A-busser i 10 år

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

12 svar

A-busser i 10 år (#2502)

Jesper KD skrev 08-09-2012 16:18:

Disclaimer: Forbehold for fejl og mangler. Kommentarer, rettelser og tilføjelser er som altid meget velkomne! Tak til Thomas de Lane og René Thaulov for rettelser 8.9.2012 (som er medtaget herunder)

A-busserne fylder 10 år


Røde hjørner og et A på skiltet er noget, københavnerne første gang skulle vænne sig til for ti år siden. 20.10.2002 trillede de to første A-buslinjer – 2A og 5A – på gaden. I løbet af lidt over et år kom yderligere fire til, og i dag har Movia 15 A-buslinjer fra Helsingør i nord til Næstved i syd.

Da A-busserne var på tegnebrættet, var arbejdstitlen ”stambusser”, men navnet endte altså på A-busser. ”A står for det bedste og det der kommer først, A-klasse”, kunne HT Nyt berette i marts 2002. A-busserne blev også kaldt Metro på gadeplan. En sammenligning, som ikke var tilfældig, da 2A og 5A netop åbnede samtidig med den første Metro-strækning. Metro var anledningen til at gentænke bustrafikken og udvikle en ny type bustransport, der kunne matche – og passe til - den nye og hurtige Metro.

Net med seks stambusser
"Det har hele tiden været meningen, at der skal ske en tilpasning af bustrafikken, når metroen og siden S-togsringbanen åbner. Og det kan enten ske ved generelle besparelser eller ved nytænkning, som betyder at reduktionen ikke bliver nær så følelig for hovedparten af passagererne som ved traditionelle nedskæringer," sagde HTs daværende administrerende direktør Johannes Sloth i år 2000.

Samme år blev det foreslået at etablere et net med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed. Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for passagererne.

Samtidig betød det nye busnet, at hundrede år gamle linjer blev nedlagt. Nettet fulgte i grove træk det samme mønster, som da sporvognslinjerne blev omstillet til busdrift i 1960’erne. Siden december 2003 har de et-cifrede linjenumre været forbeholdt A-busserne.

Røde hjørner og linjeforløb i tagkanten
Som markeringer af konceptet forestillede man sig, at de nye stambuslinjer skulle køres med dobbeltdækkere, som på det tidspunkt stod for at blive introduceret på linje 250S. Det blev dog droppet i praksis. Busserne blev almindelige enetages lavgulvs 12 m- og 13,7 m-busser.

A-busserne fik fra begyndelsen røde hjørner på højre side af fronten og venstre side af bagenden – et design S-busserne også fik fra 2003 i stedet for de daværende blå/hvide ”bolsjestriber” langs tagkanten. Den røde farve gik igen på stoppestedsstandere og trafikkort. Det betød, at servicebuslinjerne måtte ændre produktfarve på trafikkort og stoppestedsstandere fra bordeauxrød til lysegrøn for at undgå farvelighed med det røde A-busnet. Derimod har servicebuslinjerne aldrig haft farvede hjørner el.lign.

Udover de røde hjørner blev busserne også forsynet med angivelse af linjeforløb og -nummer i tagkanten. Det sidste havde sporvognene i øvrigt også haft i sin tid, men da i form af udskiftelige skilte, hvor man denne gang valgte at skrive på selve busserne. Det var dog måske nok en mindre heldig idé, da en del af busserne også benyttes på natbuslinjer med andre linjeføringer. Netop af samme grund måtte A-busserne oprindeligt ikke køre om natten – et forbud som dog hurtigt blev frafaldet pga. økonomi og logistiske problemer. Siden er angivelsen af linjeforløb og -nummer i tagkanten droppet.

Hyppig drift og ingen køreplaner
A-busserne kører ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. De københavnske A-busser kører myldretiden uden fast køreplan, men blot med angivelse af et forventet interval mellem busserne, der kan være helt ned til 3-4 minutter. Udenfor myldretiderne er der højst 10 minutter mellem hver A-bus. På nogle yderstrækninger er det dog kun hver anden eller tredje bus, der kører helt igennem, så her er der ofte blot 20 minutters-drift.

Netop som følge af den hyppige drift har man siden 2004 ikke kunnet tage en linjekøreplan i A-busserne. Ville man vide, hvordan bussen gik, måtte man på nettet eller se på stoppestedsstanderen. I begyndelsen kunne man dog tage en oversigt over stoppesteder og takstzoner i busserne, men fra 2008 var det også slut med det.

Oprettet ad tre omgange
Etableringen af A-busnettet og de øvrige omlægninger af busnettet skete ad tre omgange, i form af hvad der blev kaldt "forsinkelsesstrategien". Det gjorde det muligt at foretage ændringer, efterhånden som man fik overblik over passagerudviklingen. Det medførte dog også flere kortlivede ændringer af de øvrige buslinjer.

Det oprindelige A-busnet i København blev indført ad tre omgange. Da Metroens etape 1 åbnede 19.10.2002 mellem Nørreport og Vestamager hhv. Lergravsparken, begyndte linje 2A og 5A som nævnt at køre dagen efter. Samtidig blev især linjenettet på Amager ændret radikalt.

Metroens etape 2a mellem Nørreport og Frederiksberg blev indviet 29.5.2003, men allerede 25.5.2003 var de næste ændringer af nettet sket. Denne gang var ændringerne koncentreret på Sjællandssiden, hvor linje 1A og 6A så dagens lys. Metroens etape 2b mellem Frederiksberg og Vanløse indviedes 12.10.2003, men det påvirkede ikke umiddelbart busnettet. De to sidste af de oprindelige A-buslinjer – tværlinjerne 3A og 4A – åbnede 14.12.2003.

CityCirkel blev A-bus
Siden har København fået endnu en A-bus, linje 11A, som dog skiller sig ud fra konceptet på mange måder. Den blev oprettet 24.10.2010, samtidig med CityCirkel (linje 11) og Tivoli Shuttle blev nedlagt, og ligesom cirkel-linjen køres den af små el-drevne busser i indre by. Frekvensen lever ikke op til de fastsatte A-buskriterier, og værre blev det efter skybruddet 2.7.2011, hvor flere af el-busserne blev beskadigede. I dag kører linje 11A hvert 12. minut i dagtimerne.

