Spørgsmål om HT, Arriva m.m.

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

9 svar

Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3850)

Jesper KD skrev 07-01-2017 21:17:

Kære alle!

Godt nytår! Håber meget I kan hjælpe med svar på nogle af mine mange spørgsmål. Det er planen, at oplysningerne skal samles i et skrift om alle entreprenørerne/operatørerne i hovedstadsområdet.

På forhånd tak!

Mvh. Jesper

--

1. Tekst på entreprenørbussers side frem til 1990
Hvad stod der på entreprenørernes busser før 1990? "På bussen anvendes HTs takstsystem" eller "I denne bus gælder HTs takstsystem"

2. Forenede Rutebiler vs. Herlev-Ruterne
Da HT blev stiftet, hvilket selskab hørte bus 3003 så til? Ifølge bogen om Herlev-Ruterne side 195 hørte den til her, hvortil den i 1971 var blevet overdraget fra Forende Rutebiler, men ifølge http://www.danskebusser.dk/bus/vognlist ... hp?ID=1249 kom den fra Forenede Rutebiler. Hvad er korrekt?

3. De første entreprenørkontrakter
Da HT indgik entreprenørkontrakter med de private busselskaber gældende fra 1. april 1975, var der to selskaber, som ikke ønskede det. Det var Helsinge Rute- & Turisttrafik ved Carl Hansen og Orla Madsen (#26) og Erhard Nystrup-Hansen (#16). I stedet overtog HT de to selskaber - med virkning fra enten 1. april 1975 eller 10. maj (hvad er korrekt?).

4. Overtagelse af Combus
Ifølge http://myldretid.dk/artikler/nr/34 og årsregnskab 2001 overtog Arriva Combus fra 2. april 2001, og halvdelen blev først videresolgt ca. 1. maj, hvorved Arriva havde det hele i en måned?! Nogen som kan be- eller afkræfte dette?.

5. Vestbanen
Både regionalkørslen og kørslen på Vestbanen blev genvundet i 2009, og Arriva Tog har foreløbig kontrakt på kørslen for Transportministeriet frem til 2020 (gælder kontrakten på Vestbanen frem til 2018, eller er den også forlænget til 2020?).

6. DB-tilføjelse på Arriva-busser
Fra 1. halvår 2015 (hvornår mere præcist?) fik Arrivas logo og navnetræk en tilføjelse, så der nedenunder stod 'a DB company'.

7. Arriva-garager i dag

Hvor i Danmark har Arriva garager udenfor hovedstadsområdet??

8. Ledbusser:
Fra 1977 til ca. 2007 (er det korrekt?) var der indsat 18 meter lange ledbusser på nogle linjer i hovedstadsområdet.

9. Ballerup-anlæg
I 1980 forhandlede HT om at overtage et DSB-areal ved Ballerup station for at bygge et nyt anlæg - eller er der tale om Industriparken 34-36? [HTN23 s. 6-7].

10. NESA i Hellerup (HT-garage til 1975)
NESA havde fortsat (hoved??)kontor på Strandvejen 102, 2900 Hellerup frem til mindst 2001 (hvornår flyttede hovedkontoret til Gentofte?).

