Indhold fra det nedlagte Sporvejsforum.dk

Indehaveren af Sporvejsforum.dk har ikke ønsket at videreføre dette, og forummet er derfor lukket i november-december 2023. Efter aftale med det nu lukkede forums bagmand vil dets indhold i form af især diskussioner om de historiske sporvejssystemer i Danmark, nutidens letbaner samt buslinjeændringer i Hovedstadsområdet blive gjort tilgængelige i forumarkivet her på Off-peak. Dette forventes at ske cirka forår 2024.

13. december 2023