A-busser til købstæderne
Efter succesen i København har A-busser spredt sig til resten af Movia-området. Den første blev oprettet i Ringsted 13.12.2009, hvor den fik nummer 401A, og 12.10.2010 fik også Køge A-busser – linje 101A og 102A - hvor den ene linje ikke kun fungerer som bybus, men hver time i dagtimerne fortsætter helt til Præstø. Samtidig kunne næstvederne byde velkommen til linje 601A. De sidste købstadsbybusser blev oprettet 11.12.2011: 201A og 202A i Roskilde, 501A i Holbæk og 801A i Helsingør.

I købstæderne kører A-busserne på hverdage med 15 minutters mellemrum i dagtimerne - derudover kører de hvert 30. minut (med undtagelse af yderstrækninger, hvor de kører én gang i timen).
Ligesom i København har købstædernes A-busser røde hjørner og er markeret med rødt på stoppestedsstandere og trafikkort. I 2009 ændrede Movia ellers produktfarven for bybusserne i købstæderne Faxe, Frederikssund, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Korsør, København (A-busser), Køge, Maribo, Nakskov, Næstved, Nykøbing F., Nykøbing S., Ringsted, Roskilde, Skælskør, Sorø, Slagelse og Vordingborg, så de blev markeret med rødt på trafikkort og stoppestedsstandere, men da A-busnettet blev udbredt, blev de øvrige bybusser atter markeret med gult.

Nordens største, ind ad bagdøren og vejret bestemmer
A-busserne transporterer cirka 35 procent af det samlede antal passagerer i hovedstadsområdet. Alene linje 5A bidrager med over 65.000 passagerer dagligt og er således Nordens største buslinje.

Fra 4.4.2011 har passagererne som et forsøg kunne gå ind ad bagdøren på linje 4A, mens udstigning kun kunne ske gennem midterdørene – et forsøg for at få passagerne hurtigere ind og ud af busserne. Og fra sommeren 2012 er Movia og operatøren Nettbuss begyndt et initiativ på linje 5A, hvor antallet af busser i drift vil afhænge af bl.a. vejrudsigten og aktuelle arrangementer. I begyndelsen planlægges der for en uge ad gangen, hvor antallet af busser i drift kan varieres med 10 %.

Fremtiden: Endnu en linje og døgndrift
Udvidelsen af A-busnettet er ikke slut endnu. Næste planlagte linje hedder 9A og skal køre fra Glostrup til Operaen fra 24.3.2013. Samtidig vil Movia lade linje 1A-6A og 9A køre i døgndrift
med 20-minutters drift nat efter fredag-lørdag og 30-minuttersdrift øvrige nætter; visse yderstrækninger må dog nøjes med timedrift. Med denne udvidelse af driftstiden kan de københavnske natlinier 80N og 82N-85N nedlægges.

Endelig har der længe været tale om, at linje 18 skulle opgraderes til en A-buslinje, men det er usikkert, hvad status er på disse planer.

A-busser til Jylland
Til slut kan nævnes, at man også kan finde A-busser udenfor Movia-land. Tysklandsoddes hovedstad Aarhus har haft A-busser med røde hjørner siden 8.8.2011, hvor et helt nyt busnet blev indført. De aarhusianske A-buslinjer adskiller sig fra de københavnske ved kun at standse ved omtrent hvert andet stoppested.

I Aalborg blev bybusnettet også omlagt til et "stambusnet" i foråret 2004, men her blev navnet "metrobusser". Aalborg landede på samme vis på den røde farve, men i en udgave, hvor hele bussen er rød.

Kilder: http://da.wikipedia.org/wiki/A-bus, myldretid.dk, HT Nyt og moviatrafik.dk m.fl.

LINIE 1A
25.5.2003 A-buslinie oprettet (enkelte nye busstop, fx Ingerslevsgade ved Sigerstedgade/Knud Lavards Gade) (650S+16+10+6). Nyudbud i 12. udbudsrunde: City-Trafik A/S Hvidovre med 13,7 m-busser:
1A (Avedøre st.-Byvej-Brostykkevej-Avedøre Havnevej-Oppegårdsvej)/(Hvidovre Hospital, sløjfe ved hovedindgangen)-Hvidovre Hospital-Kettegård Allé-Hvidovrevej->Toft Sørensens Vænge>-Vigerslev Allé-(nu Vigerslev Allé st.)-Toftegårds Pl.-Enghave st.-Enghavevej-Ingerslevsgade-Dybbølsbro st.-Hovedbanegården- Tietgensgade-Stormgade-Vinde¬brogade-Christiansborg Slotsplads-Holmens Bro-Holmens Kanal-Kgs. Nytorv st.->Bredgade>Grønnin-gen>/<St. Kon¬gensgade<-Østerport st.-Dag Hammarskjölds Allé-Trianglen- Østerbrogade-Svanemøllen st.-Strandvejen->Hellerupvej>Ryvang Allé>/<Callisensvej<-Hellerup st.
10.6-28.7.2003 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Vindebrogade så ej Stormgade-Vindebrogade-Holmens Kanal-Kgs. Nytorv->Bredgade>/<St. Kongensgade men >H.C. Andersens Boulevard>Rådhuspladsen>Jarmers Pl.>/<Stormgade<V. Voldgade<Rådhus¬pladsen<-Nørre Voldgade- Nørreport st.-Øster Voldgade (standser ved alle busstop, dog ej Jarmers Pl. og Larsbjørnsstræde)
25.8.2003-(25.8?)2004 Busstop ved Kgs. Nytorv st. mod Hellerup st. midlertidigt flyttet pga. vejarbejde på Holmens Kanal, herunder busbanen rundt om Niels Juel så ud for Charlottenborg.
17.11.2003 Første linje med automatisk annoncering af næste busstop på display etc. [BF175.3].
25.7.2004 Busstop Holmens Kanal/Admiralgade mod Avedøre st. nedlagt og nyt busstop ved Bremerholm.
28.7.2004 Nyt busstop på Holmens Kanal udfor Holmens Kirke mod Hellerup st.
6.8.2006-1.1.2007 Ændret forsøgsvist (forsøg forlænget til 1.4.2007, herefter ophørt) så man-lør i dagtimerne ej hver 2. tur til Hvidovre Hospital og hver 2. tur til Avedøre st. men alle ture til Avedøre st. Aften, lør eftermiddag og søn-hell. fortsat hver 2. tur kun til Hvidovre Hospital.
(10?)11.2009-??? Busstop ved Kgs. Nytorv midlertidigt flyttet pga. Metro-byggeri så mod Hellerup st. lidt tilbage i Holmens Kanal.
30.10.2009-28.4.2010 Midlertidigt omlagt pga. renovering af ejendom så ej Strandvejen>Hellerupvej men Callisensvej>Svanemøllevej mod Hellerup st.
24.6.2010 Busstop Glypoteket mod Hellerup st. flyttet pga. etablering af cykelsti i Stormgade så ej Stormgade men Tietgensgade lige før H.C. Andersens Boulevard.
11.12.2011 Omlagt så ej direkte ad Byvej men Naverporten-Rebslagerporten-Avedøre Tværvej (133).
1.4.2012: Udbud A8: Overtaget af Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser.

