Re: Korte 4.G tog

S-tog af tredje generation i Høje Taastrup

Dette er et arkiv med de e-mails, der i en årrække fra 2001 blev udvekslet i gruppen S-togspostlisten på YahooGroups. Gruppen var en slags e-mail-baseret forum for S-togsentusiaster, og dens aktivitet døde ud omkring 2008, men med enkelte efterfølgende diskussioner frem til 2014.

Indtil december 2019 var arkivet offentligt tilgængeligt på YahooGroups' hjemmeside, men Yahoos nye ejere har nu slettet alle gruppers arkiver som led i afviklingen af de Yahoo-tjenester, de købte for 4,5 mia. dollars... For at bevare informationen for eftertiden er arkivet flyttet til denne underside til Off-peak. Stort set alle e-mails fra S-togspostlistens arkiv på Yahoo er overflyttet. Dem, der er udeladt, vil ingen savne - heller ikke dem, der skrev dem! Det hele er bevaret, så det er læsbart, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke bliver rettet.

Kontakt Myldretid, hvis du har spørgsmål til S-togspostlistens arkiv.

Alle emner

Re: Korte 4.G tog (#806)

Dennis Toftebjerg Rohde skrev 2005-02-15 15:25:

Hej alle!

Jeg kan oplyse at vi for tiden afventer en såkaldt ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen, som DSB forventer at modtage i slutningen af Februar. På trods af en evt. ibrugtagningstilladelse, er prøvekørslerne af toget endnu ikke tilendebragt. Prøvekørslerne har vist at toget overholder alle foreskrifter, men grunden til at toget ikke er sat i drift endnu er at alle planlagte prøvekørsler (som i realiteten er gentagne forsøg) ikke har kunnet gennemføres i efteråret 2004, pga vejret som skal være tørt når der udføres sporkraftmålinger. Trafikstyrelsen skal nu tage stilling til om togene kan sættes i drift i slutningen af Februar, med de foreløbige resultater af prøvekørslerne. Under alle omstændigheder skal toget prøvekøres i en periode i April.

Det er for øjeblikket status for 4 vogns 4.G tog.

Hilsen Dennis

----- Original Message -----
From: "Jan Olsen" <...@...>
To: <...@...>
Sent: Tuesday, February 15, 2005 10:22 AM
Subject: RE: [S-tog] 2G på køge bugt bane.

Hvad angår 4 vogns 4G, så er det stadig en endelig godkendelse af tog typen
der afventes. Det er Trafikstyrelsen der giver den endelige godkendelse. Så
vidt jeg er orienteret er der intet nyt der - som du selv har konstateret.
:-)

-----Original Message-----
From: ...@...
[mailto:...@...]
Sent: 15. februar 2005 08:35
To: ...@...
Subject: [S-tog] 2G på køge bugt bane.

Og nu vi er igang, det er snart marts og intet nyt om 4,2G togene?

MVH kristian

SV: SE snart i drift (#981)

kallorius skrev 2005-05-04 13:36:

--- I ...@..., "Dennis T. Rohde" <dtrohde@w...>
> Hej alle!
>
> Prøvekørslerne af litra SE er nu gennemført. De næste processer
inden godkendelsen, er bla. at DB skriver dokumentationen som skal
ligge til grund for Banedanmarks og Trafikstyrelsens konklussion og
forhåbentligt godkendelse af togets idriftssættelse. Hvis alt går
glat, hvilket vil sige at de forskellige instanser arbejder
forholdsvist hurtigt, kan vi forvente at se SE i drift fra midt på
sommeren. Iøvrigt modtager DSB S-tog SE 4131, som er den sidste der
skal leveres, sidst på sommeren. Derefter fortsætter leverancen af
SA indtil alle 105 er leveret. Det indtil videre sidst modtagne SA
nr. 8193, har været udtaget til prøvekørslerne af litra SE. SA 8193
skal vendes i en af weekenderne i maj og sættes derefter i drift
inden udgangen af måneden.
>
> Hilsen Dennis
>
> [Dele uden tekst er blevet fjernet fra denne meddelelse]

Det kan muligvis lyde som et dumt spørgsmål men hvorfor skal s-toget
vendes igen? Kan det ikke bare køre videre som det er nu?