Linie 119 Høje Taastrup st.-Litauen Allé

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

0 svar

Linie 119 Høje Taastrup st.-Litauen Allé (#3331)

Jesper KD skrev 07-05-2014 18:43:

Her er oversigten for linje 199. Er der nogen, som kan bekræfte, at linjen fra begyndelsen kørte i 2. udbud og fra 94 i 4. udbud?
3.4.2000, (11.1?)2001 og 24.4.2001 blev linjen omlagt fra Sydvej til til sidst at køre ad Estland Allé. Nogen der kan kaste et lys over de mellemliggende linjeføringer? Var det evt. ad midlertidige veje, som ikke findes i dag, eller har de skiftet navne?

Linie 119 IV


27.1.93 Oprettet uden linienr. man-fre i myldretiderne (iflg. PS linienr. fra begyndelsen); morgen mod Litauen Allé, eftermiddag modsat (dog senest 15.3.93 også én morgentur fra Litauen Allé); Linjebus A/S Roskilde (2. udbud?) (iflg. KR97+HT93/94-kort og senere ad Estland Allé (nu Litauen Allé) til Litauen Allé):
Høje Taastrup st.-Høje Taastrup Boulevard-Blekinge Boulevard-Halland Boulevard-Sydvej-Sydvej/Litauen Allé
15.3.93 Linienr. 119:
119 Høje Taastrup st.-Høje Taastrup Boulevard-Blekinge Boulevard-Halland Boulevard-Sydvej-Sydvej/Litauen Allé
(23.5?)93 Omlagt så i ring; morgen mod uret som nævnt, eftermiddag modsat:
119 Høje Taastrup st.-Høje Taastrup Boulevard-Blekinge Boulevard-Halland Boulevard-Sydvej-Sydvej/Litauen Allé-Sydvej-Halland Boulevard-Vesterby Allé-Vesterby Torv-Nørreby Torv-Høje Taastrup Boulevard-Høje Taastrup st.
21.2.94 Omlagt så ej direkte ad Halland Boulevard-Vesterby Allé men Sydvej-Sønderby Allé-Sønderby Torv.
1.4.94 (4. udbudsrunde?): Trafikkontorskift så Linjebus A/S Hedehusene.
28.12.94 Trafikkontorskift så Linjebus A/S Glostrup [BF101.15].
2.6.96 Trafikkontorskift så Linjebus A/S Roskilde.
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Combus a/s Glostrup.
26.6.98 Garageskift så Combus a/s Ejby [BF130.17].
24.9.99 Omlagt pga. ønske fra Høje-Taastrup Transportcenter og Høje-Taastrup Kommune om at betjene virksomhederne Carlsberg lager og DSV så morgen mod Litauen Allé og eftermiddag modsat ej Halland Boulevard-Sydvej men Skåne Boulevard-Bohus Boulevard.
3.4.2000 Omlagt så fra Sydvej ad Ny Letland Allé (hvordan omlagt præcist?).
2.7.2000 Udvidet forsøgsvist frem til 1.2001 (herefter permanent) så ej man-fre i myldretiderne men man-fre i myldretiderne og aften og kørsel medfinansieret af Høje Taastrup Transportcenter (ekstra morgen-, eftermiddags- og aftenture så medarbejdere i Høje Taastrup Transportcenter på treholdsskift kan benytte kollektiv trafik).
2.10.2000 Udvidet yderligere (forsøgsvist frem til 1.2001, herefter permanent) og fået indsat to ture mere: fra Høje Taastrup st. 14.27 og 22.27.
(11.1?)2001 Omlagt ved Letland Allé så ad Ny Letland Allé. Der køres til venstre hen til DSV Samson Transport og samme vej tilbage. Busstoppene på Sydvej nedlægges (hvordan omlagt præcist?).
24.4.2001 Atter omlagt så i begge retninger ad Estland Allé (lige nord for Sydvej) til Litauen Allé og busstop flyttet permanent så på Estland Allé (senest 6.2008 sløjfe mod uret Litauen Allé>Estland Allé).
1.5.2001 Combus a/s overtaget af Arriva; Combus solgt til Arriva med formel virkning fra 1.1.2001, aftale underskrevet 15.1.2001, aktier overdraget 2.4.2001 og reel effekt 1.5.2001 hvor bl.a. al kørsel i HT-området 1.5.2001 videresolgt til Connex Transport Danmark A/S [MY.DK].
10.2.2002 Omlagt pga. ønske fra Høje Taastrup Transportcenter så første og de to sidste eftermiddags/aftenture mod Litauen Allé efter Torstorp (Sønderby Torv) ad Sydvej>Halland Boulevard>Skåne Boulevard>Bohus Boulevard:
119 Høje Taastrup st.-Høje Taastrup Boulevard-Blekinge Boulevard-Halland Boulevard-Skåne Boulevard-Bohus Boulevard-Estland Allé-Estland Allé/Litauen Allé-Estland Allé-(Bohus Boulevard-Sydvej)/(Bohus Boulevard<Skåne Boulevard<Halland Boulevard)-Sydvej-Sønderby Allé-Sønderby Torv-Vesterby Torv-Nørreby Torv-Høje Taastrup Boulevard-Høje Taastrup st.
23.5.2004 Uændret Connex Danmark A/S Ejby men fra 7. til 8. udbud.
17.10.2004 Udvidet pga. ønske fra virksomhederne i Høje-Taastrup Transportcenter så bl.a. også man-fre midt på dagen (3 ekstra ture: Én tur ca. 6, én tur ca. 13 og én tur ca. 18).
23.10.2005 17. udbudsrunde: Overtaget af Arriva Skandinavien A/S Roskilde.
8.1.2006 Udvidet så bl.a. 2 ture weekend (morgentur Høje Taastrup st.>Bohus Boulevard>Litauen Allé>Sønderby Torv>Høje Taastrup st. og aftentur Litauen Allé>Bohus Boulevard>Høje Taastrup st.).
13.12.2009 Reduceret så ej alle dage (enkelte ture weekend) men man-fre.
12.12.2010 Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Ejby.
15.3-19.10.2011 Midlertidigt omlagt pga. renovering af busbroen (Høje Taastrup Boulevard) over Høje Taastrup st. så ej (Blekinge Boulevard-)Høje Taastrup Boulevard til Høje Taastrup st. men (Blekinge Boulevard) til busterminal (nordvest for Halland Boulevard/Blekinge Boulevard 5-10 min. gang væk).
11.12.2011 Udbud A8: Overtaget af Lokalbus A/S Ishøj.