LINIE 2A
20.10.2002 A-buslinie oprettet (20+5+79E+9/19+37+28+350S+11+2+4E+8); Connex Danmark A/S Gladsaxe med gasbusser (8. udbud):
2A (Lufthavnen st.-Ellehammersvej-Amager Strandvej-)Hedegaardsvej-Kastrupvej-Øresundsvej-Lergravsparken st.-Østrigsgade-Holmbladsgade-Amagerbro st.- Amagerbrogade-Torvegade-Christianshavn st.-Knippelsbro-Børsgade-Christians¬borg Slotsplads-Vindebrogade-Stormgade-Tietgensgade-Bernstorffsgade-Hovedbanegården-Vesterbrogade-Rådhus¬pladsen-H.C. Andersens Boulevard-Gyldenløvesgade-Rosenørns Allé-Roligheds¬vej-Godthåbs¬vej-Grøndal st.-Primulavej-Annebergvej-Gaunøvej->Krabbesholmvej>-Brønshøj Torv-Frederikssundsvej-Åkandevej-Ruten-Langhusvej-Gavlhusvej- Tingbjerg, Gavlhusvej/Terrasserne
12.11.2002 Busstop på Rådhuspladsen mod Lufthavnen flyttet fra H.C. Andersens Boulevard til først i Vesterbrogade pga. etablering af cykelsti.
23.5.2003 Omlagt i Kastrup så ej (Lufthavnen-Amager Strandvej-)Hedegårdsvej og nogle ture endestation ved Hedegaardsvej men (Lufthavnen-Amager Strandvej-Alleen)/(Kastrup, Ved Stationen->Alleen>/<Kastruplundgade<)-Alleen-Kastrupvej og nogle ture endestation ved Ved Stationen (12+72E). Garageskift så Connex Danmark A/S Ejby.
10.6-28.7.2003 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde på Vindebrogade så ej Torvegade-Christianshavn st.-Vindebrogade men >Amagerfælledvej>/<Ved Stadsgraven<-Amager Boulevard-Langebro->H.C. Andersens Boulevard>/<?Ny Kongensgade el. Rysensteensgade?<V. Voldgade<Stormgade.
17.10.2004 Forkortet pga. lukning af Alleen (anlæg af Metroens 3. etape) så ej nogle ture til Lufthavnen men alle ture til Kastrup, Ved Stationen.
27.9.2005 Ny busstopplacering i busterminalen ved Hovedbanegården så 2A sammen med 5A mod Tingbjerg og 15 sammen med 40+47+66 mod Herlev st.
23.10.2005 17. udbud: Overtaget af Arriva Skandinavien A/S Glostrup med 13,7 m-busser.
27.6-senest 22.10.2006 Busstop midlertidigt flyttet ved Rådhuspladsen pga. fjernvarmearbejde i H.C. Andersens Boulevard så mod Tingbjerg ej før Jernbanegade men lige før Studiestræde hvor Amagerterminalens fire refuger nærmest Studiestræde har fået asfaltforhøjning så fungerer som busstop.
21.10.2007 Reduceret så ej alle ture til Kastrup st. men hver 2. tur til Lergravsparken st. (vender i sløjfen Øresundsvej/Østrigsgade med passagerudveksling) (28.9.2007: M2).
16.3.2008 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Ejby.
20.6.2010 Busstop ved Rådhuspladsen flyttet pga. forberedelse af metroens cityring så mod Tingbjerg ej før Jernbanegade men lige før Studiestræde ved tidl. Amagerterminal.
24.6.2010 Busstop Glypoteket mod Kastrup flyttet pga. etablering af cykelsti i Stormgade så ej Stormgade men Tietgensgade lige før H.C. Andersens Boulevard.
23.10.2011 Nyt busstop i Holmbladsgade ved Jemtelandsgade mod Tingbjerg (871). Udbud A8: Uændret Arriva Danmark A/S Ejby med 13,7 m-busser.
2.1-3.9.2012 Midlertidigt omlagt så ej Vesterbrogade-H.C. Andersens Boulevard i begge retninger men Hammerichsgade>Jernbanegade mod Tingbjerg.

LINIE 3A
14.12.2003 A-buslinie oprettet som nyt linjenr. for 3. Nyudbud i 13. udbudsrunde: Connex Danmark A/S Vasbygade med gasbusser:
3A Nordhavn st.->Århusgade>Strandboulevarden>/<Østbanegade<-Ndr. Frihavnsgade-Triang¬len-Blegdamsvej-Skt. Hans Torv-Elmegade-Stengade-Korsgade-Griffen¬felds¬gade-H.C. Ørsteds Vej-Alham¬bravej-Kingosgade-Enghavevej-Enghave Pl.-Enghavevej-Sydhavn st.-Borgbjergsvej-Mozarts Pl.-Mozartsvej-Hammelstrupvej-Kgs. Enghave, Valbyparken
27.6-15.11.2005 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde og ensretning af Ndr. Frihavnsgade så ej Ndr. Frihavnsgade i begge retninger men Strandboulevarden>Classens¬gade>Øster¬-brogade>Trianglen mod Kgs. Enghave (uden stop Strandboule¬varden/Ndr. Frihavnsgade-Classensgade/Østerbrogade).
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S [BF204.25].
16.3.2008 Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Ryvang.
1.10.2008 Omlagt (først forsøgsvist til 31.12.2008, siden forlænget og gjort permanent) pga. trafikforsøg på Nørrebrogade med delvis lukning for biltrafik så ej Guldbergsgade-Elmegade men Fælledvej-Nørrebrogade og busstop i Nørrebrogade fælles med 5A+80N+81N+84N+350S.
13.12.2009 Udbud A4: Uændret Arriva Skandinavien A/S Ryvang men dieselbusser.
29.3.2011-5.1.2012 Midlertidigt omlagt pga. ombygning af Nørrebrogade så ej Fælledvej-Nørrebrogade i begge retninger men Guldbergsgade>Elmegade mod Kgs. Enghave.
4.7-18.8.2011 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde og spærring af Fælledvej så mod Nordhavn st. ej direkte ad Fælledvej>Blegdamsvej men Nørrebrogade>Dr. Louises Bro>Øster Søgade>Fredensbro>Fredensgade.