11. Valby B og S
Frem til 7.1.1990 var busserne delt op i Valby B og Valby S. Kan nogen bekræfte nedenstående fordeling samt oplyse om, hvor de regionale natbusser hørte til:
011074 1* 6¤ 18* 22* 28¤ 29¤ 39* 41¤ 45¤ 46¤ C¤ Dd*
200475 1* 6¤ 18* 22* 28¤ 29¤ 39* 41¤ 45¤ C¤ Dd*
200575 el. 260575 el. 020675 1* 6¤ 18* 22* 28¤ 29¤ 39* 41¤ 45¤ 46 C¤ Dd*
011078 1* 6¤ 18* 22* 28¤ 29¤ 38E¤ 39* 41¤ 45¤ 46¤ C¤ Dd*
260481 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45¤ 46¤ C¤ Dd*
300984 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45¤ 46¤ 901d* 906¤ 959(* el. ¤?)
10/1184 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45¤ 46¤ 901d* 906¤ 959d(* el. ¤?)
210485 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45* 46* 901d* 906¤ 959d(* el. ¤?)
290985 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45* 46* 901(d?)* 906¤ 950d(* el. ¤?) 953d(* el. ¤?) 959d(* el. ¤?) 985d(* el. ¤?)
200486 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45* 46* 901(d?)* 906¤
111287 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45* 46* 91* 901(d?)* 906¤
241287 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45* 46* 901(d?)* 906¤
010688 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 38E¤ 39* 45¤ 46¤ 901(d?)* 906¤ Sightseeing(* el. ¤?)
231088 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 39* 45¤ 46¤ 77E¤ 78E¤ 901(d?)* 906¤ Sightseeing(* el. ¤?)
230489 1* 6¤ 18* 29¤ 37¤ 39* 45¤ 46¤ 77E¤ 78E¤ 906¤ 914d* Sightseeing(* el. ¤?)
221089 1* 6¤ 18* 22¤ 29¤ 37¤ 39* 45¤ 46¤ 78E¤ 906¤ 914d* Sightseeing(* el. ¤?)
070190 1 6 18 22 29 37 39 45 46 78E 906 914d Sightseeing
010490 1 6 28 29 37 39 41 45 46 78E 906 914d Sightseeing
211090 1 6 27 28 29 37 39 46 78E 906 914d Sightseeing
280491
¤ Garageret i Valby B [SE+TH]
* Garageret i Valby S [SE+TH]
Kommentarer indtil nu: Linie 46 har mig bekendt altid hørt hjemme på Valby B - også til sidst.
Sightseeing-bussens materiel (Volvo-busserne 1737-38) anvendtes uden for sæsonen på linie 46 og af og til linie 37, hvorfor jeg vil antage, at denne tilhørte Valby B.
De regionale natbusser....hmmm.... Jeg vil mene, at disse blev kørt fra Valby S. I hvertfald blev Leyland-busserne 1496-1498 i efteråret 1984 udstyret med "mobilradiotelefon" til denne anvendelse. Disse busser var normal hjemmehørende på linie 18 (Valby S). Men der var nok flere busser udstyret med dette moderne (!) kommunikationsudstyr..(?)
Nogen der kan af- eller bekræfte dette samt bidrage med yderligere oplysninger?

12. Frederiksværk og Hundested
Fra hvornår fik Frederiksværkbanen opstillingsplads til sine busser ved Frederiksværk station. Man har vist på et tidspunkt også haft en bus holdende i Hundested - fra hvornår til hvornår?

13. Gilleleje
Garagen i Gilleleje tilhørte indtil 1974 Gribskovbanen og blev opført i 1957 [GRI2 s. 277]. Da HT overtog Gribskovbanens buskørsel, lejede man sig samtidig ind på garagen [HL3-28.9.75]. Hvornår overtog HT garagen, så det ikke blot var et lejemål?

14. Græsted
Denne opstillingsplads med en lille garage var blevet etableret af Gribskovbanen (hvornår?)

15. Grønnehavevej
I HT-tiden blev garagen benyttet som opstillingsplads for linje 331 (?) og Helsingørs bybuslinjer. Eller var 331 garageret i Hornbæk sammen med HHGBs øvrige oplandsruter?? Eller begge steder?

16. Helsingør, Løvdalsvej
I begyndelsen efter HT fraflyttede garagen i 1994 ejede HT fortsat anlægget, men det blev solgt inden år 2000 (hvornår og til hvem?). Movias Trafiktjeneste Nord har holdt til på adressen - formentlig fra 2008 til 2012 (er det korrekt?)

