Nye 2-strøms s-tog til Roskilde-Østerport?!

S-tog af tredje generation i Høje Taastrup

Dette er et arkiv med de e-mails, der i en årrække fra 2001 blev udvekslet i gruppen S-togspostlisten på YahooGroups. Gruppen var en slags e-mail-baseret forum for S-togsentusiaster, og dens aktivitet døde ud omkring 2008, men med enkelte efterfølgende diskussioner frem til 2014.

Indtil december 2019 var arkivet offentligt tilgængeligt på YahooGroups' hjemmeside, men Yahoos nye ejere har nu slettet alle gruppers arkiver som led i afviklingen af de Yahoo-tjenester, de købte for 4,5 mia. dollars... For at bevare informationen for eftertiden er arkivet flyttet til denne underside til Off-peak. Stort set alle e-mails fra S-togspostlistens arkiv på Yahoo er overflyttet. Dem, der er udeladt, vil ingen savne - heller ikke dem, der skrev dem! Det hele er bevaret, så det er læsbart, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke bliver rettet.

Kontakt Myldretid, hvis du har spørgsmål til S-togspostlistens arkiv.

Alle emner

Nye 2-strøms s-tog til Roskilde-Østerport?! (#485)

Jan Olsen skrev 2004-02-06 14:28:

Hej alle,

Sad og læste lidt på DSB hjemmeside under det nye Spørgsmål og svar.
Under punktet om, hvornår alle S-tog er nye S-tog fandt jeg følgende
interessante sætning:

"2005: Ringbanen Hellerup - Ny Ellebjerg
Nye S-tog forventes indsat på Ringbanen, når hele strækningen til Ny
Ellebjerg tages i brug i 2005. Disse togsæt kan frigøres fra Høje
Taastrup fingeren, når strækningen Roskilde - sterport vil blive
betjent med nye 2-strøms S-tog."

Nye 2-strøms S-tog? Er der nogen der ved noget jeg ikke ved?! Eller er
det en skrivefejl for jeg mener da bestemt at planerne om S-tog til
Roskilde er droppet for længe siden?

Her følger til orientering resten af planen fra DSB S-togs hjemmeside:

"Indsættelsesplan for nye S-tog
Indsættelsen af de nye S-tog sker løbende i takt med leveringen fra
konsortiet LHB Alstom og Siemens. Der er nu leveret 41 togsæt til DSB
S-tog a/s ud af en samlet leverance på 120 togsæt.
Disse indsættes på strækningen Køge - Hillerød. Dog kører der visse nye
togsæt på strækningen Holte - Høje Taastrup, primært tog som skal til
værkstedet til eftersyn e. lign.

Systematisk indsættelse:

1996-2002: Køge - Hillerød
De første ca 50 togsæt indsættes på strækningen Køge - Hillerød på
linierne A, A+, E og Ex.

2002-2003: Høje Taastrup - Holte
De efterfølgen ca 30 togsæt indsættes på strækningen Høje Taastrup -
Holte på linierne B, B+ og Bx.

2003-2005: Frederikssund - Farum
De næste ca 30 togsæt indsættes på strækningen Frederikssund - Farum på
linierne H og H+.

2005: Ballerup - Klampenborg
Endelig indsættes de sidste ca 10 togsæt på strækningen Ballerup -
Klampenborg på linie C, når disse er leveret.

2005: Ringbanen Hellerup - Ny Ellebjerg
Nye S-tog forventes indsat på Ringbanen, når hele strækningen til Ny
Ellebjerg tages i brug i 2005. Disse togsæt kan frigøres fra Høje
Taastrup fingeren, når strækningen Roskilde - sterport vil blive
betjent med nye 2-strøms S-tog.
Køreplansændringer:
De nye togsæt kan køre hurtigere end de gamle S-tog. Derfor vil der
blive foretaget en opstramning af køreplanen på de enkelte strækninger i
takt med at alle gamle togsæt erstattes af nye. Der er planlagt
køreplansændringer, der muliggør køretidsreduktioner på mindst 10%, som
følge af total udskiftning af gamle S-tog. Det sker på følgende
tidspunkter:

i 2002 på Køgefingeren
i 2003 på Hillerødfingeren og på Høje Taastrupfingeren
i 2005 på Frederikssundfingeren, på Farumfingeren og på
Klampenborgfingeren. Køreplansændringen i 2005 omfatter hele
S-togsnettet, idet alle tog på dette tidspunkt er erstattet af nye
togsæt, dvs også på den centrale del af nettet."

