Udvidelse af HKT Gentofte Lyngby

S-tog af tredje generation i Høje Taastrup

Dette er et arkiv med de e-mails, der i en årrække fra 2001 blev udvekslet i gruppen S-togspostlisten på YahooGroups. Gruppen var en slags e-mail-baseret forum for S-togsentusiaster, og dens aktivitet døde ud omkring 2008, men med enkelte efterfølgende diskussioner frem til 2014.

Indtil december 2019 var arkivet offentligt tilgængeligt på YahooGroups' hjemmeside, men Yahoos nye ejere har nu slettet alle gruppers arkiver som led i afviklingen af de Yahoo-tjenester, de købte for 4,5 mia. dollars... For at bevare informationen for eftertiden er arkivet flyttet til denne underside til Off-peak. Stort set alle e-mails fra S-togspostlistens arkiv på Yahoo er overflyttet. Dem, der er udeladt, vil ingen savne - heller ikke dem, der skrev dem! Det hele er bevaret, så det er læsbart, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke bliver rettet.

Kontakt Myldretid, hvis du har spørgsmål til S-togspostlistens arkiv.

Alle emner

Udvidelse af HKT Gentofte Lyngby (#742)

toejhunden skrev 2004-12-21 14:05:

Banedanmark har nu påbegyndt udskiftning af sikringsanlæget mellem
Gentofte og Lyngby samt centralsikringen på Lyngby til HKT
(HastighedsKontrol og automatisk Togstop). Det sker for kunne øge
hastigheden på strænkningen samt tætheden af tog.

På nuværende tidspunkt er der opsat HKT-standsningsmærker og nye
afstandsmærker til de kommende signaler. Mærkerne er fortsat
overdækkede. Ligeledes er der opstillet HKT-tonegeneratorer langs
sporrene og kabelrør under sporrene er ilagt.

Ombyningen vil medføre at et AM(automatisk mellemblok)-signal i hver
retning (Gentofte-Lyngby/Lyngby-Gentofte) bliver nedlagt og AM-
signalet mellem Lyngby station og Jægersborg T bliver flyttet mod
Gentofte.

Der bliver linieblok af venstre spor i begge retninger. Det betyder
at Lyngby station får opsat I(indkørsels)-signal af venstre spor og
en VU'er (venstre spors udkørselssignal) i retning mod Gentofte. U
og VU signalerne bliver opsat før viadukten under Lyngby Hovedgade.

Lyngby's stationsgrænse mod Gentofte bliver ikke flyttet.

Bemærk at disse facts beror på observationer og ikke oplysninger fra
Bandedanmark.

Med Venlig Hilsen
Morten