17. Carlsbergvej, Hillerød
Det er usikkert, hvor længe busserne har været garageret på Carlsbergvej (nogen der ved noget?). Busser garageret ved Hillerød station hørte oprindeligt muligvis under driftsområde Hørsholm, og busserne blev også vedligeholdt på værkstedet her [HL3-28.9.75 s. 6], men fra april 1976 er det nævnt, at opstillingspladsen hørte under driftsområde Hillerød [HL3-25.4.76 s. 6]. Er det korrekt, at opstillingspladsen skiftede driftsområde, og hvornår skete det i givet fald? Evt. blev privatbanernes værksted i forbindelse med remisen i Hillerød og benyttet som værksted for busserne? - er det korrekt? [HL25.9.76 s. 16].

18. Industrivænget 23, Hillerød
Administrationen blev først i februar 1984 flyttet fra Nordre Jernbanevej 44 til Industrivænget 18 - som genbo til busanlægget (??)[GRI2 s. 172+HTN41 s. 12]. Er det korrekt??

19. Hornbæk
Hornbæk, Ewaldsvej (?) (nu Johannes Ewalds Vej - har vejen evt. altid haft dette navn?). Oprindeligt var Hornbækbanens busser garageret ved Grønnehave station, men da pladsen blev for trang her i takt med udvidelsen af Helsingør-Bussens kørselsomfang, blev busserne flyttet til Hornbæk [BIH s. 110]. Hvornår skete det?

20. Hørsholm
DSB oprettede sin første linje i Hørsholm-området, da linje 353 begyndte at køre mellem Hørsholm og Helsingør i 1949. I 1957 overtog DSB De Gule Omnibusser og linje 184, 185 og 314, og i 1971 De Grønne Rutebiler ved Henry Hansen og hans bybus i Hørsholm, linje 313. Garagen på Ådalsvej 52 blev etableret i ca. 1966 - vist nok overtaget fra De Grønne Rutebiler - er det korrekt? [BF.DK]. Ved overtagelsen af DSBs rutebiler i hovedstadsområdet, overtog HT også garageanlægget i Hørsholm, der i DSB-tiden udgjorde et driftslederområde med tjenestesteder Frederikssund, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby og Slangerup. Tjenestestederne i Frederikssund og Helsingør ses ikke nævnt i HT-tiden - hvad var der her i DSB-tiden, og blev de nedlagt ved overgangen til HT??? Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm fik flyttet museumsbusserne, inden bygningen blev overtaget fra HUR af nye ejere fra 1. november 2003 - formentlig Hørsholm Kommune (er det korrekt?) [BYT6-2003 s. 269+BF.DK+DSBR.DK]. Hørsholm Kommunes materielgård og Foreningen Hørsholm Brandmuseum holder til på adressen i 2016.

21. Kokkedal
Kokkedal Industripark 3: Efter lukningen og nogle år frem - bl.a. i 2009 - blev anlægget brugt som buskirkegård (hvor længe?). I 2016 står anlægget tomt.

22. Lyngby station
Lyngby station (syd), Parallelvej, 2800 Lyngby: DSB havde en lille busopstillingsplads på sydsiden af Lyngby station til myldretidsbusser på linje 184 mellem Lyngby station og Virum (Frederiksdalsvej). Mere præcist var der ved krydset Jægersborgvej/Lyngby Hovedgade en smal nedkørsel til bagsiden af Lyngby station (Parallelvej og Hollandsvej) på godsbanearealet, hvor busserne stod. Busser garageret her blev vedligeholdt på værkstedet i Hørsholm og hørte da også under driftsområde Hørsholm. HT benyttede opstillingspladsen efter overtagelsen af DSBs rutebilkørsel indtil september 1976, hvor pladsen blev nedlagt, da linje 84 blev udvidet [HL+HL3-26.9.76 s. 3].
Omtalen er ikke helt i overensstemmelse med køreplanerne for linje 184/84. I køreplanen 20.4-27.9.75 er ekstrakørslen for første gang nævnt, nemlig Nørreport st.-Lyngby st. om morgenen og Nørreport-Virum (Frederiksdalsvej) om eftermiddagen samt diverse senere ture til Lyngby og Kokkedal. Allerede fra 28.9.75 kører ekstraturene Nørreport-Holte st. (og aften helt til og morgen helt fra Kokkedal, formentlig til/fra garagen?). Hvordan hænger det sammen med, at der står, at udvidelsen først sker fra 26.9.76, og at opstillingspladsen i Lyngby først nedlægges her? I HT-køreplanen 13.10.74-19.4.75 nævnes ekstrakørslen slet ikke. Her kører linje 23 også (til Lyngby Kirke) - så kørte 184 til og med her ekstrakørsel mellem Virum (Frederiksdalsvej) og Lyngby st. - og altså ikke helt ind til Nørreport (lokalbefordring Hans Knudsens Pl.-Lyngby Port var ikke tilladt).

