P-bussen R.I.P. 1994-2009

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

2 svar

P-bussen R.I.P. 1994-2009 (#278)

Jesper KD skrev 07-01-2009 22:29:

Når P-bus 575P triller ind på Hillerød stations forplads på fredag kl. 17.58 er en epoke slut. P-busserne omdøbes 11.1.09, så de fremover ender på E ligesom ekspresbusserne. Det sker for at gøre de forskellige linjetyper lettere at forstå, og P- og E-busserne ligner hinanden rigtig meget. Begge linjetyper har også hele tiden været markeret med den samme mørkegrønne baggrund. Dog har der i P-buskonceptet været et krav om, at de skulle køre med mindst 10-minutters interval – et koncept, der – ligesom så meget andet – efterhånden er udvandet, bl.a. efter at linje 575P er begyndt at køre 20-minutters drift mellem og efter myldretiderne, og linje 585P og 586P har 12-minutters interval og fået et par ture mellem myldretiderne. P-bussernes linjenumre forbliver det samme, det er kun bogstavet, der ændres.
P-busserne – P for Pendul – fik som produktkoncept lidt over 14 års levetid. HT introducerede begrebet 25.9.94 med oprettelsen af linje 590P. De var nummereret 5xxP med de to sidste cifre efter den normale linje, de lå tættest op ad. Siden har man tolket P’et til at stå for Pendlerbusser. Konceptet for P-busserne blev udviklet i samarbejde med DSB for at forbedre myldretidsbetjeningen fra større trafikknudepunkter til nærliggende erhvervs- og uddannelsesområder, hvortil der blev kørt uden stop. P-busserne medførte desuden en synliggørelse af den ekstrakørsel, som for det meste allerede var blevet kørt tidligere, og man undgik at overfylde øvrige buslinier i samme område, så passagerer på strækningen blev efterladt. Der var særlige krav til frekvens (10 minutters interval), der skulle være opfyldt for, at en linie kunne kaldes en P-linje. Derfor måtte linje 551P Herlev st.-Lautrupparken-Klausdalsbrovej skifte navn til 155E, da den 28.9.97 blev reduceret fra 10- til 20-minutters drift.

Gennem tiden har der kørt 16 forskellige P-buslinjer:
530P Glostrup st. nord > Park Allé > Vallensbækvej > Kornmarksvej > Banemarksvej > Glostrup st. nord (morgen) 24.9.95-11.1.09
Omlagt 2.6.96 så til og fra Glostrup st. syd og så ikke via Kornmarksvej (134). Forlænget 23.5.04 så atter til og fra Glostrup st. nord.
531P Glostrup st. > Banemarksvej > Kornmarksvej > Vallensbækvej > Park Allé > Glostrup st. (eftermiddag) 24.9.95-11.1.09
Omlagt 2.6.96 så til og fra Glostrup st. syd og så ikke via Kornmarksvej (134). Forlænget 23.5.04 så atter til og fra Glostrup st. nord.
534P Hovedbanegården-Artillerivej-KUA (Københavns Universitet Amager) (morgen som nævnt, eftermiddag modsat??) 27.9.98-20.10.02
Omlagt 2.12.98 ad Thorshavnsgade/Islands Brygge og vist nok på dette tidspunkt (??) udvidet, så der køres i begge retninger både morgen og eftermiddag??. Forlænget 30.5.99 i sløjfe til Sundsholmsvej/Skotlands Plads (morgen mod uret, eftermiddag modsat)
537P Birkerød st. > Birkerød Parkvej > Blokken > Birkerød st. (eftermiddag) 28.9.97-11.1.09
538P Birkerød st. > Blokken > Birkerød Parkvej > Birkerød st. (morgen) 28.9.97-11.1.09
539P Valby st.-Center Syd-Avedøre Holme øst- Center Syd (morgen som nævnt, eftermiddag modsat) 28.9.97-11.1.09
Blev 28.9.97 nyt linjenr. for linje 122E. Omlagt 10.11.97 via Friheden st. Forkortet 17.10.04 så til og fra Friheden st. (samme rute morgen og eftermiddag)
548P Glostrup st. > Fabriksparken > Trippendalsvej > Glostrup st. (morgen) 27.9.98-11.1.09
549P Glostrup st. > Trippendalsvej > Fabriksparken > Glostrup st. (eftermiddag) 27.9.98-11.1.09
551P Herlev st.-Københavns Teknikum-Klausdalsbrovej v. Baltica (morgen som nævnt, eftermiddag modsat) 24.9.95-28.9.97
Fik 28.9.97 nyt linjenr. 155E, da reduceret drift og kravene om frekvens for en P-bus ikke længere blev opfyldt
560P Roskilde st. syd > Maglegårdsvej > Køgevej > Roskilde st. (morgen) 2.6.96-26.5.02
561P Roskilde st. syd > Køgevej > Maglegårdsvej > Roskilde st. (eftermiddag) 2.6.96-11.1.09 Udvidet 26.5.02 så også morgen, da 560P blev nedlagt. Omlagt ca. ultimo 2007-primo 2008 så der ikke køres syd for Holbækmotorvejen ad Darupvej, men ad Maglelunden.
575P Hillerød st.-Milnersvej-Hillerød Handelsskole 28.9.97-11.1.09
Udvidet 6.1.08 så kørsel man-fre hele dagen til kl. 19 pga. flytning af Hillerød Rådhus. Omlagt 29.6.08 så sløjfe via Hillerød Rådhus undtagen i morgenmyldretiden.
585P Allerød st. > Gydevang > Borupvang > Allerød st. (morgen) 24.9.95-11.1.09
586P Allerød st. > Borupvang > Gydevang > Allerød st. (eftermiddag) 24.9.95-11.1.09
Udvidet 31.10.2005 med tre ture midt på dagen.
590P Lyngby st.-Lundtoftevej-DTU, Nordvej (morgen som nævnt, eftermiddag modsat) 25.9.94-11.1.09
Omlagt 31.10.94 så nogle ture til Akademivej i stedet for Nordvej. Omlagt 2.9.96 så ringlinje Lyngby st. > Lundtoftevej > DTU > Lyngbygårdsvej > Lyngby st. (morgen)
591P Lyngby st. > Lyngbygårdsvej > DTU > Lundtoftevej > Lyngby st. (eftermiddag) 2.9.96-11.1.09.

