Vedr. Dybbølsbro

S-tog af tredje generation i Høje Taastrup

Dette er et arkiv med de e-mails, der i en årrække fra 2001 blev udvekslet i gruppen S-togspostlisten på YahooGroups. Gruppen var en slags e-mail-baseret forum for S-togsentusiaster, og dens aktivitet døde ud omkring 2008, men med enkelte efterfølgende diskussioner frem til 2014.

Indtil december 2019 var arkivet offentligt tilgængeligt på YahooGroups' hjemmeside, men Yahoos nye ejere har nu slettet alle gruppers arkiver som led i afviklingen af de Yahoo-tjenester, de købte for 4,5 mia. dollars... For at bevare informationen for eftertiden er arkivet flyttet til denne underside til Off-peak. Stort set alle e-mails fra S-togspostlistens arkiv på Yahoo er overflyttet. Dem, der er udeladt, vil ingen savne - heller ikke dem, der skrev dem! Det hele er bevaret, så det er læsbart, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke bliver rettet.

Kontakt Myldretid, hvis du har spørgsmål til S-togspostlistens arkiv.

Alle emner

Vedr. Dybbølsbro (#175)

kristian.jakobsen@... skrev 2002-10-31 11:10:

Har fået følgende mail fra Banestyrelsen ang det arbejde som forgår ved
Dybbelsbro pt:

Det skal indledningsvis pointeres, at det arbejde der pågår umiddelbart
vest for Dybbølsbro station ikke er etableringen af en ny sporforbindelse
mellem København H og Køgebugtbanen. Arbejdet der pågår, er derimod en
tilpasning af depotsporene vest Dybbølsbro st, som er en del af projekt nye
S-tog.


(strikethrough: Vidste jeg godt i forvejen, men resten virker nu ret
spænende:)


Med projekt nye S-tog tilpasse S-banens infrastruktur til drift med de nye
4. generations S-tog, herunder at sikre, at togenes bedre tekniske
egenskaber kan udnyttes af operatøren bl.a. ved forøgelse af
strækningshastigheden op til 120 km/t. Hermed opnås kortere rejsetider og
optimal udnyttelse af materiellet.


Der er pt. ingen planer om etablering af ny sporforbindelse mellem
København H og Køgebugtbanen. Banestyrelsen har tidligere undersøgt værdien
af ny sporforbindelse mellem København H og Køgebugtbanen. Banestyrelsen
vurderede, at sporforbindelsen sandsynligvis vil kunne medføre, såvel
regularitetsforbedringer som køretidsforbedringer på linierne mod Køge,
Høje Taastrup og Frederikssund.


Der er imidlertid tale om en større investering, idet ny sporforbindelse
mellem København H og Køgebugtbanen også vil kræve større ombygning
sporterrænet mellem København H og Dybbølsbro St. samt væsentlige
sikringstekniske arbejder. Projektet ligger derfor udover hvad Banestyrelse
kan finansierer via driftsbudgettet og kræver derfor finansiering via
finanslov.