23. Tisvildeleje og Vejby
Opstillingspladsen - en mindre garage ved stationen - tilhørte Gribskovbanen, indtil HT overtog buskørslen fra oktober 1974 og lejede garagen [HL3-28.9.75]. I garagen, der lå i tilslutning til stationen, holdt kun én driftsbus. Det er usikkert, hvornår garagen blev etableret (nogen der ved det?).
Gribskovbanen havde tidligere også haft en anden garage i nærheden: Ved Vejby station opførte banen i 1947-48 en garage med plads til to busser til brug på Gilleleje-Tisvilde-linjen (senere linje 303). Garagen blev udvidet i 1949 ved oprettelsen af den senere linje 351 Vejby station-Vejby Strand. Det er usikkert, hvornår garagen i Vejby blev nedlagt?? [GRI2 s. 116+302].

24. Ejby
Frem til juni 2010 var adressen registreret som Ejby Industrivej 78-80, herefter er det nr. 74-80 (blev arealet udvidet??) [CVR.DK].

25. Glostrup
Malervangen 9, 2600 Glostrup: Garagen på Malervangen 9, der er meget sparsomt indrettet, blev første gang taget i brug af Combus (#14) 1997-98 (havde Combus anlæg præcist samme sted?? – formentlig [MY.DK]).

26. Jersie Strand
Ved Cordosasvinget, 2680 Solrød Strand: En grusplads, hvor Tåstrupvej og Jersie Strandvej mødtes, blev benyttet af DSB som opstillingsplads for ca. 15 busser, som der ikke var plads til ved Køge station. Det vides ikke hvornår opstillingspladsen blev ibrugtaget (nogen der kan hjælpe?).

27. Køge station
Østre Banevej [HL3-25.4.76] Ved Køge station, 4600 Køge. : Øst for Køge station havde DSB en trægarage med plads til 4 rutebiler samt en opstillingsplads foran. Garagen lå på remisearealet på havnesiden af stationen og nær Værftsvej. Hvornår blev garagen etableret?

28. Valby Langgade
I DSB-tiden havde driftslederområdet Valby Langgade tjenestestederne Langgade, Roskilde og Tåstrup, hvor medarbejdere overgik til HT, da trafikselskabet overtog driften i oktober 1974 [SØA/DSBB11-12/74]. Tilsyneladende er tjenestestedet i Roskilde ikke fortsat under HT (nogen, der ved mere?).

29. Valby, Lyshøjgårdsvej
Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby og evt. Blushøjvej, 2450 København SV.
DSB overtog i april 1934 bilruten Valby-Greve fra Hvidovre Rutebiler (#32) efter megen ballade. Ruten blev året efter forlænget helt til Køge. Samtidig med overtagelsen af ruten, blev DSB pålagt at overtage Hvidovre Rutebilers garage i Trekronergade i Valby og en mindre garage i Hundige. Det er dog usikkert, om DSB anvendte dem (nogen der ved dette?). Ved HTs overtagelse af DSB rutebilkørsel i hovedstadsområdet i oktober 1974, havde DSBs driftslederområde ved Valby station tjenestesteder i Hundige, Karlslunde, Køge, Solrød Strand, Valby og Vallensbæk, hvor der var kørsel, som overgik til HT [SØA/DSBB11-12/74]. Tilsyneladende er tjenestestederne i Hundige og Karlslunde ikke fortsat under HT - de er ikke nævnt i nogen kilder (nogen, der ved mere?).
HT lejede anlægget på Lyshøjgårdsvej, og HTs Distrikt 4 inkl. driftsområde Valby fik kontor her. Garagen og værkstedet betjente både driftsområde Valby og driftsområde Langgade [HL3-24.4.77 s. 15]. (Ifølge HL3 lejede HT også garagen på Blushøjvej [HL3-13.10.74+HL3-25.9.77 s. 19 m.fl.], men det er ikke bekræftet af andre kilder - hvad er korrekt?)