LINIE 4A
14.12.2003 A-buslinie oprettet (100S+39+18). Nyudbud i 13. udbudsrunde: Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser:
4A (Svanemøllen st.-Østerbrogade->Kildevældsgade>/<Borgervænget<Edvard Griegs Gade<Bellmannsgade<-Vennemindevej-Nygårdsvej-Skt. Kjelds Pl.-Sejrøgade-)Østerbro, Lyngbyvej-Haraldsgade-Hamletsgade-Mimersgade-Nørrebro st.-Folmer Bendtsens Pl.-Lundtoftegade-Hillerødgade-Ndr. Fasanvej-Solbjerg st.-Sdr. Fasanvej-Toftegårds Allé-Toftegårds Pl.-Vigerslev Allé-Sdr. Boulevard-Sjælør st.(-Borgmester Christiansens Gade-Mozarts Pl.-Sjællandsbroen-Vejlands Allé-Center Boulevard-Bella Center st.-Ørestad Boulevard-Vejlands Allé-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Elbagade-Kastrupvej-Italiensvej-Backersvej-Lergravsparken st.)
22.8.2004 Lyngbyvej-ture forlænget til Svanemøllen st. og Sjælør st.-ture forlænget til Mozarts Pl. (for at sikre ens stoppested ved Sjælør st. på Sjælør Boulevard for samtlige ture).
30.9.2007 Omlagt så ej Amagerbrogade–Elbagade–Italiensvej-Backersvej til Lergravsparken st. (12) men Wibrandtsvej–Kastrupvej–Hedegaardsvej–Femøren st. til Hedegaardsvej v. SAS (sløjfen, indtil 2002 endestation for 19), ét busstop efter Femøren st. Ved Sundbyvester Plads mod Femøren st. nyt busstop på Amagerbrogade lige før Wibrandtsvej og pga. skarpt højresving herfra ligeud ad Amagerbrogade, til venstre ind på Sundbyvester Plads og herfra igen til venstre ud på Sundbyvestervej>Wibrandtsvej. I modsat retning drejes blot fra Wibrandtsvej til venstre ud på Amagerbrogade [BF205.5+207.5].
1.10.2007 Endestationsbusstop ved Hedegaardsvej taget i brug– indtil da afsat og optaget passagerer ved Femøren st. og vending i sløjfen uden stop [BF205.5].
(17?)10.2007 Ændret ved Sundbyvester Plads mod Femøren st. så afsætning af passagerer i selve busterminalen og optagelse af passagerer ved midlertidigt busstop på Wibrandtsvej [BF207.5].
16.3.2008 Omlagt i Sundbyvester så ej >Sundbyvester Pl. (terminal)>-Wibrandtsvej men Amagerbrogade-Elbagade-Kastrupvej.
5.4.2009 Mozarts Pl.-ture forlænget så ej vendt i sydøstlige ende af Borgmester Christiansens Gade men ad Borgmester Christiansens Gade-Sjællandsbroen-Vejlands Allé>Ørestads Boulevard til Bella Center st. og retur ad p-pladsen>Bella Ceenter Vest>Center Boulevard og reduceret frekvens man-fre i myldretiderne.
13.12.2009 Udbud A4: Uændret Arriva Skandinavien A/S Ryvang med 13, 7 m-busser (aften dog delvist 12 m fra 3A, dog ophørt efter kort tid pga. logistikproblemer).
1.7.2010-(16?)5.2011 Midlertidigt omlagt pga. byggeri af Hotel Bella Sky Comwell så ej Center Boulevard-Bella Center Vest-p-pladsen men Vejlands Allé-Ørestads Boulevard til Bella Center Øst og Bella Center st. og retur.
16.7.2010 Omlagt pga. Metro-byggeri og lukning af Folmer Bendtsens Pl. ved Nørrebro st. så ej Nørrebro st.-Folmer Bendtsens Pl.-Lundtoftegade-Hillerødgade i begge retninger men Nørrebrogade>Hillerødgade mod Amager med busstop på Nørrebrogade før Hyltebro og Ndr. Fasanvej>under højbanen med stop på Ndr. Fasanvej før Glentevej og lige ved Frederikssundsvej mod Svanemøllen st.; busstop i Lundtoftegade nedlagt.
23.1.2011 Omlagt pga. Metro-byggeri så ej Haraldsgade-Hamletsgade-Mimersgade-Nørrebro st.->Nørrebrogade*>Hillerødgade*>/<Frederikssundsvej*<Ndr. Fasanvej* (*=hidtidig midlertidig omlægning) men Vermundsgade-Rovsingsgade-Tagensvej-Bispebjerg st.-Lygten-Nørrebro st.-Ndr. Fasanvej (69).
4.4.2011 Forsøg og ét år frem (fortsat 9.2012) så indstigning også ad bagdøren og udstigning kun ad midterdørene; i forsøgsperioden hyppigere billetkontrol.
6.11.2011-1.7.2012 Midlertidigt omlagt pga. trafikale problemer og udbedring af privat fællesvej så ej Haraldsgade-Vermundsgade-Rovsingsvej med alm. busstop men uden stop Lersø Parkallé-Jagtvej-Tagensvej.
1.4.2012 Femøren st.-ture omlagt så ej Amagerbrogade-Elbagade-Kastrupvej- Hedegaardsvej–Femøren st. til Hedegaardsvej v. SAS men Wibrandtsvej–Backersvej til Lergravsparken st. (Østrigsgade/Øresundsvej-sløjfen) og Bella Center st.-ture (kun alle dage i dagtimerne) omlagt og forlænget så ej sløjfe med uret Vejlands Allé>Ørestads Boulevard til Bella Center st. og retur ad Center Østvej>Center Boulevard men Center Boulevard-Center Østvej-Bella Center st.-Ørestads Boulevard-Slusevej-Kay Fiskers Vej til Ørestad st. øst (Kay Fiskers Pl.).