Re: P-bussen R.I.P. 1994-2009 (#288)

Thomas de Laine skrev 11-01-2009 01:07:

Du har glemt linje 529P!

Re: P-bussen R.I.P. 1994-2009 (#290)

Jesper KD skrev 11-01-2009 01:36:

Det var bare for at tjekke, om I var vågne LOL

529P Vanløse st. – Lindevang st.-Solbjerg st. (morgen som nævnt, eftermiddag modsat) 3.1-29.4.00
Omlagt 24.1 pga. vejomlægning så der køres til Teknisk Skole

Flere detaljer: Linie 27, 29E, 39, 100S, 171E, 529P, 831 og 832 blev ændret hhv. oprettet efter nytår 2000. DSB S-tog forkortede 1.1.2000 S-togslinie F og M fra Solbjerg til Vanløse st. pga. Metro-arbejderne. Samtidig oprettede HT 3.1.00 en ny linie 529P man-fre i myldretiderne i pendulfart mellem Vanløse st. (nyt busstop Vanløse Allé v. Jernbane Allé) og Teknisk Skole med stop undervejs ved Handelsskolen/Lindevang st. Der køres morgen mod Teknisk Skole og eftermiddag omvendt. Linie 27E nedlægges med sidste tur 23.12.1999, og i stedet får linie 29 fra 3.1.2000 5-minutters drift i myldretiderne mellem Vanløse st. (Vanløse Allé v. Jernbane Allé) og Rådhuspladsen/Vesterport st. Den første tid kørte linje 529P fra Vanløse st. ad Vanløse Allé-Apollovej-C.F. Richs Vej-Bernhard Bangs Allé-Dalgas Boulevard-Dalgas Boulevard-Finsensvej til Finsensvej/Ndr. Fasanvej med stop ved Handelshøjskolen/Lindevang st. undervejs. Herfra kørtes ikke i rute ad Sdr. Falkoner Allé-Peter Bangs Vej-Dalgas Boulevard-Finsensvej-Jernbane Allé til Vanløse st. Fra 24.1.00 fortsatte linien fra Handelshøjskolen ad Dalgas Boulevard-Nyelandsvej-Emil Chr. Hansens Vej til Emil Chr. Hansens Vej/Stæhr Johansens Vej v. Teknisk Skole. Herfra kørte linien den første uge ikke i rute ad Stæhr Johansens Vej-Ndr. Fasanvej-Finsensvej og videre, og fra 30.1.00 direkte ad Eversvej-Finsensvej og videre. Omlægningen 24.1.00 skyldtes omlæggelsen af rundkørslerne ved Femte Juni Pl. og Nyelands Pl. som også berørte linie 27E, 29, 831 og 832 og 31.1.00 lukningen af Ndr. Fasanvej og åbningen af busvejen ved Eversvej. Linje 529P fik imidlertid ikke nogen lang levetid. Den blev nedlagt allerede 29.4.00 pga. for få passagerer.