30. Solrød
Solrød Strandvej 78 (nu omtrent Solrød Center 121), 2680 Solrød Strand: Garagen lukkede i foråret 1992 (31. maj eller evt. 1. april?),

31. Taastrup
Depotvej, Taastrup station nord, 2630 Tasstrup. Ved HTs etablering udlejede eller overdrog (??) DSB garagen i Taastrup til HT. Hvad er korrekt?

32. Vallensbæk
Ved Vallensbæk station, 2665 Vallensbæk Strand og Bækkeskovvej, 2665 Vallensbæk Strand.
DSB etablerede en udendørs opstillingsplads nord og syd for Vallensbæk station, da S-toget kom til Vallensbæk 1. oktober 1972 for at have plads til de mange tilslutningsbusser til den nye S-togsforbindelse. Pladsen blev udlejet til HT i oktober 1974 og kom til at høre under driftsområde Valby, da HT overtog DSBs rutebildrift i området. Senere blev nogle busser også opstillet i den østlige ende af Bækkeskovvej (fra hvornår?). Der er fortsat et ledigt parkeringsareal i den østlige ende af Bækkeskovvej - det vides ikke, om det var her busserne var stationeret (var det det?).

33. Malmö, Sverige
Linje 999 mellem København og Malmö blev fra dansk side kørt af Gråhundbus. Oprindeligt var Linjebuss AB (#40) svensk partner på linjen, men fra 1. maj 2004 kørte Arrivas Malmö-garage en del af turene på linjen. Det varede dog kun kort tid. På et tidspunkt mellem november 2004 og foråret 2005 (hvornår mere præcist?) trak Arriva sig ud, og herefter har Gråhundbus kørt linjen alene. Hvor havde Arrivas busser i Malmö garage?

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3851)

Jef Pallavicini skrev 08-01-2017 14:52:

="Jesper KD" 7. Arriva-garager i dag
Hvor i Danmark har Arriva garager udenfor hovedstadsområdet??


Her er udkørselsstederne jeg har kendskab til:
Sjælland og øerne:
Slagelse med udkørselssted: Ringsted, Herlufmagle, Kalundborg, Korsør og Skælskør
Nykøbing Falster
Fyn:
Jeg er ikke klar over hvor de holder nu, men de burde stadig have en plads i Odense og i Svendborg. Muligvis ejer Arriva stadig pladsen i Nyborg (?)
Jylland:
Stilling med udkørselsstederne: Horsens, Samsø, Århus, Rostved, Ryomgård, Ebeltoft, Rønde (jeg er ikke klar over om Randers fortsat benyttes?)
Herning med udkørselssted i Holstebro
Sønderborg
Esbjerg
Viborg med udkørselssted i Skive
Aalborg med udkørselsstederne: Thisted, Løgstør (jeg er ikke klar over om Aars Busterminal benyttes af Arriva), Aalborg by på Troensevej, Aalborg land på Sofiendalsvej, Aalborg Rutebilstation, Frederikshavn, Hjørring, Tårs, Løkken, Fjerritslev, Hurup Thy og Hanstholm.
Der findes muligvis flere opstillingspladser.

="Jesper KD" 20. Hørsholm
inden bygningen blev overtaget fra HUR af nye ejere fra 1. november 2003 - formentlig Hørsholm Kommune (er det korrekt?) [BYT6-2003 s. 269+BF.DK+DSBR.DK]. Hørsholm Kommunes materielgård og Foreningen Hørsholm Brandmuseum holder til på adressen i 2016.