LINIE 5A
20.10.2002 A-buslinie oprettet (5+350S+4E+8+16+11+34+30+28+73E+2); Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser (fra linie 11, 14 og 16 - linie 11-busserne flyttes dermed fra 9. til 10. udbud) (10. udbud):
5A Husum Torv- Frederikssundsvej-Brønshøj Torv-Bellahøj-Nørrebro st.-Nørre-brogade-Frederiksborggade-Nørreport st.-N. Voldgade-V. Voldgade-Rådhuspladsen-Jernbanegade-Vesterport st.-Hammerichsgade-Bernstorffsgade-Hovedbanegården-Hambrosgade-Rysensteensgade-Rysensteensgade-H.C. Andersens Boulevard-Langebro-Amager Boulevard-Amagerbro st.-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl.
17.10.2004 Udvidet med ekstrature man-fre i myldretiderne Husum Torv/Bellahøj-Nørreport (morgen som nævnt og eftermiddag modsat).
21.10.2007 19. udbudsrunde: Overtaget af Netbus A/S Stamholmen (fortsat 13,7 m-busser).
16.3.2008 Forlænget og omlagt så ej alle ture til Sundbyvester Pl. (terminal) men nogle ture ad Sundbyvester Pl. (Amagerbrogade)-Amagerbrogade-Amager Landevej-Saltværksvej-Amager Strandvej-Ellehammersvej til Lufthavnen (250S+12). Nyt busstop på Amagerbrogade ved Sundbyvester Pl. for alle ture mod Husum Torv.
1.10.2008 Ændret (først forsøgsvist til 31.12.2008, siden forlænget og gjort permanent) pga. trafikforsøg på Nørrebrogade med delvis lukning for biltrafik så busstop på Nørrebrogade ved Ravnsborggade mod byen og Fælledvej mod Husum nedlagt. Busstop på Nørrebroade nordvest for Elmegade mod Husum flyttet til mellem Fælledvej og Elmegade og busstop ved Heimdalsgade mod Husum flyttet til mellem Esromgade og Bragesgade.
(2?)2009 Ændret så Sundbyvester Pl.-ture ej optagning af passagerer i sløjfen på Sundbyvester Plads men kun ved busstop på Amagerbrogade.
13.6.2010 Busstop på Rådhuspladsen (Jernbanegades forlængelse) ændret så mod Nørreport nærmest Utrecht-bygningen.
25/26.9.2010 Busstop på Rådhuspladsen mod Nørreport st. ændret pga. Metro-byggeri så flyttet nærmere Utrechtbygningen [BF229.8].
25.6-11.9.2011 Midlertidigt omlagt pga. vej- og fjernvarmearbejde på Nørrebrogade så ej Frederiksborggade-Dr. Louises Bro-Nørrebrogade i begge retninger men uden stop N. Farimagsgade>Ø. Farimagsgade>Webersgade>Fredens-bro>Fredensbro>Tagensvej>Jagtvej mod Husum og midlertidigt busstop Frederiksborggade/N. Farimagsgade (14-busstop) og Jagtvej/Nørrebrogade (18-busstop) (ifølge stoppestedstavlers slikkepinde planlagt omlagt ad Frederiksborggade>Dr. Louises Bro>Nørrebrogade>Fælledvej>Blegdamsvej>Tagensvej>Jagtvej men ej realiseret).
2.11.2011-20.7.2012 Midlertidigt omlagt ved Rådhuspladsen pga. vejarbejde så ej Jernbanegades forlængelse-V. Voldgade i begge retninger men H.C. Andersens Boulevard>Jarmers Pl. mod Husum – busstop ved Rådhuspladsen i H.C. Andersens Boulevard fælles med 2A+250S.
11.12.2011 Omlagt pga. renovering af og vejarbejde ved Nørreport st. så ej Frederiksborggade og busstop i Frederiksborggade mod Rådhuspladsen og N. Voldgade før Frederiksborggade mod Nørrebro men Søtorvet>/<N. Farimagsgade<-Gothersgade-N. Voldgade (sydlige del i begge retninger) og busstop på N. Voldgade ved Frederiksborggade; busstop i Frederiksborggade v. Søtorvet mod city nedlagt, v. N. Farimagsgade fremover kun mod Nørrebro og Gothersgade v. N. Farimagsgade mod city.
18.1-?(3.9?)2012 [moviatrafik.dk] el. ca. 4 mdr. frem [busstoptavle] (evt. 2.2013? [køreplanstavle8-2012])? Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Bernstorffsgade så ej Rysensteensgade-Hambrosgade-Polititorvet-Bernstorffsgade i begge retninger hele driftsdøgnet men H.C. Andersens Boulevard>Tietgensgade mod Hovedbanegården i tidsrummet 19-06.
?Sommer 2012? Udvidet og ændret så køreplan afhængigt af vejret – ved dårligt vejr indsat op til 10% ekstra busser på baggrund af prognose en uge (senere 3-4 dage) frem mht. vejr, større arrangementer og omlægninger.

