relationerne KS og AB, Ammager mm

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

5 svar

relationerne KS og AB, Ammager mm (#2210)

ole skrev 12-03-2012 18:18:

Hej

Egentlig forbløffende med så så komplekst bussystem på et relativt lille geografisk område som øen Amager. Boede i Sundby i 50erne og 60erne ved Sundholmsvej og vi haved sommerhus ved Kongelundsvej/Nøragersminde.
F.ex. almindelig "forvirring" omkring linie 30 ("Dragørruten").
1 KS lokalrute Rådhuspladsen-Sundbyvester Pl
2 Fællesbetegnelse for 32, 33, 34 og 35 fra 47
3 Linie 33a til Dragør ad Kirkevej, der bliver til linie 30 igen

Samtiig havde AB lokalvogne mellem Sundbyvester Pl og Dragør som linie 33 og linie 112 (Dragør Sydstrand og Nordstrand)

Og så var der "spøgelsesruten linie 114 der vist endte med at køre en gang om dagen en gang om ugen

-for nu at nævne nogle af ejendommelighederne.


Nogle der kan bidarge med info?


Hilsen Ole

Re: relationerne KS og AB, Ammager mm (#2217)

ole skrev 14-03-2012 10:12:

Der er i øvrigt mange sjove ting om AB og omegn. Jeg er årgang 51 og boede som sagt på øen i 50erne og 60erne, men glemte no, vist nok som mange andre, at AB med den intensive busdrift jo egentlig var en privatbane. I min tid var denne dog reduceret til en godsbane med et hav af sidespor, herunder til Prøvestenen, og med endestation i Kastrup, og den eneste rest af Dragørstrækningen for mig, udover bygninger mm, varoveskæringen på den gamle betonlufthavnsvej der krydse sporet til Dragør før forlængelse af startbaner mm.
Men nok om det.
Jeg er lige ved at tro at AB var det privatbaneselskab der havde flest busser. Omkring 1960 spurgte jeg hvor mange busser AB havde og svaret var 46! Det var mange, og som sagt tror jeg næsten i8kke det overgås af andre privatbaner? (og vi snakker om tiden før sammensmeltning med KS, HT etc)


Hilsen Ole

Re: relationerne KS og AB, Ammager mm (#2226)

Jesper KD skrev 17-03-2012 13:55:

Sådan her kørte linje 114:

LINIE 114 I

[AM+ABKS]
1.4.30 Oprettet af Amagerbanen med sommerkørsel til Søvang (iflg. AM i sløjfe ad Søvangs veje i sommerhusområdet og desuden kørsel søn-hell. i vinterhalvåret) [36B rute A5]:
Sundby remise-Amager Landevej-Store Magleby(-Søvang-Søvang sommerhus-område)
Efterår 30 Vinterindstillet og herefter kun drift om sommeren [BYT4-77 s. 119].
11.9.39 Driften indstillet [AM].
15.12.45 Genoptaget i begrænset omfang [AM].
4.10.46 Busdrift i normalt omfang og forkortet så ej i sløjfe ned i sommerhus¬området [AM].
(15.10.?)37 [DABU+DD] (2) eller 1.9.47 [ABKS+AM+BYT4-72 s. 90] (30) Forkortet til Sundbyvester Pl.
49/51 Evt. omlagt ved Store Magleby så ej Skolegade-Kinkelgade (nu Sdr. Kinkelgade)-Fælledvej men Møllegade-Møllevej-Krudttårnsvej (nu Bachersmindevej) [TB+SÅ52].
4.51 el. 10.5.51 [AM] Linienr. 114 (*BK53/54-+BK54-oversigt endestation Fælledvej/Rønnevej, BK53/54-+BK54-kort+PK59 endestation Fælled¬vej/Skolevej):
114 Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Amager Landevej-Magleby Hovedgade (nu Hovedgaden)-Store Magleby-Mølle¬gade-Møllevej-Krudttårnsvej (nu Bachersmindevej)-Fælledvej-Søvang*
31.8.57 [AM] el. 24.10.57 [BYT4-77 s. 119] Forkortet og indskrænket til en ugentlig dobbelttur (tors) Store Magleby-Søvang.
16.10.66 Nedlagt helt (dvs. sidste tur 13.10.66).

Re: relationerne KS og AB, Ammager mm (#2227)

ole skrev 18-03-2012 17:40:

Tak, og så har der minsandten været bus til Maglebylille også, men det var før min tid.


Ole

Re: relationerne KS og AB, Ammager mm (#2267)

ole skrev 07-04-2012 10:57:

Der var i8øvrigt mange ting på Amager, der dannede model for fremtidens udvikling.
AB(KS) repræsenterede jo datidens lokale(regionale)centralistiske og geografisk afgrænse trafik system. Alle AB(KS)linier passerede Rådhuspladsen og Sundbyvester Pl, undtaget 111 der levede sit eget isolerede liv ude på øst-sidelinien. Så kom spiltningen af Dragørruten 33 der blev til 33a og 33b (senere 30 og 33), hvor 33b jo kørte uden om Sundbyvester Pl via Nordregård/Englandsvej.
Sidenhen blev 111 til KS 9, dele af 113 blev til 31 (Nøragersminde), og da HT og senere Movia kom til, gik hele det oprindelige "centralistiske" lokale system i opløsning, bl.a. pgs af Metro, Ørestad og bye broer etc.
Noget tilsvarende galdt måske også KS og de blå i Røroverområdet og 63 og 68 og (1)84 og (!)85 , hvor sidstnævnte blev en slags 27, og flere andre.

Modellen synes at kunne genkendes i andre egne/regioner med nedlæggelse af lokale afgrænsede systemer og istedetfor linier på kryds og tværs, f.ex. Movia i Nordsjælland i vore dage contra de ntre privatbaners (GDS, HFHJ og HHGB) og DSBs rutenet oprindelig.

Hilsen Ole

Re: relationerne KS og AB, Ammager mm (#2305)

ole skrev 21-04-2012 11:58:

Et eksempel på sidstnævnte ku jo være, at den sidste rest af det oprindelige privatbanerutebilnet i Nødebo (som beskrevet i tidligere tråde) nu er endelig væk. GDS ex-354 og HHGB ex-306 er forlængst væk, men overlevede dog i nogen grad i HT-epoken. Nu kan man ej længere komme nord ud af Nødebo, til stort besvær for mange, idet nuværende 307 vender ved Skovskolen og i øvrigt kører bybus/sightseeing i den østlige del af Hillerød før den rammer Hillerød ST. En sen død at skulle fra Nødebo til f.ex Esrum nu om dage via Hillerød mm.

hilsen Ole