Ja, området blev solgt til Hørsholm Kommune som benytter den bagerste del (opstillingspladsen) til materielgård og forpladsen (Sporvejsmuseets garage) samt området hvor Volvo B10M-60 busserne var parkeret samt driftskontor til Nordsjællands Brandvæsen.
Anlægget er blevet ombygget siden overtagelse.

="Jesper KD" 21. Kokkedal
Kokkedal Industripark 3: Efter lukningen og nogle år frem - bl.a. i 2009 - blev anlægget brugt som buskirkegård (hvor længe?). I 2016 står anlægget tomt.


Kokkedal garage blev kun brugt (uofficielt) som buskirkegård i en kort periode efter lukning.

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3852)

Peter B. Brandsen skrev 08-01-2017 17:01:

="Jef Pallavicini"
="Jesper KD" 7. Arriva-garager i dag
Hvor i Danmark har Arriva garager udenfor hovedstadsområdet??


Her er udkørselsstederne jeg har kendskab til:
Jylland:
Stilling med udkørselsstederne: Horsens, Samsø, Århus, Rostved, Ryomgård, Ebeltoft, Rønde (jeg er ikke klar over om Randers fortsat benyttes?).

Det er ikke rigtigt/dækkende.

Der er garager disse steder det østjyske i dag:
Stilling, Horsens, Samsø, Odder, Rostved, Ryomgård, Ebeltoft, Grenå, Bønnerup, Ørsted, Vivild, Randers, Hornslet, Fårup, Hadsund, Udbyhøj, Silkeborg. I det øvrige af Region Midtjylland kender jeg til Viborg, Skive, Holstebro, Herning.

Der er ikke garager i Århus og Rønde by. Suderholmen i Randers benyttes stadig i stor stil! Den tidligere DSB>Combus>Connex>Veolia>Arriva-garage på Århus Rtb. er i dag hjemsted for: http://aarhusstreetfood.com/

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3853)

Thomas de Laine skrev 08-01-2017 18:28:

2. Forenede Rutebiler vs. Herlev-Ruterne
Forenede Rutebiler-bogen er enig med Herlev-Ruterne-bogen angående 3003.

4. Overtagelse af Combus
Arriva ejede det hele i en lille måned i april 2001, men der har aldrig f.eks. stået Arriva på de busser, Connex overtog. Det var vel bare en måned med "forretningsministerium" for den del, der var videresolgt til Connex. Aftalen med Connex kom jo i stand, inden Arriva overtog ejerskabet af Combus.

8. Ledbusser
Sidste ledbus i Hovedstadsområdet som ordinær trafikselskabsrutebus kørte 14. marts 2008 på linje 300S. Sidste ledbus i Movialand uden for Hovedstadsområdet var i foråret 2010. Ledbusser optræder dog selvfølgelig hos Gråhundbus og har i flere tilfælde været anvendt som S-togsbusser - men det hele altså ikke som Movia-kørsel.

20. Hørsholm
Garagen på Ådalsvej 52 er opført i 1966. Jeg er ret sikker på, det var DSB selv, der byggede den.

21. Kokkedal
Kokkedal garage blev ryddet som buskirkegård cirka tredje kvartal 2009.

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3854)

ulrik skrev 08-01-2017 23:17:

28. HT Garage Roskilde

HT havde garage i Roskilde der hvor Brdr. Dyring i dag holder til. Jeg var derude da HT fyldte 10 år - i 1984 (hvor jeg også selv var 10 år). Om den allerede er lukket i 1990 - da Linjebuss overtog det meste af kørslen - eller om det var senere - da HT ikke længere selv kørte 123 og 232 ved jeg ikke.

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3855)

Thomas de Laine skrev 08-01-2017 23:50:

="ulrik" 28. HT Garage Roskilde

HT havde garage i Roskilde der hvor Brdr. Dyring i dag holder til. Jeg var derude da HT fyldte 10 år - i 1984 (hvor jeg også selv var 10 år). Om den allerede er lukket i 1990 - da Linjebuss overtog det meste af kørslen - eller om det var senere - da HT ikke længere selv kørte 123 og 232 ved jeg ikke.