LINIE 6A
25.5.2003 A-buslinie oprettet (550S+28+6+16+10+42x). Nyudbud i 12. udbudsrunde: Connex Danmark A/S Gladsaxe:
6A Rødovrehallen-Rødovre Parkvej-Rødovre Centrum (vest)-Tårnvej-Roskildevej-Ålholm Pl.-(nu Ålholm st.)-Vesterbrogade-Vesterbros Torv-Hovedbanegården-Hammerichs¬gade-Axeltorv-Jernbanegade-Rådhuspladsen-V. Voldgade->Stormgade>/<Løn¬gang¬stræde<Vandkunsten<-Rådhusstræde-Nytorv-Nørregade-Nørreport st.-N. Voldgade-Ø. Voldgade-Sølvgade->Webersgade>-Fredensbro-Fredensgade- Tagensvej-Bispebjerg st.-Bispebjerg Torv- Frederiksborgvej-Emdrup Torv
10.6-24.8.2003 Midlertidigt omlagt pga. ombygning af Vesterbrogade så ej Vesterbrogade i begge retninger men Frederiksberg Allé>Platanvej mod Rødovrehallen.
24.8-21.10.2003 Midlertidigt omlagt pga. den fortsatte ombygning af Vesterbrogade så ej Vesterbrogade i begge retninger men Reventlowsgade>Istedgade>Vester¬fælled¬vej mod Rødovrehallen.
16.2-23.5.2004 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde ved Gammeltorv og Nytorv så ej V. Voldgade->Stormgade>/<Løngangstræde<Vandkunsten<-Rådhusstræde-Nytorv-Gammeltorv-Nørregade men V. Voldgade-Jarmers Pl.-N. Voldgade.
17.10.2004 Busstop på Vesterbrogade ved Hovedbanegården (ud for apoteket) mod Rødovrehallen nedlagt.
9.1.2005 Nyt busstop ved Ålholm st.
1.9.2007 Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S [BF204.25].
16.3.2008 Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Ryvang.
28.6.-10.8.2008 Midlertidigt forlænget så ej alle ture til Emdrup Torv (sløjfen) men ca. hver 2. tur ad Frederiksborgvej-Vangedevej-Vangede st.-Kildebakkegårds Allé-Hagavej-Kildebakke st.-Solnavej-Kildebakken-Buddingevej->Klausdalsbrovej>til Buddinge st. med stop ved ca. hvert 2. busstop (A+Bx) [BF210.10+211.6].
16.3.2008 Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Gladsaxe.
13.6.2010 Busstop på Rådhuspladsen (Jernbanegades forlængelse) ændret så mod Nørreport nærmest Utrecht-bygningen og omlagt pga. forberedelse af metroens cityring så ej V. Voldgade->Stormgade>/<Løngangstræde<Vandkunsten<-Rådhusstræde-Nytorv-Nørregade men V. Voldgade-N. Voldgade (14+24.10.2010: 11A).
25/26.9.2010 Busstop på Rådhuspladsen mod Nørreport st. ændret pga. Metro-byggeri så flyttet nærmere Utrechtbygningen [BF229.8].
23.10.2011 Udbud A8: Uændret Arriva Skandinavien A/S Gladsaxe, dog ej 12 m- men 13,7 m-busser.
2.11.2011-20.7.2012 Midlertidigt omlagt ved Rådhuspladsen pga. vejarbejde så ej Jernbanegades forlængelse-V. Voldgade i begge retninger men H.C. Andersens Boulevard>Jarmers Pl. mod Emdrup Torv – busstop ved Rådhuspladsen i H.C. Andersens Boulevard fælles med 2A+250S.
11.12.2011 Omlagt pga. renovering af og vejarbejde ved Nørreport st. så ej nordlige del af N. Voldgade mod Rødovre men sydlige del i begge retninger.
21.10.2012 Forlænget så ej alle ture til Emdrup Torv (sløjfen) men (ca.?) hver 2. tur ad Frederiksborgvej-Søborg Hovedgade-Buddingevej->Klausdalsbrovej>til Buddinge st. (43+42).

LINIE 9A
24.3.2013 Planlægges oprettet (123+13+6A+14+15+66):
9A Glostrup st.-Banegårdsvej-Hovedvejen-Roskildevej-Tårnvej-Rødovre Centrum-Jyllingevej-Jernbane Allé-Vanløse st.-Vanløse Allé-Apollovej-Grøndals Parkvej-Flintholm st.-Finsensvej-Sønderjyllands Allé-Peter Bangs Vej-Smallegade-Frederiksberg Rådhus-Gl. Kongevej-Ved Vesterport-Vesterport st.-Hammerichsgade-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Kalvebod Brygge-Christians Brygge-Slotsholmsgade-Børsgade-Knippelsbro-Torvegade-Christianshavn st.-Prinsessegade-Frederiksholmsbroen-Danneskiold Samsøes Allé-Fabrikmestervej-Operaen

LINIE 11A
24.10.2010 Oprettet (Tivoli Shuttle+11+25+13.6.2010: 6A+23.10.2011: 29) man-fre 7-24, lør 10-24 og søn-hell. 11-24, dagtimerne 10 min.-drift, dog 7-8 min.-drift man-fre 13-19, aften kvartersdrift; Arriva Skandinavien A/S Ryvang (udbud C1) med el-busser; ??medfinansieret af Tivoli?? [BF227.7+229.5] (forsøg til 12.6.2011 hvor kontrakt med Arriva ophører. Opretholdes kørslen ikke efter dette tidspunkt, er Københavns Kommune forpligtet til at købe elbusserne af Arriva for ca. 18-20 mio.kr.) [BF230.3-5]:
11A Tivoli Hotel->Arni Magnussens Gade>Kalvebod Brygge (lokalkørebane)>/<Carsten Niebuhrs Gade<-Bernstorffsgade-Hovedbanegården-Bernstorffsgade-Tietgensgade->Stormgade>/<V. Voldgade<Ny Vestergade<-Frederiksholms Kanal-Rådhusstræde-Nytorv-Nørregade-Nørreport st.-Gothersgade->Christian IX's Gade>Kristen Bernikows Gade>Bremerholm>Holmens Kanal>/<Gothersgade<Kgs. Nytorv<Holmens Kanal<-Holbergsgade->Nyhavn>/<Toldbodgade<Sankt Annæ Pl.<Kvæsthusgade<-Havnebusserne (v. Skuespilhuset)
2.12.2010-29.4.2011 (stadig omlagt 7.2012 selv om Frederiksholms Kanal atter åbnet) Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejde så ej Frederiksholms Kanal>Ny Vestergade>V. Voldgade mod Tivoli Hotel men direkte ad Stormgade i begge retninger.
30.5-26.8.2011 Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde så mod Tivoli Hotel ej Carsten Niebuhrs Gade men Bernstorffsgade>Kalvebod Brygge>Arni Magnussens Gade og endestationsbusstop flyttet til nordøstlige side af Arni Magnussens Gade.
3.7-11.12.2011 Reduceret pga. problemer relateret til skybrud 2.7.2011 (herefter permanent reduceret plan).
24.9-(24?)11.2011 Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejde så ej N. Voldgade-Gothers-gade>Chr. IX’s Gade i begge retninger men Tornebuske¬gade>Åben¬rå>Vogn¬mager-gade>Gl. Mønt mod Nyhavn.
11.12.2011 Omlagt pga. renovering af og vejarbejde ved Nørreport st. så ej nordlige del af N. Voldgade mod Tivoli Hotel men sydlige del i begge retninger (mod Nyhavn senest 21.12.2011 kun busstop i Gothersgade ved N. Voldgade).
18.1-?(3.9?)2012 [moviatrafik.dk] el. ca. 4 mdr. frem [busstoptavle] (evt. 2.2013? [køreplanstavle8-2012])? Midlertidigt omlagt pga. vejarbejde i Bernstorffsgade så ej Bernstorffsgade i begge retninger hele driftsdøgnet men Polititorvet>Niels Brocks Gade>Ved Glyptoteket>Tietgensgade mod Nyhavn i tidsrummet 19-06.