//Jan Olsen

Opfølgning: Nye 2-strøms s-tog til Roskilde-Østerport?! (#487)

Jan Olsen skrev 2004-02-06 14:48:

Hej igen igen,

Ja så er mysteriet løst. Det er tilsydenladende en skrivefejl, da
projektet med S-tog til Roskilde døde med et brag for godt og vel et år
siden. ;-)

Re: Nye 2 -strøms s-tog til Roskilde-Østerport?! (#488)

kristian.jakobsen@... skrev 2004-02-06 15:00:

Jeg tror det er en side som måske trænger til en update, skriver jo kun 41
SA levreret, dette er trods alt noget tid siden, så tror ikke du skal regne
med dette, og tror planen er ændret ved man for 4,2 g, hvor man for 30 stk,
istedet for 15 stk 4G

Men dette mangler klart at blvie update fra dsb side af desværre.

"Jan Olsen"
<janolsen@lit To: "S-Tog Yahoo Grupper"
e.dk> <...@...>
cc:
06-02-04 Subject: [S-tog] Nye 2-strøms s-tog til
14:25 Roskilde-sterport?!
Please
respond to
s-tog


Hej alle,

Sad og læste lidt på DSB hjemmeside under det nye Spørgsmål og svar.
Under punktet om, hvornår alle S-tog er nye S-tog fandt jeg følgende
interessante sætning:

"2005: Ringbanen Hellerup - Ny Ellebjerg
Nye S-tog forventes indsat på Ringbanen, når hele strækningen til Ny
Ellebjerg tages i brug i 2005. Disse togsæt kan frigøres fra Høje
Taastrup fingeren, når strækningen Roskilde - sterport vil blive
betjent med nye 2-strøms S-tog."

Nye 2-strøms S-tog? Er der nogen der ved noget jeg ikke ved?! Eller er
det en skrivefejl for jeg mener da bestemt at planerne om S-tog til
Roskilde er droppet for længe siden?

Her følger til orientering resten af planen fra DSB S-togs hjemmeside:

"Indsættelsesplan for nye S-tog
Indsættelsen af de nye S-tog sker løbende i takt med leveringen fra
konsortiet LHB Alstom og Siemens. Der er nu leveret 41 togsæt til DSB
S-tog a/s ud af en samlet leverance på 120 togsæt.
Disse indsættes på strækningen Køge - Hillerød. Dog kører der visse nye
togsæt på strækningen Holte - Høje Taastrup, primært tog som skal til
værkstedet til eftersyn e. lign.

Systematisk indsættelse:

1996-2002: Køge - Hillerød
De første ca 50 togsæt indsættes på strækningen Køge - Hillerød på
linierne A, A+, E og Ex.

2002-2003: Høje Taastrup - Holte
De efterfølgen ca 30 togsæt indsættes på strækningen Høje Taastrup -
Holte på linierne B, B+ og Bx.

2003-2005: Frederikssund - Farum
De næste ca 30 togsæt indsættes på strækningen Frederikssund - Farum på
linierne H og H+.

2005: Ballerup - Klampenborg
Endelig indsættes de sidste ca 10 togsæt på strækningen Ballerup -
Klampenborg på linie C, når disse er leveret.

2005: Ringbanen Hellerup - Ny Ellebjerg
Nye S-tog forventes indsat på Ringbanen, når hele strækningen til Ny
Ellebjerg tages i brug i 2005. Disse togsæt kan frigøres fra Høje
Taastrup fingeren, når strækningen Roskilde - sterport vil blive
betjent med nye 2-strøms S-tog.
Køreplansændringer:
De nye togsæt kan køre hurtigere end de gamle S-tog. Derfor vil der
blive foretaget en opstramning af køreplanen på de enkelte strækninger i
takt med at alle gamle togsæt erstattes af nye. Der er planlagt
køreplansændringer, der muliggør køretidsreduktioner på mindst 10%, som
følge af total udskiftning af gamle S-tog. Det sker på følgende
tidspunkter:

i 2002 på Køgefingeren
i 2003 på Hillerødfingeren og på Høje Taastrupfingeren
i 2005 på Frederikssundfingeren, på Farumfingeren og på
Klampenborgfingeren. Køreplansændringen i 2005 omfatter hele
S-togsnettet, idet alle tog på dette tidspunkt er erstattet af nye
togsæt, dvs også på den centrale del af nettet."

//Jan OlsenS-togspostlistens hjemmeside: http://s-tog.myldretid.dk/

Hvis du vil ophæve dit abonnement på denne gruppe, skal du sende du en
e-mail til:
...@...


Yahoo! Grupper Links

For at besøge din gruppe, gå til:
http://dk.groups.yahoo.com/group/s-tog/

For at melde dig ud af denne gruppe, send en mail til:
...@...

Dit brug af Yahoo! Grupper er underlagt:
http://dk.docs.yahoo.com/info/utos.html**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept by
MIMEsweeper for the presence of computer viruses.

www.mimesweeper.com
**********************************************************************