HT Driftsområde Roskilde lukkede 1. april 1992, da linje 232 m.fl. blev privatiseret (linje 123 blev flyttet til Ballerup for først at blive privatiseret i 1994). De første år efter lukningen fungerede Roskilde-anlægget i øvrigt som "buskirkegård".

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3856)

Jesper KD skrev 11-01-2017 00:22:

Kære alle!
Tusind tak for jeres meget værdifulde input! Mht. Arrivas garager i landet, kan jeg forstå, at der stadig er noget usikkerhed i nogle områder, så flere præciseringer og detaljer modtages gerne!
Mvh. Jesper

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3864)

ole skrev 18-01-2017 12:24:

Lige et detajlspørgsmål Jesper.
Den DSB-rute du referrer til fra Valby Langgade til Kalundborg, er vist gået hen over hovedet på mig.
Mener at der-delvist med OHJ- var en rute fra Holbæk og Roskilde til Kalundborg, og muligvis fra Valby St- måske en privat?

Hilsen Ole

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3865)

Jesper KD skrev 18-01-2017 17:31:

="ole" Lige et detajlspørgsmål Jesper.
Den DSB-rute du referrer til fra Valby Langgade til Kalundborg, er vist gået hen over hovedet på mig.
Mener at der-delvist med OHJ- var en rute fra Holbæk og Roskilde til Kalundborg, og muligvis fra Valby St- måske en privat?

Hilsen Ole

Hej Ole
Hvorfor stiller du ikke spørgsmålet, hvor den er nævnt? Der står intet om en Kalundborg-rute i denne tråd! Du skriver meget ofte selv, at du har svært ved at finde rundt i de forskellige tråde - så bør du da ikke selv gøre det vanskeligere for andre og dig selv...
Anyway, her er info:

1.6.65 Oprettet af DSB Valby Langgade (kun for passagerer til Juelsminde)[JB1]:
København-Kalundborg(-Juelsminde, færge)
DSB67/68+DSB70/71 Vinterkøreplan man-tors og lør 2 ture, fre og søn-hell. 3 ture mod Kalundborg og man-tors og weekend 2 ture og fre 3 ture mod København. Kun befordring af passagerer, der kan dokumentere at skulle sejle/have sejlet med Kalundborg-Juelsminde-færgen; DSB Valby Langgade:
Langgade st. - uden stop - Roskilde st. - uden stop - Holbæk, ved rtb. - uden stop - Kalundborg (Østmolen)(-Juelsminde, færge)
DSB71 Sommerkøreplan man-fre og søn-hell. 3 ture og lør 2 ture mod Kalundborg og man-fre og søn-hell. 3 ture og lør 2 ture mod København.
71 Udvidet med nattur nat efter man-fre København H-Kalundborg for passagerer med færgen til Aarhus [BHS+DSB71/72].
73 Nattur København H-Kalundborg også åbnet for lokale passagerer, dog ej lokalbefordring København H-Roskilde [BHS+DSB73].
DSB73/74/DSB74 Nattur København H-Kalundborg indstillet.
DSB74 Sommerkøreplan man 2-3 ture, tirs-tors 2 ture, fre og søn-hell. 3 ture og lør 1 tur mod Kalundborg og man-tors 2 ture, fre og søn-hell. 3 ture og lør 1 tur mod København.
DSB75 Sommerkøreplan man-fre og søn-hell. 2 ture og lør 1 tur i begge retninger. Tilsyneladende også befordring af passagerer, der ikke skal til/fra Juelsminde.
1.8.80 [JB1] el. 1.6.80 [BYT5-80 s. 176] Nedlagt.

Re: Spørgsmål om HT, Arriva m.m. (#3869)

ole skrev 22-01-2017 15:50:

Tak Jesper.
Nåh sådan! Mærkeligt at jeg ikke har været obs på dette før.

Ole