LINIE 101A
12.12.2010 Oprettet (243+121+525+825+856+210+252+501+526+826); Arriva Skandinavien A/S Køge (17. udbud) (ekstrakørsel til Køge Gymnasium af Gadstrup Bustrafik):
101A (Køge Handelsskole, EUC Køge-Lyngvej-Stensbjergvej, man-fre i myldre¬tiderne-)Ølby st.-Stensbjergvej-Lykkebækvej-Køge Sygehus-Stensbjergvej-Nørre Boulevard-Niels Juels Gade-Ivar Huitfeldts Vej-Køge st.-Bag Haverne-Fændediget-Brogade-Blegdammen-Ringstedvej-Parkvej-Marksvinget-Søsvinget-Klemenstorp-Langelandsvej-Hastrup, Langelandsvej/Jyllandsvej
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Lokalbus A/S Køge.
Ultimo 5.2012 Forlænget i Hastrup så ej til Langelandsvej/Jyllandsvej men ad Langelandsvej til Vordingborgvej/Langelandsvej.

LINIE 102A
12.12.2010 Oprettet (502+256+257+526+826+78+91); Arriva Skandinavien A/S Køge (17. udbud):
102A Køge st.-Ivar Huitfeldts Vej-Bag Haverne-Fændediget-Brogade-Søndre Allé-Søndre Viaduktvej-Vordingborgvej-Billesborgvej-Herfølge-Tessebøllevej->Holmebækvej>/<Møllebækvej<Hestehavevej<-Holmebækskolen(-Holmebækvej-Vordingborgvej-Dalby-Rønnede-Karlshøj-Hovedvejen-Tappernøje-Smidstrupvej-Nørre Smidstrup-Bredeshave-Strandvejen-Præstø Overdrev-Faksevej-Rødeledsvej-Jernbanevej-Præste Rutebilst., alle dage i dagtimerne)
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Lokalbus A/S Køge og Præstø (2 busser overnatter i Præstø).

LINIE 201A
11.12.2011 Oprettet (604+852+603+216+602+855); Arriva Skandinavien A/S Roskilde (udbud A6):
201A Trekroner st.->Trekroner Centervej>Trekronerparken>Trekroner Allé>/<Trekroner Stationsvej<-Nordens Parkvej-busvej-Herregårdsvej-Himmelev Sognevej-Haraldsborgvej-Kongebakken-Kong Valdemars Vej-Klosterengen-Dronning Margrethes Vej->Skt. Ols Stræde>/<Skt. Peders Stræde<-Skt. Ols Gade-Palæstræde-Stændertorvet-Allehelgensgade-Jernbanegade-Roskilde st.-Jernbanegade-Ringstedgade-Holbækvej-Svogerslev Hovedgade-Kongemarksvejen-Svogerslev nord, Kongemarksvejen/nord for Søbredden

LINIE 202A
11.12.2011 Oprettet (604+855+601+229+605+607+853+561E) (*=fra XX.2012 sløjfe ej Sdr. Ringvej>Rabalderstræde men Køgevej>Pulsen); Arriva Skandinavien A/S Roskilde (udbud A6):
202A Margrethehåb, Margethehåbsvej/Troldehøj-<Margrethehåbsvej/Græsengen<-Margrethehåbsvej-Låddenhøj-Møllehusvej-Helligkorsvej-Støden-Ringstedgade->Bredgade>/<Schmeltz Pl.<Borchsgade<-Allehelgensgade-Jernbanegade-Roskilde st.-Jernbanegade-Køgevej-Sdr. Ringvej*->Rabalderstræde*>Pulsen>/<Maglegårdsvej<-Musicon
15.4.2012 Endestation i Musicon ændret så ej Roskilde Handelsskole men Erhvervsskolerne og busstop evt. ændret.
?Sommer 2012? Omlagt pga. åbning af ny busvej så sløjfe ej Sdr. Ringvej>Rabalderstræde men Køgevej>Stenkrogen>busvej>Pulsen.
22.8-?9.11 [roskilde.dk] el. 28.12?2012 [movia.dk] Midlertidigt omlagt pga. renovering og spærring af Køgevej-viadukt ved jernbanen så ej Jernbanegade-Køgevej men Jernbanegade-Algade-Københavnsvej-Ny Østergade.
?8/12.2012? Omlagt så ej alle ture ad Margrethehåbsvej->Margrethehåbsvej/Græsengen> til Margrethehåb, Margethehåbsvej/Troldehøj men hver 2. tur man-fre i dagtimerne ad Låddenhøj--?? til Hyrdehøj.

LINIE 401A
13.12.2009: Oprettet Benløseparken-Nørregade-Torvet-Ringsted st.-Søndre Parkvej-Campus, Bengerds Allé. Arriva Skandinavien A/S, Ringsted (midlertidig kontrakt).
1.4.2010: Udbud A3: Uændret Arriva Skandinavien A/S, Ringsted.

LINIE 501A
11.12.2011: Oprettet Højvang-Mellemvang-Bjergmarkskolen-Holbæk st.-Gl. Ringstedvej-(>Ladegårdsparken>/<Skagerakvej<(-Stenhus))/(Tveje Merløse). DitoBus Holbæk (udbud A1).

LINIE 601A
12.12.2010: Oprettet Holsted Allé-Næstved Storcenter-Østre Ringvej-Erantisvej-Næstved st.-Jernbanegade-Vordingborgvej-Parkvej-Dyssegårdsvej. Nobina Danmark A/S Næstved (udbud A5).

Flere oplysninger om 401A, 501A og 601A: Se http://da.wikipedia.org/wiki/A-bus

LINIE 801A
11.12.2011 Oprettet (805+390R+803+806); De Hvide Busser A/S Kvistgård (letvægtsbusser, 19. udbud):
801A Helsingør Hospital-Esrumvej-Møllebakken-Nygade-Allégade-Havnegade-Helsingør st.-Jernbanevej-Kongevejen-Rønnebær Allé -->Helsingør Gymnasium>-Vapnagård-Prøvestensvej-Prøvestenscentret

Redigeret 3 gange.

Re: A-busser i 10 år (#2503)

Thomas de Laine skrev 08-09-2012 21:06:

Fin artikel :-) Her et par smårettelser og kommentarer:

Det er nævnt et par gange, at metroen og de første A-busser åbnede 10.10.2002. Det var 19.10.2002 for metroens vedkommende og 20.10. for A-bussernes, sådan som det også står i den kronologiske oversigt til sidst.

Det med, at hver linje var påtænkt at få hver sin farve, har jeg vist selv skrevet engang, men jeg mener, du selv dengang gjorde mig opmærksom på, at der vist bare tale om samme farve (men ikke gul) på alle A-busserne.

