativ! (og Thomas ser også Halløj på Badehotellet. Den er oså kult her selvom der hverken er tog, sporvogne eller busser med, he he :D )
ja det må skilles ad. DSB er vigtigst, så hvis jeg bare kunne falde over nogle billeder af gamle GDS-og HFHJ-rutebiler (udover DJK-banebøgerne), så er den ikke længere.
Fremad mod målet! møde om DSB-rutebilerne :D

Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1587)

ole skrev 07-08-2011 09:16:

Hej Jesper

dET KUNNE IØVRIGT VÆRE SPÆNDENDE ATT SE OM DU OGSÅ HAVDE BESKRIVELSER AF DE ØVRIGE hhgb, gds, hfhJ. RUTEBILISLINER LIGGENDE. dU HAR JO ALLEREDE SENDT FOR 306, 315 OG 354.
Så mangler jeg som sagt bare at skrabe alt det billedmateriale sammen man kan komme i nærheden af :)

hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1590)

ole skrev 08-08-2011 16:25:

I Forlængelse af foregående, mener jeg, da de var størst efter krigen og før HT, at der var:
1 GDS 5 ruter
2 HFHJ 6 ruter
3 HHGB 6 ruter

-jeg er dog ikke ikke helt sikker. men da er da tale om et begrænset univers (og som skrevet tidligere en beskrivelse af disse ruter og alle de billerder der kan støves op, så er der vist ikke meget mere at komme efter)
Så hedder det "bare" en bog om DSB-rutebiler i ex-HT-området :)

Hilsen Ole.

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1591)

ole skrev 08-08-2011 19:58:

-og så vidt jeg kan regne ud har de 3 privatbaner højest haft 10 rutebiler af gangen.

Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#1645)

ole skrev 21-08-2011 12:07:

Hej


Under det store regnskyld/oversvømmelse druknede mit gamle arkiv i kælderen desværre, herunder gamle kløreplaner mm.
som jeg alligevel ikke kunne finde igen.
Så huskede jeg fra sidste besøg på jernbanemuseet i Odense, at de havde nogle gamle køreplaner til salg, så jeg købte det ældste-desværre ikke gammelt nok, men alligevel, nemlig Danmarks Rejseforbindelser, den store grønne fra 67, og den lille røde lokalplan for det senere HT-område, fra 71, og ndermed heldigvis dog fra før HT i 74.
Mange af de spørgsmål om rutebilsruter mm jeg har plaget jer med, er jo at finde i disse bibler, som er/var undværlige. Ville ønske jeg også kunne finde noget fra 50erne, men det her indkøbte er dog bedre end ingenting når man skal rekonstuere de gamle rutebilssystemer.

Hilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#2468)

ole skrev 05-08-2012 15:24:

Hej Jesper mf

Vi snakkede engang om et projekt omkring evt bus/rutebilbog mm.
Er der stadig "damp under kedlen"? :Dhilsen Ole

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#2469)

Jesper KD skrev 05-08-2012 20:07:

="ole" Hej Jesper mf

Vi snakkede engang om et projekt omkring evt bus/rutebilbog mm.
Er der stadig "damp under kedlen"? :D

hilsen Ole

Hej Ole
Ikke umiddelbart. Siden da er jeg stoppet i DSB. Det er et ret stort projekt at sætte i søen, og jeg vil umiddelbart prioritere mine ressourcer og tid anderledes. Beklager...

Re: Bus/rutebilsbog (DSB/privatbanerutebiler) (#2470)

ole skrev 05-08-2012 20:36:

Meget forståeligt. Også et stort projekt med en bog. Ligeså godt med noget systematisk info om emnet. :D

hilsen Ole