Linje 5A får ikke først fået flere busser i regnvejr i efteråret, men begyndte på det tidligere på året. Fra efteråret skulle der blive et par busser mere til rådighed (som ikke er nødvendige ved flere afgange om sommeren, fordi linjen har sommerplan).

Når de århusianske A-busser nævnes, er det måske også værd at bemærke, at disse adskiller sig fra de københavnske ved kun at standse ved cirka hvert andet stoppested.

Re: A-busser i 10 år (#2504)

Jesper KD skrev 08-09-2012 21:55:

Kære Thomas

Tak for rettelserne. Du har helt ret i, at min kilde til, at hver linje skulle have haft hver sin farve, var dig, og at det nok ikke var rigtigt, så det har jeg rettet - ligesom alt det andet - i den oprindelige tekst.

Mvh. Jesper

Re: A-busser i 10 år (#2505)

René Thaulov skrev 08-09-2012 22:08:

="Jesper KD" LINIE 9A
24.3.2012 Planlægges oprettet (123+13+6A+14+15+66):

24.3.201[color=#FF0080 3[/color vel nok :-)

Re: A-busser i 10 år (#2506)

Jesper KD skrev 08-09-2012 22:37:

Tak, René. Det er rettet i oversigten.

Re: A-busser i 10 år (#2509)

Jef Pallavicini skrev 09-09-2012 13:53:

Stambusserne var tiltænkt hvide.. Jeg har et billede af en model. Finder i næste uge ;)

Re: A-busser i 10 år (#2510)

Peter B. Brandsen skrev 09-09-2012 15:57:

="Thomas de Laine" Når de århusianske A-busser nævnes, er det måske også værd at bemærke, at disse adskiller sig fra de københavnske ved kun at standse ved cirka hvert andet stoppested.

Det er korrekt. I Århus er A-busser hurtigbusser på hovedvejene ud af byen mellem Ringgaderne og Ringvejene, hvor de supplerende linier fx standser 6 steder mellem herimellem, standser A-busserne måske 2-3. Se evt. en dybdegående beskrivelse om dette i Busfronten nr. 236 side 11.

Re: A-busser i 10 år (#2512)

Jesper KD skrev 10-09-2012 09:42:

="Jef Pallavicini" Stambusserne var tiltænkt hvide.. Jeg har et billede af en model. Finder i næste uge ;)

Virkelig? Det kan jeg ikke huske, men jeg vil da ikke afvise det. Derimod kan jeg huske - og har nu genlæst sort på hvidt - at A-bussernes oprindeligt var tiltænkt en rød-orange farve, hvor de først efter en test endte med at få den "rigtige" røde farve. Glæder mig til at se modellen.
Mvh. Jesper

Re: A-busser i 10 år (#2519)

Thomas Weidekamp skrev 11-09-2012 18:02:

Linje 5A får ikke først fået flere busser i regnvejr i efteråret, men begyndte på det tidligere på året. Fra efteråret skulle der blive et par busser mere til rådighed (som ikke er nødvendige ved flere afgange om sommeren, fordi linjen har sommerplan)

Er der tale om tilførsel af nye (flere) busser til 5A udover dem der allerede er tilskrevet linjen. Fx overførsel fra Skibby garagen, eller helt nye busser (VDL)?

Re: A-busser i 10 år (#2541)

Jesper KD skrev 18-09-2012 15:53:

="Thomas de Laine" Linje 5A får ikke først fået flere busser i regnvejr i efteråret, men begyndte på det tidligere på året. Fra efteråret skulle der blive et par busser mere til rådighed (som ikke er nødvendige ved flere afgange om sommeren, fordi linjen har sommerplan).


Forsøget med vejr-m.v.-afhængig kørsel (regnvejrsbusser) på 5A begyndte 1.6.2012 og varer foreløbigt frem til næste år. Se mere i denne præsentation.

Re: A-busser i 10 år (#2542)

Sikandar skrev 18-09-2012 21:24:

Jeg har en enkelt tilføjelse/rettelse til linje 11A.
Da jeg var på Ryvang her den anden dag, fik jeg at vide at linje 11A nu kører på fuld drift igen, dog uden nogen reservebus.
Der forekommer derfor jævnligt udgåede ture på linjen om aftenen, pga. manglende strøm.

Re: A-busser i 10 år (#2543)

Jesper KD skrev 18-09-2012 21:44:

="Sikandar" Jeg har en enkelt tilføjelse/rettelse til linje 11A.
Da jeg var på Ryvang her den anden dag, fik jeg at vide at linje 11A nu kører på fuld drift igen, dog uden nogen reservebus.
Der forekommer derfor jævnligt udgåede ture på linjen om aftenen, pga. manglende strøm.

Ja, det ser sådan ud. Den aktuelle køreplan har på moviatrafik.dk datoen 110912 i url'en, så mon ikke datoen er trådt i kraft sidste tirsdag:

Udvidet 11.9.2012 så ej alle dage i dagtimerne 12-15 min.-drift og aften 20 min.-drift men man-fre morgen 15 min.-drift, formiddag 10 min.-drift og eftermiddag 7-8 min.-drift, weekend dagtimerne 10 min.-drift og alle dage aften 20 min.-drift og udvidet lør så ej man-fre 7-24 og weekend 11-24 men man-fre 7-24, lør 10-24 og søn-hell. 11-24.

Redigeret 1 gange.

Re: A-busser i 10 år (#2544)

Jesper KD skrev 18-09-2012 21:47:

="Jesper KD"
="Thomas de Laine" Linje 5A får ikke først fået flere busser i regnvejr i efteråret, men begyndte på det tidligere på året. Fra efteråret skulle der blive et par busser mere til rådighed (som ikke er nødvendige ved flere afgange om sommeren, fordi linjen har sommerplan).


Forsøget med vejr-m.v.-afhængig kørsel (regnvejrsbusser) på 5A begyndte 1.6.2012 og varer foreløbigt frem til næste år. Se mere i denne præsentation.

Øv, præsentationen er ikke længere tilgængelig. På linket http://www.toef.dk/index.php?pageid=2&c ... nce_id=212 kan man se, at den hører til den årlige TØF-konference, hvor der 2.10.2012 er et indlæg med denne titel:
"Linje 5A med forbedringer
Danmarks største buslinje 5A har fået et nyt planlægningsgrundlag med variabelt busantal efter vejret. Samtidig sætter operatøren Nettbuss stoppestedsværter ind på centrale stoppesteder for at hjælpe kunderne til en god rejseoplevelse.
Joakim Nørholm Vasehus, Markedschef, Nettbuss"